Pau Global 112 Junio-Julio 2016

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL


Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 112, junio-julio 2016 (más abajo en castellano)

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau té com a missió el foment d'una cultura de pau i la construcció d'una societat desarmada i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

facebooktwitter

 

Informes

portada Guerras-de-Frontera cast corregit

Guerres de Frontera. Els fabricants i venedors d'armes que es beneficien de la tragèdia dels refugiats a Europa

Aquest nou informe, publicat pel Transnational Institute , Stop Wapenhandel i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, revela com els fabricants i venedors d'armes europeus es beneficien amb la tragèdia dels refugiats. L'informe mostra com tant el mercat de la seguretat fronterera com el negoci de les armes, en particular les vendes a Orient Mitjà i al Nord d'Àfrica, d'on procedeixen la majoria dels refugiats que fugen, estan en plena expansió. L'estudi analitza la resposta normativa europea als refugiats que ha donat lloc a un gran augment del pressupost que beneficia a la indústria de seguretat fronterera, dominada per grans empreses d'armes. Així mateix, l'informe apunta a una creixent confluència d'interessos entre els líders polítics europeus que busquen militaritzar les fronteres, la indústria de les armes i de la seguretat.

 

 

PortadaRCA DelàsEcP DefRepública Centreafricana: Transitant per la Cruïlla de la (in)Governabilitat

L'informe presenta un estudi de la situació a la República Centreafricana (RCA) caracteritzada per una contínua inestabilitat política, que ha desembocat en diversos cops d'Estat i dictadures militars,  mitjançant un ànalisi de les claus de la situació que són tant d'índole interna com externa. Hi ha una confrontació entre elits polítiques que competeixen pel poder i el conjunt de la població del país que s’ha vist exclosa, i diversos països de la regió com el Txad, Sudan i Líbia, que  també han jugat el seu paper en el tauler regional per ampliar la seva influència, a més de França i la Xina, competint pels recursos naturals del país. La crisi i desintegració que pateix el país en l'actualitat té nombrosos elements vinculats a clivatges ètnics, a l'existència de nombrosos grups armats cada cop més fragmentats i progressivament més vinculats a la criminalitat, a l'instrumentalització de la religió, entre d'altres factors.

 

Portada informeBancaArmada catEls bancs que inverteixen en armes. Actualització del finançament d'armament nuclear, de bombes de dispersió i de les principals indústries militars espanyoles (2011-2016)

Aquest nou informe revela el finançament de 34 empreses d'armes, entre les quals es troben les més importants del món i identifica les entitats financeres que conformen la Banca Armada, amb 80.000 milions d'euros destinats al finançament del sector armamentístic entre 2011 i 2016.

 

 

 

 

 

portada informe RDC abril2016República Democràtica del Congo: Balanç de 20 anys de guerra

Aquest estudi, fruit de la recerca realitzada conjuntament entre l’Escola de Cultura de Pau i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, pretén identificar les arrels i causes del conflicte que pateix la República Democràtica del Congo (RDC) així com els principals actors armats que intervenen directament en el conflicte. Així mateix, l’informe presenta un anàlisi de l’armamentisme, incloent dades sobre les exportacions de material de defensa de la UE a l’RDC, les transferències i desviacions d’armament a l’RDC i als països fronterers, i un anàlisi del militarisme a l’RDC en relació a la despesa militar. A més a més, l’informe integra un ànalisi de l’economia política de guerra, el paper dels recursos naturals i la dimensió de gènere en el conflicte.


Desmilitaritzem l'educació

Catalunya desmilitaritzada, un pas ineludible cap a la cultura de pau


Despesa militar

Possibles propostes de pau i seguretat: Eleccions 26J

Taula comparativa dels programes electorals

La despesa militar i social: el cost d'oportunitat de la despesa militar mundial

Se prohibe pagar los programas de armas con créditos extraordinarios

 

Stop inversions explosives

La situació d'Espanya en 'Inversions globals en bombes de dispersió; una responsabilitat compartida'

Articles

Beneficios sucios: en el casino como en la guerra, la Banca Armada nunca pierde - Chloé Meulewaeter

Evolució i paper dels nens i nenes soldat en els conflictes armats - Ainhoa Ruiz

INDRA una indústria militar a Barcelona - Pere Ortega

Desallotjar l'enemic - Jordi Calvo Rufanges

BLOC-CAT

L'home reptilitzat del segle XXI: el millor autòmat de tots els temps - Eduardo Salvador

Sembrar armes, collir fronteres: un negoci europeu - Michelle Delgado Van Demen

A la guerra de Síria, Europa no pot seguir jugant amb foc - Edgard Vega

Els tres cicles destructius - Pere Brunet

 

 

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

 

Versión en castellano:

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y por eso se dedica a sensibilizar sobre los efectos perversos de las armas y el militarismo.

facebooktwitter

Informes

portada Guerras-de-Frontera cast corregitGuerras de frontera. Los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa. 

