Despesa militar

Escrit per Centre Delàs on . Posted in Campanyes

Entre les activitats de recerca, divulgació i incidència realitzades pel Centre Delàs, la participació o impuls de campanyes de denúncia i reivindicació en l'àmbit del militarisme, la pau i el desarmament és una acció clau per assolir els nostres objectius. Pel que fa a campanyes relacionades amb la Despesa militar, el Centre Delàs està implicat en:


GCOMS (Campanya Global sobre la Despesa Militar)CGOMS-round

L'objectiu de la campanya d'abast mundial és exigir a les institucions gubernamentals la reducció de la despesa militar per tal de reconduir aquestes partides a la inversió en despesa social.


OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAROF-round

L’Objecció Fiscal es basa en la negació a acceptar que els conflictes s'hagin de resoldre per mitjans violents com les guerres. En aquesta campanya convoquem a la no col·laboració, a la desobediència civil a sostenir la despesa militar.