Newsletter Pau Global 103

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 103 (más abajo en castellano)

Campanyes

 OBJECIOA8CATTRASERA copiar Un any més el Centre Delàs en col·laboració amb el SIOF (Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal a les despeses militars) impulsen la campanya d'objecció de consciència a les despeses militars i proporcionen ajuda per fer l'objecció fiscal. Més informació sobre la campanya:
www.objecciofiscal.org
 BacaArmada

 

Amb la finalització de les juntes d'accionistes dels principals bancs espanyols, la campanya Banca Armada ha complert amb la primera part d'activitats de l'any. Les cròniques de les intervencions es poden trobar al web www.bancaarmada.org

 InfografiaEXPARM 2014 2015 web

 

En el marc de la campanya contra el comerç d'armes hem preparat una nova infografia sobre les exportacions d'armes espanyoles i les seves destinacions controvertides. Últim article sobre exportacions d'armes espanyoles

 

 

Articles

El moviment pacifista 2014: Activisme pacifista contra el negoci militar, la militarització i la guerra - Jordi Calvo

En aquest article, l'autor fa una recapitulació de les accions dels moviments pacifistes el 2014, dels seus èxits i de les seves limitacions. Article publicat en Anuari de Moviments Socials 2014, Fundació Betiko, Gener 2015. Disponible online en: www.fundacionbetiko.org


Un camí cap a la prohibició de les armes nuclears - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas

Aquest article analitza la situació actual de les armes nuclears des de la perspectiva de la Campanya Mundial per l'Abolició de les Armes Nuclears - ICAN. Publicat al diari ARA el 30/04/2015

Videojocs violents com a violència cultural - Eduardo Salvador

En aquest article l'autor exposa com l'ús de videojocs d'acció pot donar peu a un fenomen de desensibilització i una forma de pèrdua d'empatia.

BANNERADEUALESARMES

 

 

Fugir de la guerra, un camí anomenat Mediterrani - Ainhoa Ruiz

L'autora posa en evidència la greu situació en què es troben els migrants que intenten arribar a Europa creuant el Mediterrani, que relaciona amb la violència estructural que represenen les exportacions d'armes de la UE.

Violència de gènere i presència d’armes: combinació letal - Eira Massip

En aquest article l'autora parla de l'impacte diferenciat que té la presència d'armes sobre els homes i les dones. Mentre els homes són més sovint assassinats per estranys armats, les dones tenen més risc de patir violència amb armes per part de parelles o altres homes coneguts.

L’Assetjament i la violencia sexual als exèrcits: una realitat al descobert - Marta Castellnou

En aquest article, l'autora parla de la violència sexual que pateixen les dones en l'exèrcit, i com la llei militar dificulta o impedeix la denúncia dels fets.

L’estratègia del glifosat - Tomàs Gisbert i María Jesús Pinto

Els autors informen sobre l'ús de les fumigacions a Colòmbia, no com una política per disminuir els cultius d'ús il·lícit, sinó en molts casos com una estratègia per eliminar els mitjans de vida i d'aliment de les poblacions.

Publicacions

lobby industria portada  

El lobby de la indústria militar espanyola: On van els nostres impostos

Autor: Pere Ortega - Editorial: Icaria
Llengua: castellà

Llibre publicat per l'editorial Icaria, que descriu com el lobby industrial militar espanyol pressiona els governs per defensar i promoure els seus propis interessos corporatius. Pere Ortega explica com aquesta situació ha produït una bombolla d'armaments que contribueix a augmentar el deficit públic de l'Estat espanyol.

 materials51

 Materials de treball 51

Especial 15 anys d'història del Centre Delàs

Amb aquest número especial del Materials de Treball el Centre Delàs celebra el seu 15è aniversari, amb uns articles molt especials, que serveixen per concienciar i difondre una visió crítica del militarisme i l’armamentisme, els quals són cortesia de la revista El Jueves.

