Informe 30 y 31 Centre Delàs

 - - -
logo newsletter

Publicats els informes 30 i 31 del Centre Delàs sobre gènere i militarisme

(Más abajo en castellano)

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau publica dos nous informes sobre gènere i militarisme, aprofitant l’avinantesa de les seves jornades anuals que enguany s’han enfocat en aquesta temàtica sota el títol Dones militars.

Informe 30 Gènere i cultura militar. Vides, cossos i control social sota la guerra  

Nou informeportada informe30 genere-cultura-militar en el qual s'analitza la relació de dependència mútua entre el militarisme i el patriarcat. I és que quan el militarisme penetra en una societat, mobilitza tots els recursos materials disponibles al servei de la guerra, inclosos els recursos humans. El discurs bèl·lic, la devaluació del valor de la vida, la construcció de l’ «altre» com a enemic o la promoció de certes masculinitats poden generar un augment de la violència i retroalimentar aquella que ja existia com a mecanisme de control sobre les dones, les criatures i les identitats sexuals i de gènere no hegemòniques.

Autora: Nora Miralles Crespo, col·laboradora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

Pots descarregar aquí l'informe en català i en breu estarà disponible en castellà i anglès.

Informe 31 La incorporació de la dona a l’exèrcit espanyol. Opacitat, masclisme i violència

Aquest infportada informe31 dones-exercit-espanyol catorme presenta un estudi de la incorporació de les dones a les Forces Armades, que s’ha plantejat formalment com a part del procés de modernització de l’exèrcit espanyol. Tot i que les fonts oficials es refereixen a aquest procés com un fet d’“igualtat” la realitat és ben diferent. Obrir les portes de l’exèrcit a la dona les equipararà en drets als homes o les converteix en una peça més de l’engranatge militarista? Qüestions com la violència sexual, la dificultat de la conciliació familiar o la perpetuïtat de rols patriarcals fan pensar en l’exèrcit com una institució que genera violència dins i fora de les seves files.

Autora: Maria de Lluc Bagur, investigadora del Centre Delàs.

Pots descarregar aquí l'informe en català i en breu estarà disponible en castellà i anglès.

 


Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

 

El Centro Delàs de Estudios por la Paz publica dos nuevos informes sobre género y militarismo, aprovechando que las jornadas de este año se han enfocado en ésta temática bajo el título Mujeres militares.

Informe 30 Género y cultura militar. Vidas, cuerpos y control social en la guerra

portada informe30 genere-cultura-militarNuevo informe en el que se analiza la relación de dependencia mutua entre el militarismo yel patriarcado. Y es que cuando el militarismo penetra en la sociedad, moviliza todos los recursos materiales disponibles al servicio de la guerra, incluidos los recursos humanos. El discurso bélico, la devaluación del valor de la vida, la construcción del “otro” como enemigo o la promoción de ciertas masculinidades pueden generar un aumento de la violencia y retroalimentar aquella existente como mecanismo de control sobre mujeres, niños e identidades sexuales y de género no homogéneas.

Autora: Nora Miralles Crespo, colaboradora del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Puedes descargar aquí el informe en catalán y en breve estará disponible en castellano e inglés.

Informe 31 La incorporación de la mujer en el ejército español. Opacidad, machismo y violencia

Este infportada informe31 dones-exercit-espanyol catorme presenta un estudio de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, que se ha planteado formalmente como parte de un proceso de modernización del ejército español. A pesar de que las fuentes oficiales se refieren a este proceso como un hecho de “igualdad” la realidad es muy diferente. ¿Abrir las puertas del ejército a las mujeres las equiparará en derechos a los hombres o las convierte en una pieza más del engranaje militarista? Cuestiones como la violencia sexual dentro del ejército, la dificultad en la conciliación familiar o la perpetuidad de los roles patriarcales hacen pensar en el ejército como una institución que genera violencia dentro y fuera de sus filas.

Autora: Maria de Lluc Bagur, investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Puedes descargar aquí el informe en catalán y en breve estará disponible en castellano e inglés.

 


Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?