Per les eleccions generals del 26 de juny del 2016, informa’t: Possibles propostes electorals de pau i seguretat

 - - -
logo newsletter

Per les eleccions generals del 26 de juny del 2016, informa't: Possibles propostes electorals de pau i seguretat
Para las elecciones generales del 26 de junio del 2016, infórmate: posibles propuestas electorales de paz y seguridad

(más abajo en castellano)

Després d’haver analitzat els programes electorals dels principals partits polítics d’Espanya; volem més precisions per part d’aquests partits sobre les seves polítiques de pau, seguretat i Defensa.

Avui, enviem cartes personalitzades a cada un d’ells per a que aquests temes siguin considerats essencials en el proper debat. A continuació, tens part de l’anàlisi que hem elaborat:

“La despesa militar anual a nivell mundial supera els 1,7 bilions de dòlars. Una xifra que estremeix. De fet, el secretari general de l'ONU Ban Ki-Moon va dir el 2012 que si volem donar una oportunitat real a la pau, hem de proporcionar-li un pressupost real. Ha insistit que el món està sobre-armat mentre que la pau no té fons suficients, i en què no hi pot haver desenvolupament sense pau ni pau sense desenvolupament. En aquest marc, és interessant analitzar els programes electorals dels partits polítics de cara a les pròximes eleccions del 26 de juny de 2016 per veure quin és el seu posicionament en relació als principals aspectes de les polítiques de pau, seguretat i defensa proposades pels principals partits polítics. Veiem certs aspectes interessants, basats en la taula comparativa confeccionada pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

acy 133 tablaCATPel que fa a la reducció del pressupost militar i reducció de les capacitats i operacions militars, les posicions conservadores parlen de suport, manteniment i modernització (PP i Ciutadans), o d'estabilitat financera i programació plurianual (PSOE). El programa de Podemos parla de control de la despesa i mesures contra les portes giratòries, mentre que el programa d'Esquerra Unida és l'únic que defensa una reducció dràstica de la partida corresponent a la despesa militar.

La prohibició i eliminació del finançament de la indústria militar i la reducció, control i transparència del comerç d'armes estan molt poc presents en els programes electorals, i només apareixen esmentats en els del PSOE, Podem i IU. El programa de Podemos indica, en relació al finançament, que els contractes públics han de ser accessibles (sense incomplir la llei de protecció de dades), mentre que els d'IU i PSOE exigeixen transparència, control parlamentari i compliment de les directrius internacionals en el comerç d'armes, per impedir vulneracions dels Drets Humans.

En els aspectes relatius a l'educació per la pau, IU aposta per l'educació per la pau rebutjant el programa de Cultura de defensa, mentre que PP i PSOE es proposen augmentar la difusió de l'anomenada cultura de defensa. Podemos proposa desenvolupar un projecte sobre memòria democràtica i cultura dels Drets Humans, mentre que Cs no els inclou en el seu programa electoral (...)”.

acy 133 despesesmilitars

Llegeix l’anàlisi sencer amb la taula comparativa aquí.

 

Aquesta iniciativa forma part de la campanya Retallem la despesa militar que el Centre Delàs va iniciar fa uns mesos. El Centre Delàs, juntament amb altres entitats, demana que es redueixi el pressupost en Defensa per a que aquests recursos s’inverteixin en despeses socials. Informa-te’n aquí.

 

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

 

Versión en castellano:

 

Después de haber analizado los programas electorales de los principales partidos políticos de España; queremos más precisión por parte de estos partidos políticos sobre sus políticas de paz, seguridad y Defensa.

Hoy, enviamos cartas personalizadas a cada uno de ellos para que estos temas sean considerados esenciales en los próximos debates. A continuación, tienes parte del análisis que hemos elaborado:

“El gasto militar anual a nivel mundial supera los 1,7 billones de dólares. Una cifra que estremece. De hecho, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon dijo en 2012 que si queremos dar una oportunidad real a la paz, debemos proporcionarle un presupuesto real. Insistió en que el mundo está sobre-armado mientras que la paz carece de fondos suficientes, y en que no puede haber desarrollo sin paz ni paz sin desarrollo. En este marco, es interesante analizar los programas electorales de los partidos políticos cara a las próximas elecciones del 26 de junio de 2016, para ver cuál es su posicionamiento en relación a los principales aspectos de las políticas de paz, seguridad y defensa propuestas por los principales partidos políticos. Veamos ciertos aspectos interesantes, basados en la tabla comparativa confeccionada por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

acy133 tablaESPPor lo que respecta a la reducción del presupuesto militar y reducción de las capacidades y operaciones militares, las posiciones conservadoras hablan de apoyo, mantenimiento y modernización (PP y Ciudadanos), o de estabilidad financiera y programación plurianual (PSOE). El programa de Podemos habla de control del gasto y medidas contra las puertas giratorias, mientras que el programa de Izquierda Unida es el único que defiende una reducción drástica de la partida correspondiente al gasto militar.

La prohibición y eliminación de la financiación de la industria militar y la reducción, control y transparencia del comercio de armas están muy poco presentes en los programas electorales, y sólo aparecen mencionados en los del PSOE, Podemos e IU. El programa de Podemos indica, en relación a la financiación, que los contratos públicos deberán ser accesibles (sin incumplir la ley de protección de datos), mientras que los de IU y PSOE exigen transparencia, control parlamentario y cumplimiento de las directrices internacionales en el comercio de armas, para impedir vulneraciones de los derechos humanos.

En los aspectos relativos a la educación por la paz, IU apuesta por la educación por la paz rechazando el programa de cultura
de defensa, mientras que PP y PSOE se proponen aumentar la difusión de la denominada cultura de defensa. Podemos se propone desarrollar un proyecto sobre memoria democrática y cultura de los derechos humanos, mientras que Cs no los incluye en su programa electoral (…)”.

acy133 gastosmilitares

Lee el análisis completo con la tabla comparativa aquí.

 

Esta iniciativa forma parte de la campaña Recortemos el gasto militar que el Centro Delàs de Estudios por la Paz inició hace unos meses. El Centro Delàs de Estudios por la Paz, junto a otras entidades, pide que se reduzca el presupuesto de Defensa para que se invierta en gasto social. Infórmate más acerca de la campaña aquí.

 

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 

 - - -
No t'interessa?