Este nuevo informe, publicado por el Transnational Institute, Stop Wapenhandel y el Centro Delàs de Estudios por la Paz, revela como los fabricantes y vendedores de armas europeos se benefician con la tragedia de los refugiados. El informe muestra como tanto el mercado de la seguridad fronteriza como el negocio de las armas, en particular las ventas a Oriente Medio y al Norte de África, de donde proceden la mayoría de los refugiados que huyen, están en pleno auge. El estudio analiza la respuesta normativa europea a los refugiados que ha dado lugar a un gran aumento del presupuesto que beneficia a la industria de seguridad fronteriza, dominada por grandes empresas de armas. Asimismo, el informe apunta a una creciente confluencia de intereses entre los líderes políticos europeos que buscan militarizar las fronteras, la industria de las armas y de la seguridad.

 
PortadaRCA DelàsEcP DefRepública Centreafricana: Transitant per la Cruïlla de la (in)Governabilitat

L'informe presenta un estudi de la situació a la República Centreafricana (RCA) caracteritzada per una contínua inestabilitat política, que ha desembocat en diversos cops d'Estat i dictadures militars,  mitjançant un ànalisi de les claus de la situació que són tant d'índole interna com externa. Hi ha una confrontació entre elits polítiques que competeixen pel poder i el conjunt de la població del país que s’ha vist exclosa, i diversos països de la regió com el Txad, Sudan i Líbia, que  també han jugat el seu paper en el tauler regional per ampliar la seva influència, a més de França i la Xina, competint pels recursos naturals del país. La crisi i desintegració que pateix el país en l'actualitat té nombrosos elements vinculats a clivatges ètnics, a l'existència de nombrosos grups armats cada cop més fragmentats i progressivament més vinculats a la criminalitat, a l'instrumentalització de la religió, entre d'altres factors.

Portada Informe BancaArmada2016Los bancos que invierten en armas. Actualización de la financiación de armamento nuclear, de bombas de racimo y de las principales industrias militares españolas (2011-2016)

Este nuevo informe revela la financiación de 34 empresas de armas, entre las que se encuentran las más importantes del mundo e identifica las entidades financieras que conforman la Banca Armada, con 80.000 millones de euros destinados a la financiación del sector armamentístico entre 2011 y 2016.

 

 

 

 

portada informe RDC abril2016República Democrática del Congo: Balance de 20 años de guerra

Este estudio realizado conjuntamente entre la Escuela de Cultura de Pau y el Centro Delàs de Estudios por la Paz, pretende identificar las raíces y causas del conflicto que sufre la República Democrática del Congo (RDC) así como los principales actores armados que intervienen directamente en el conflicto. Asimismo, el informe presenta un análisis del armamentismo, incluyendo datos sobre las exportaciones de material de defensa de la UE a la RDC, las transferencias y desviaciones de armamento a la RDC y a los países fronterizos, y un análisis del militarismo en la RDC en relación al gasto militar. Además, el informe integra un análisis de la economía política de la guerra, el papel de los recursos naturales y la dimensión de género en el conflicto.

 

Desmilitaricemos la educación

 Catalunya desmilitaritzada, un pas ineludible cap a la cultura de pau


Gasto militar

Posibles propuestas de paz y seguridad: Elecciones 26J

Tabla comparativa de los programas electorales

El gasto militar y social: el coste de oportunidad del gasto militar mundial

Se prohibe pagar los programas de armas con créditos extraordinarios

Stop inversiones explosivas

La situación de España en ‘Inversiones Globales en Municiones de Racimo; una responsabilidad compartida’

 

Artículos

Beneficios sucios: en el casino como en la guerra, la Banca Armada nunca pierde - Chloé Meulewaeter

Evolución y papel de los niños y niñas soldado en los conflictos armados - Ainhoa Ruiz

INDRA una indústria militar a Barcelona - Pere Ortega

Desalojar al enemigo - Jordi Calvo Rufanges

BLOC-CAT

El hombre reptilizado del siglo XXI: el mejor autómata de todos los tiempos - Eduardo Salvador

Sembrar armas, cosechar fronteras: un negocio europeo - Michelle Delgado Van Demen

En la guerra de Siria, Europa no puede seguir jugando con fuego - Edgard Vega

Los tres ciclos destructivos - Pere Brunet


 

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 

 - - -
No t'interessa?