[CORRECCIÓ DE DATA] L'Assemblea del Centre Delàs 2019 tindrà lloc el matí de dissabte 6 de juliol a Sant Cugat del Vallès

 - - -
logo newsletterDissabte 6 de juliol de 2019

Assemblea Anual i Seminari Intern del Centre Delàs d'Estudis per la Pau 2019

(más abajo, versión en castellano)

El matí del pròxim dissabte 6 de juliol tindrà lloc l'Assemblea Ordinària Anual 2018 i un seminari de debat de reflexió estratègica sobre les línies de treball del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, al Casal Torreblanca de Sant Cugat del Vallès. Estan convidades a participar-hi totes les membres col·laboradores i sòcies del Centre Delàs.

Dia i hora: dissabte 6 de juliol de 2019 a les 10:00 hores

Adreça: Casal Torreblanca (Avinguda del Pla del Vinyet, 81, 85, 08172 Sant Cugat del Vallès)

Inscripció en aquest enllaç.

20190706 Targeto Assemblea2019 baixa

Programa:

10:00h-10:15h Benvinguda-café

10:15h Assemblea Ordinària Anual

 • Benvinguda (Pere Ortega, president)
 • Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea del 7 de setembre de 2018 (Pere Brunet, secretari)
 • Memòria d’activitats de 2018 (Jordi Calvo, coordinador)
 • Aprovació de comptes, balanç i pressupost any 2018 (Xema Moya, tresorer)
 • Anàlisi de les conclusions de l'assemblea 2018 (Maria de Lluc Bagur, Pere Brunet)
 • Propostes de futur, pressupost i pla de treball 2019 (Jordi Calvo, coordinador)
 • Composició de la junta directiva (Pere Brunet)
 • Aprovació de les Altes i Baixes de sòcies de l'any 2018 (Pere Brunet)
 • Precs i preguntes

11:45h Pausa-café

12:00h Seminari de debat intern

 • Presentació de breus informes per part de delegacions territorials del Centre Delàs
 • Breu presentació d'algunes de les actuals recerques en curs al Centre Delàs

14:00h Dinem plegades

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


La Asamblea del Centro Delàs 2019 se celebrará el sábado 6 de julio por la mañana en Sant Cugat del Vallès

El próximo sábado 6 de julio por la mañana tendrá lugar la Asamblea Ordinaria Anual 2018 y un seminario de debate de reflexión estratégica sobre las líneas de trabajo del Centro Delàs de Estudios por la Pau, en el Casal Torreblanca de Sant Cugat del Vallès. Están invitados a participar todos las miembros colaboradores y socias del Centro Delàs.

Día y hora: sábado 6 de julio de 2019 a las 10:00 horas

Dirección: Casal Torreblanca (Avinguda del Pla del Vinyet, 81, 85, 08172 Sant Cugat del Vallès)

Inscripción en este enlace.

20190706 Targeto Assemblea2019 baixa

Programa: 

10:00-10:15h Bienvenida-café

10:15h Asamblea Ordinaria Anual

 •  Bienvenida (Pera Ortega, presidente).

 • Aprobación, si hace falta, del acta de la asamblea del 7 de setiembre de 2018 (Pere Brunet).

 • Memoria de actividades de 2018 (Jordi Calvo, coordinador).

 • Aprobación de cuentas, balance y presupuesto año 2018 (Xema Moya, tesorero).

 • Análisis de las conclusiones de la asamblea 2018 (Maria de Lluc Bagur, Pere Brunet).

 • Propuestas de futuro, presupuesto y plan de trabajo 2019 (Jordi Calvo, coordinador).

 • Composición de la junta directiva (Pere Brunet, secretari).

 • Aprobación de las Altas y la bajas de socias del año 2018 (Pere Brunet).

 • Ruegos y preguntas.

11:45h Pausa-café

12:00h Seminario de debate interno

 • Presentación de breves informes por parte de las delegaciones territoriales del Centre Delàs.
 • Breve presentación de algunas de las actuales investigaciones en curso en el Centre Delàs.

14:00h Comemos todas juntas

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?