Nou Informe: Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els refugiats

 - - -
logo newsletter

Publicat l'informe 32 del Centre Delàs

Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els refugiats.

(Más abajo en castellano)

Armes europees que alimenten conflictes. Conflictes dels quals fugen els refugiats: Anàlisi de les exportacions d'armes des de la Unió Europea a països en conflicte o tensió amb refugiats i desplaçats interns 2003-2014

L'arribada a les portes d'Europa de centenars de milers de persones refugiades sobretot provinents de la guerra de Síria, ha introduït en l'agenda política i social qüestions relatives amb el que s'ha de fer quant a polítiques d'acolliment, control i vigilància de fronteres. No obstant això, no hi ha hagut un debat suficientment ampli pel que fa a les causes que provoquen aquests moviments de població.

El total de les exportacions de la UE autoritzades entre 2003 i 2014 ha assolit un valor de 427 mil milions de €, i les efectivament realitzades de 119 mil milions de €. D'aquests, el 29% de les autoritzacions, 122 mil milions, i el 31% de les exportacions realitzades, 37 mil milions, han tingut com a destinació 63 països en conflicte armat o tensió.

Aquest nou informe del Centre Delàs analitza el paper que les exportacions d'armes europees autoritzades i realitzades tenen en les situacions de conflicte armat i tensió que porten a milions de persones a fugir de les seves llars cada any.

Autors: Jordi Calvo Rufanges (Coord), Ainhoa Ruiz Benedicto i Edgard Vega Vargas

Pots descarregar el resum executiu en castellà i l'informe en castellà (pròximament disponible en català i anglès).

portada informe refugiados cas ok-001

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Armas europeas que alimentan conflictos. Conflictos de los que huyen los refugiados: Análisis de las exportaciones de armas desde la Unión Europea a países en conflicto o tensión con refugiados y desplazados internos 2003-2014

La llegada a las puertas de Europa de cientos de miles de personas refugiadas sobre todo provenientes de la guerra de Siria, ha introducido en la agenda política y social cuestiones relativas con lo que se debe hacer en cuanto a políticas de acogida, control y vigilancia de fronteras. Sin embargo, no ha habido un debate suficientemente amplio en lo que se refiere a las causas que provocan estos movimientos de población.

El total de las exportaciones de la UE autorizadas entre 2003 y 2014 ha alcanzado un valor de 427 mil millones de €, y las efectivamente realizadas de 119 mil millones de €. De estos, el 29% de las autorizaciones, 122 mil millones, y el 31% de las exportaciones realizadas, 37 mil millones, han tenido como destino 63 países en conflicto armado o tensión.

Este nuevo informe del Centro Delàs analiza el papel que las exportaciones de armas europeas autorizadas y realizadas tienen en las situaciones de conflicto armado y tensión que llevan a millones de personas a huir de sus hogares cada año.

Autores: Jordi Calvo Rufanges (Coord), Ainhoa Ruiz Benedicto y Edgard Vega Vargas 

Puedes descargar el resumen ejecutivo y el informe en castellano (próximamente disponible en catalán y inglés).

portada informe refugiados cas ok-001

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?