Nou Informe: La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya. Els Programes Especials d'Armament

 - - -
logo newsletter

Publicat l'informe 33 del Centre Delàs

La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya. Els Programes Especials d'Armament

(Más abajo en castellano)

La bombolla de les armes i la indústria militar a Espanya. Els Programes Especials d'Armament

La indústria militar a Espanya es nodreix, en la seva major part, de les demandes del Ministeri de Defensa i en especial dels anomenats Programes Especials d’Armament (PEA). Els PEA van ser aprovats per primera vegada el 1998 i des de llavors, degut a compromisos adquirits, han ocasionat un important deutea l’Estat, assolint aquest a dia d’avui prop de 15.000 milions d’euros.

Aquesta despesa desorbitada dipositada en els Programes Especials d'Armament, a banda, no figura en el pressupost de Defensa, evitant el cost polític del govern de torn. 

La desmesura del deute acumulat, més el dèficit públic que comporten els PEA, fan necessària una revisió d’aquests programes. Una anàlisi que el Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha volgut abordar en el seu darrer informe, juntament amb una radiografia actualitzada de les principals empreses que conformen l’oligopoli de la producció militar a Espanya.

Autor: Pere Ortega

Pots consultar i descarregar el resum executiu en català i l'informe en castellà (pròximament disponible en català i anglès).

informe33 RE cat DEF portada

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

La burbuja de las armas y la industria militar en España. Los Programas Especiales de Armamento

La industria militar en España se nutre, en su mayor parte, de las demandas del Ministerio de Defensa y en especial de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA). Los PEA fueron aprobados por primera vez el 1998 y desde entonces, debido a compromisos adquiridos, han ocasionado una importante deuda al Estado, alcanzando éste a día de hoy cerca de 15.000 millones de euros.

Este gasto desorbitado depositado en los Programas Especiales de Armamento, además, no figura en el presupuesto de Defensa, evitando el coste político del gobierno de turno.

La desmesura de la deuda acumulada, más el déficit público que comportan los PEA, hacen necesaria una revisión de estos programas. Un análisis que el Centro Delàs de Estudios por la Paz ha querido abordar en su último informe, junto con una radiografía actualizada de las principales empresas que conforman la oligopolio de la producción militar en España.

Autor: Pere Ortega

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo y el informe en castellano (próximamente disponible en catalán y inglés).

portada informe33 industriaPEA CAST

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?