BA Zoom More BA Zoom Less BA Down BA Reset BA Arrow BA Download BA Delas BA Banca BA Ajuntament BA Roots BA Cat 1A BA Cat 1 BA Cat 2A BA Cat 2 BA Cat 3A BA Cat 3 BA Cat 4A BA Cat 4 BA Cat 5A BA Cat 5 BA Cat 6A BA Cat 6 BA Cat 7A BA Cat 7 BA Cat 8A BA Cat 8 BA Cat 9A BA Cat 9 BA Cat 10A BA Cat 10 BA Cat 11A BA Cat 11 BA Cat 12A BA Cat 12

CSV
HTML

En aquesta secció, presentem informació relacionada amb el finançament d’empreses armamentistes entre 2011 i 2017 per entitats financeres identificades com “Banca armada”, entre les quals es troben els principals bancs, empreses asseguradores, fons de pensions, fons de patrimoni sobirà i institucions públiques arreu del món.

El concepte de Banca Armada fa referència a totes les entitats que financen la indústria d’armament, des del seu punt inicial de desenvolupament i investigació fins al seu estat final i imminent transport. La seva participació en la indústria armamentista es realitza a través d’un o més tipus de finançament, els quals es desglossen en tres categories: l’emissió de bons i pagarés; la concessió de crèdits a les empreses d’armes; fons d’inversió, accions i bons a empreses d’armament.

Metodologia

Aquesta base de dades ha estat elaborada principalment basant-se en l’informe Els bancs que inverteixen en armes del Centre Delàs en el qual posem especial atenció en la informació relacionada amb les empreses d’armament espanyoles i les entitats financeres operant a Espanya. En el marc de la precedent actualització havíem afegit les majors entitats financeres importants a escala internacional, incloent-hi les entitats financeres amb destacades inversions en empreses d’armament nuclear entre gener de 2013 i octubre de 2016 identificades en l’informe Don’t bank on the bomb (2016) així com les entitats que financen empreses implicades en la producció i comercialització de bombes de dispersió denunciades en l’informe Worldwide investments in cluster munitions, a shared responsibility (2017), ambdós publicats per PAX NL. A la darrera actualització d’aquesta base de dades el novembre de 2018, hem inclòs les dades més recents sobre totes les entitats financeres espanyoles (6) i/o estrangeres que operen a l’Estat espanyol (29) que han finançat empreses d’armament nuclear entre gener de 2014 i octubre de 2017, tal com ho assenyala l’últim informe Don’t bank on the bomb (2018)

Pel que fa als productors d’armament nuclear Don’t bank of the bomb només detalla aquells profundament involucrats en la producció i el manteniment de caps de míssils i dels seus sistemes d’enviament, i inclou accions i participacions que superin un 0.5% del nombre total d’accions en circulació. Tot i això, el llistat no inclou empreses involucrades en la producció de plataformes d’enviament tals com bombarders i submarins amb capacitat nuclear, ni tampoc inclou inversions fetes per governs, universitats o esglésies.

D’altra banda, l’informe Worldwide investments in Cluster munitions identifica només aquelles empreses productores de bombes de dispersió amb evidència suficient d’haver produït components claus o bombes de dispersió completes o sub-municions explosives durant el període comprès entre el 30 de maig de 2008 i el 10 de febrer de 2017, que no hagin declarat públicament el cessament de la seva implicació en bombes de dispersió en els 12 mesos següents la publicació de l’informe.

De fet, les empreses sense connexions financeres o aquelles les quals l’evidència ha estat considerada insuficient no han estat incloses en l’informe ni tampoc en aquesta base de dades. Això també s’aplica per les entitats financeres que inverteixen en bombes de dispersió, on només aquelles que superin el mínim del 0,1% en el cas d’empreses asiàtiques i l’1% en el cas d’empreses dels Estats Units han estat seleccionades, si no el llistat hauria estat massa extensiu.

Així mateix en el marc d’aquesta última actualització l’any 2018, hem afegit les dades aportades des de SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations, en les seves sigles en anglès)– fruit de la consulta realitzada els dies 12, 17 i 18 de juliol de 2018 a la base de dades Thomson Reuters Eikon– sobre el finançament de 29 empreses armamentístiques, totes part del TOP100 de SIPRI d’empreses productores d’armament a nivell mundial l’any 2017 (excepte Indra): ASELSAN, Austal, CAE, Cobham, DCNS, Elbit Systems, Embraer, Fincantieri, Hindustan, Aeronautics, Indra, Israel Aerospace Industries, Kawasaki Heavy Industries, Kongsberg Gruppen, Korea Aerospace Industries, L-3 Technologies, LIG Nex1, Airbus, BAE Systems, Leonardo, Mistubishi Heavy Industries, Rheinmetall AG, Rolls-Royce, Saab, ST Engineering, ThyssenKrupp, United Aircraft, United Shipbuilding Corp, United Technologies. D’aquestes 29, 15 no formaven part encara de la base de dades, ampliant-se aquesta amb noves companyies que provenen de països com ara Israel, Japó, Corea del Sud, Turquia, Singapur, Suècia i Brasil.