 

Agenda

16 de juny del 2015

Xerrada: Fer objecció fiscal a la despesa militar

cartel objeciónmolins

17 de juny del 2015

Debat sobre les experiències de pau en el marc del "Plan de paz y convivencia" del Govern basc - Barcelona

Plandepazyconvivencia

 

Versión en castellano

Campañas

 OBJECIOA8CATTRASERA copiar Un año más el Centro Delàs en colaboración con el SIOF (Servicio de Información de la Objeción Fiscal a los gastos militares) impulsa la campaña de objeción de conciencia a los gastos militares y proporciona ayuda para hacer la objeción fiscal. Más información sobre la campaña:www.objecciofiscal.org
 BacaArmada

Con la finalización de las juntas de accionistas de los principales bancos españoles, la campaña Banca Armada está llegando a su fin para el año 2015. Las crónicas de las intervenciones se pueden encontrar en la web www.bancaarmada.org

 InfografiaEXPARM 2014 2015 web

En el marco de la campaña contra el comercio de armas hemos preparado una nueva infografía sobre las exportaciones de armas españolas y sus destinos controvertidos. Último artículo sobre exportaciones de armas Españolas 2014

 

Artículos

El movimiento pacifista 2014: Activismo pacifista contra el negocio militar, la militarización y la guerra- Jordi Calvo

En este artículo, el autor hace una recapitulación de las acciones de los movimientos pacifistas en 2014, de sus logros y de sus limitaciones. Artículo publicado en Anuario de Movimientos Sociales 2014, Fundación Betiko, Enero 2015. Disponible online en: www.fundacionbetiko.org


Un camino hacia la prohibición de las armas nucleares- Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas

Este artículo analiza la situación actual de las armas nucleares desde la perspectiva de la Campaña Mundial por la Abolición de las Armas Nucleares - ICAN. Publicado en el diario ARA el 30/04/2015

Videojuegos violentos como violencia cultural - Eduardo Salvador

En este artículo el autor explica como ul uso de videojuegos de acción puede llevar a un fenómeno de desensibilización y una forma de pérdida de empatía.

blogadiosALasArmas

 

 

 

Huir de la guerra, un camino llamado Mediterráneo - Ainhoa Ruiz

En este artículo, la autora pone en evidencia la grave situación en la que se encuentran los migrantes que intentan llegar a Europa cruzando el Mediterráneo, que relaciona con la violencia estructural que representan las exportaciones de armas de la UE.

Violencia de género y presencia de armas: combinación letal - Eira Massip

En este artículo la autora habla del impacto diferenciado que tiene la presencia de armas sobre los hombres y las mujeres. Mientras los hombres son más a menudo asesinados por extraños armados, las mujeres tienen más riesgo de sufrir violencia con armas por parte de parejas u otros hombres conocidos.

El acoso y la violencia sexual en el ejército: una realidad al descubierto - Marta Castellnou

En este artículo, la autora habla de la violencia sexual que sufren las mujeres en el ejército, y como la ley militar dificulta o impide la denuncia de los hechos.

La estrategia del glifosato - Tomàs Gisbert i María Jesús Pinto

Los autores informan sobre el uso de las fumigaciones en Colombia, no como una política para disminuir los cultivos de uso ilícito, sino en muchos casos como una estrategia para eliminar los medios de vida y de alimento de las poblaciones.

Publicaciones

lobby industria portada  

El lobby de la industria militar española: Adónde van nuestros impuestos

Autor: Pere Ortega - Editorial: Icaria

Lengua: castellano

Libro publicado por la editorial Icaria, que describe cómo el lobby industrial militar español presiona los gobiernos para defender y promover sus propios intereses corporativos. Pere Ortega explica cómo esta situación ha producido una burbuja de armamentos que contribuye a aumentar el deficit público del Estado español.

 Materiales51

 

Materiales de trabajo 51

Especial 15 años de historia del Centre Delàs

Con este número especial del Materiales de Trabajo el Centre Delàs celebra su 15 aniversario, con unos artículos muy especiales, que sirven para concienciar y difundir una visión crítica del militarismo y el armamentismo, cortesía de la revista El Jueves.

 

 

Agenda

16 de junio de 2015

Charla "Hacer objeción fiscal al gasto militar"

cartelobjeción

17 de junio de 2015

Debate sobre las experiencias de paz en el marco del "Plan de paz y convivencia" del Gobierno vasco - Barcelona

Debate sobre las experiencias de paz en el marco de plan de paz y convivencia del gobierno vasco

 - - -
No t'interessa?

 

Artículo publicado en Anuario de Movimientos Sociales 2014, Fundación Betiko, Enero 2015. Disponible online en: www.fundacionbetiko.org