Núm. 49 de la Revista Materials de Treball/Materiales de Trabajo

Número 49 de la Revista Materials de treball

Sumari:

- Tres anys de guerra a Síria - Editorial

- Necessitem un tractat de prohibició de les armes nuclears - Xavier Bohigas

- “Combat Proven”, armes entre la guerra i la fira de mostres - Camino Simarro

- Gran guerra i literatura antimilitarista - José Luis Gordillo

- Bombes químiques al Rif - M. Gabriela Serra

- Notícies

 

Descarrega aquí el document en pdf


Portada
 

Número 49 de la Revista Materiales de trabajo

Sumario:

- Tres años de guerra en Síria - Editorial

- Necesitamos un tratado de prohibición de las armas nucleares - Xavier Bohigas

- “Combat Proven”, armas entre la guerra y la feria de muestras - Camino Simarro

- Gran guerra y literatura antimilitarista - José Luis Gordillo

- Bombardeos químicos en el Rif - M. Gabriela Serra

- Noticias

 

  Descarga aquí el documento en pdf