Materials de treball 52

 - - -
logo newsletter

 

MATERIALS DE TREBALL 52

 

Cabecera materiales de trabajo 52

Sumari:

- Inseguretat nacional - Editorial

- Les noves armes digitals - Pere Brunet

- La NSA i la vigilància massiva de les telecomunicacions globals: una amenaça per als drets humans? - Enric Luján

- Diners, poder i opacitat a les institucions europees: un paradís per al lobby militar - Chloé Meulewaeter

 

Per descarregar el document en pdf faci clic aqui.


 

Cabecera materiales de trabajo cast 52

Sumario:

- Inseguridad nacional - Editorial

- Las nuevas armas digitales - Pere Brunet

- La NSA y la vigilancia masiva de las telecomunicaciones globales: ¿una amenaza para los derechos humanos? - Enric Luján

- Dinero, poder y opacidad en las instituciones europeas:un paraíso para el lobby militar - Chloé Meulewaeter

 

Para descargar el documento en pdf, haga clic aqui.


 

 

 - - -
No t'interessa?