Exportació d'armes

Escrit per Centre Delàs on . Posted in Campanyes

Entre les activitats de recerca, divulgació i incidència realitzades pel Centre Delàs, la participació o impuls de campanyes de denúncia i reivindicació en l'àmbit del militarisme, la pau i el desarmament és una acció clau per assolir els nostres objectius. Pel que fa a campanyes relacionades contra el comerç d'armes, el Centre Delàs està implicat en:


CAMPANYA CONTRA EL COMERÇ D'ARMESIANSA-round

L’objectiu d’aquesta campanya es aconseguir un acord mundial i jurídicament vinculant que es plasmaria en un Tractat sobre el Comerç d’Armes, que contribueixi a posar fi a les transferències internacionals d’armes convencionals que puguin ser utilitzades per cometre violacions greus dels drets humans i agreujar conflictes i situacions de pobresa.


NO EU MONEY FOR THE ARMS INDUSTRYNoEUmoney-round

L'objectiu d'aquesta campanya és d’impedir que s’aprovi la nova partida pressupostària de la UE de 2017 destinada a la recerca en armament,  i fer veure als diputats que ens representen que la voluntat de la població europea és la de promoure la pau i no la de participar en conflictes armats.