Materials de treball 54/ Materiales de trabajo 53

 - - -
logo newsletter

Publicado el número 54 de Materials de treball

Publicat el número 54 de Materials de treball

(Más abajo en castellano)

Materials de treball 54

 Sumari:

 - Refugiats de les nostres guerres, Editorial.

 - Els hidrocarburs i la guerra de Síria Pere Ortega.

 - Refugiats i Europa, Andrea Jiménez.

 - Les ciutats no han de ser objectiu de combat, Tica Font.

 - Pedro Morenés, un paradigma de porta giratòria, Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny.

Per descarregar el document faci clic aquí

 

2635 portada matTreball54 cat

 

Materiales de trabajo 54

 Sumario:

 - Refugiados de nuestras guerras, Editorial.

 - Los hidrocarburos y la guerra de Siria, Pere Ortega.

 - Refugiados y Europa, Andrea Jiménez.

 - Las ciudades no tienen que ser objetivo de combate, Tica Font.

 - Pedro Morenés, un paradigma de puerta giratoria, Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny.

Para descargar el documento haga clic aquí

 

 - - -
No t'interessa?