Com utilitzar la base de dades

Amb l’objectiu de facilitar l’ús de la base de dades, les usuàries poden seleccionar la interfase d’entre tres criteris principals, és a dir Entitat financera (en vermell), País i Indústria d’armament (en blau). Amb el terme “país” pretenem indicar la seu principal de les institucions financeres, tot i què poden operar en altres països, el que apareix correspon al “país de referència”.

A totes tres seleccions, les usuàries poden visualitzar el panorama global i el rànquing per país i/o entitat financera en relació al finançament de la indústria armamentista durant el període 2011-2018. Addicionalment, la tipologia de finançament en tres categories, anomenades emissió de bons i pagarés; concessió de crèdits a les empreses d’armes; fons d’inversió, accions i bons a empreses d’armament, pot ser visualitzada. La mida dels gràfics és, en la mesura d'allò possible, proporcional al volum dels finançaments a la indústria d'armament.

Tota la informació monetària ha estat calculada en euros o dòlars USD tenint en consideració la taxa de canvi del mateix dia de l’operació financera: data d’emissió (per l’emissió de bons), data de tancament (préstecs), data de presentació (accions), ha estat proveïda per Banc Central Europeu. En els casos que un moviment financer ha estat enregistrat en dia festiu, hem emprat la taxa de canvi del dia laboral anterior més proper.

Es poden descarregar totes les taules de dades en format .CSV i .HTML, així com els gràfics en format JPEG, fent clic en la icona següent .

Definicions

Considerem com a indústria d’armament tot tipus d’empreses que faci una acció econòmica vers la producció parcial o sencera de béns militars, investigació i desenvolupament de tecnologies dirigides vers l’exèrcit/les forces armades/les forces aèries o companyies privades de seguretat, proveïdors de serveis d’enginyeria per l’exèrcit/les forces armades/les forces aèries o companyies privades de seguretat, entre altres serveis relacionats. L’objectiu principal d’aquesta indústria és preparar la guerra.

El SIPRI defineix béns i serveis militars com aquells els quals han estat designats específicament per objectius militars i la tecnologia relacionada amb aquells béns i serveis. Els béns militars són equipaments específicament militars i no inclouen béns d’ús comú, com el petroli, l’electricitat, ordinadors d’oficina, uniformes i botes.

Aquesta definició pot ser complementada amb les ofertes per la Cluster Munition Coalition en relació a les bombes de dispersió i la del Diccionario de la Guerra, la paz y el desarme pel que fa les armes nuclears.

Per una banda, les bombes de dispersió o munició de dispersió són armes que contenen múltiples sub-municions explosives, el seu llançament pot fer-se des d’un avió o des del terra. L’àrea d’impacte pot arribar a ser de diversos camps de futbol i tothom dins d’aquest rang pot resultar assassinat o sofrir ferides greus.

D’altra banda, armament nuclear és el terme associat a un dispositiu que produeix un alliberament desmesurat d’energia produïda per una reacció nuclear, generalment de fissió en comptes de fusió. Les armes nuclears són considerades un tipus d’arma no convencional, els efectes de les quals són devastadors per tot tipus d’ésser viu. Altrament, produeix residus radioactius després de la detonació amb alta capacitat radioactiva que pot trigar segles a desaparèixer.

En aquesta base de dades, hem diferenciat conscientment dotze tipologies per una millor comprensió i agilitzar la identificació de la producció de cada empresa. Aquestes tipologies inclouen armes nuclears, bombes de dispersió, míssils no nuclears, avions de combat, helicòpters militars, electrònica militar, tancs, submarins, armes lleugeres, explosius militars i bales. Cada una de les definicions es mostra a la interfase de la base de dades.

Fonts

Notes

  • (1) SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials) és una entitat de Dret Públic. Les seves activitats s'ajusten a l'ordenament jurídic privat, si bé li resulta d'aplicació determinada normativa pública com la qual deriva, entre unes altres, de la Llei General Pressupostària, la Llei de Contractes del Sector Públic o les lleis de Pressupostos. És un instrument estratègic en l'aplicació de la política dissenyada pel Govern per al sector públic empresarial, amb participació directa i majoritària en 15 empreses, incloent Navantia i DEFEX pel que fa al sector de defensa, i indirecta i minoritària en més d'un centenar més segons el seu informe anual 2016.