Pau Global 147 febrer 2020

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 147, febrer 2020

(más abajo, versión en castellano)

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau té com a missió el foment d'una cultura de pau i la construcció d'una societat desarmada, i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

Publicacions

portada Informe ComerçArmes Conflictes DDHH CentreDelas ECP IDHC web CATInforme del Centre Delàs, l'ECP i l'IDHC: Comerç d'armes, conflictes i drets humans. Anàlisi de les exportacions d'armes europees a paisos en situació de conflicte armat i vulneracions de drets humans

El nou informe elaborat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau, l'Escola de Cultura de Pau i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, analitza les exportacions d'armament per part dels Estats membres de la Unió Europea durant l'any 2018 cap a paisos que en aquest any es trobaven en situació de conflicte armat.

El document analitza les exportacions cap a 11 paisos diferents que eren escenari de conflicte armat. L'anàlisi inclou una síntesi sobre la història recent i l'evolució del conflicte en qüestió, una descripció dels fets més rellevants que van succeir durant 2018, així com una anàlisi de cadascun dels casos des de la perspectiva de les importacions d'armes i del compliment dels principals instruments de drets humans i dret internacional humanitari. A més de l'anàlisi de casos, l'informe també ofereix una mirada global sobre l'estat i l'evolució de les transferències d'armes procedents d'Estats membre de la UE, així com una perspectiva comparativa sobre les característiques de la conflictivitat armades actual.

Autors: Jordi Calvo Rufanges, Ainhoa Ruiz Benedicto, Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas, María Villellas, Karlos Castilla

Podeu consultar i descarregar l'informe complet en catalàen castellà en anglès.

Notícies

La campanya Banca Armada fa una crida a la delegació de vots per a intervenir a les juntes d'accionistes d'enguany

targeto votsbancarmada 2018Un any més, les entitats involucrades en la campanya Banca Armada participen a les juntes generals d'accionistes de BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banc Sabadell i Bankia per denunciar les seves polítiques d'inversions en empreses d'armament. Per fer-ho, necessiten que persones amb accions d’aquests bancs però crítiques amb les seves pràctiques les cedeixin per a que els activistes de Banca Armada puguin parlar en el seu nom i denunciar davant de la resta d'accionistes la col·laboració d'aquestes entitats financeres amb el negoci de la guerra.

A més, enguany la campanya també vol aconseguir participar per primera vegada en la junta d'una de les grans asseguradores, Mútua Madrileña.

Les juntes tindran lloc durant els pròxims mesos, sent la primera la del BBVA que se celebra aquest divendres 13 de març.

El Centre Delàs participa un any més en la reunió anual de la Xarxa Europea Contra el Comerç d'Armes (ENAAT)

20200228 Trobada ENAAT ANUAL Edgard Jordi Amsterdam

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha participat un any més en la trobada de la Xarxa Europea Contra el Comerç d'Armes, ENAAT, que va tenir lloc a Amsterdam els dies 27 i 28 de febrer. Durant la trobada cada país que conforma la xarxa va exposar la situació dels seus respectius països en matèria d'exportacions d'armament controvertides per la situació de conflicte o tensió social i de vulneració de Drets Humans dels països de destí. En el cas de l'Estat espanyol, Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs, i Edgard Vega, investigador del Centre, van presentar les dades i conclusions de l'anàlisi, que revelen que tan sols en el primer semestre de 2019, les exportacions van sumar 2.413 milions, un 41,5% més que en el mateix període de l'any anterior.

A més, es va exposar el cas de denúncia davant la Cort Penal Internacional de la responsabilitat de les empreses i actors polítics per la seva complicitat en presumptes crims de guerra comesos al Iemen, que algunes entitats membres de la xarxa, entre les quals es troba el Centre Delàs, estan duent a terme des de 2018 conjuntament amb l'organització ECCHR.

Els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar (GDAMS) tindran lloc del 10 d'abril al 9 de maig

GDAMS 2020 LaDespesaMilitarEnsCostaUnMonEnguany els Dies d'Acció Global sobre la Despesa Militar (GDAMS) seràn des del 10 d'abril fins al 9 de maig. Aquest període especial d'accions és part de la campanya del International Peace Bureau (IPB) que coordina el Centre Delàs i que té per objectiu demandar grans reduccions de la despesa militar mundial i la redirecció d'aquests fons públics a atendre les veritables necessitats humanes i a fer front a la crisi climàtica.

GDAMS 2020 inclourà accions clau per al Tax Day als EUA; el World Congress a Nova York del 24 al 26 d'abril amb motiu de la revisió del Tractat de No-Proliferació; rodes de premsa a tot el món (inclosa una a Barcelona) per a analitzar les noves dades de despesa militar publicats per SIPRI el 29 abril; entre d'altres.

El Centre Delàs participa al Global Meeting de la campanya global “Stop Killer Robots” celebrat a Buenos Aires

20200226 StopKillerRobots GlobalMeeting BuenosAires TicaFont3Entre el 26 i el 29 de febrer es va realitzar la trobada global 2020 de la campanya internacional Stop Killer Robots, en la qual va participar el Centre Delàs d'Estudis per la Pau en representació de Stop Killer Robots Espanya. La reunió anual va ser acollida a Buenos Aires i durant 3 dies va aplegar un centenar d'activistes de 40 països que van debatre i reflexionar sobre com impulsar el treball de la campanya per a prohibir de forma preventiva les armes totalment autònomes i fer incidència en els Estats perquè es posicionin a favor d’un tractat internacional vinculant.       

Tica Font, investigadora del Centre Delàs i membre de la campanya, va ser convidada a participar en la conferència pública que va tenir lloc el primer dia del Meeting, per parlar sobre els principis jurídics davant les armes autònomes letals (killer robots) i sobre la campanya. El president del Centre Delàs, Pere Ortega, va participar també en l’encontre que va oferir tres dies de debats i compartició de coneixements i eines d'acció i incidència política.

Entrevistes i articles

160915 Z OI569 2062 Article "Els drons: armes contra els drets de les persones" - Pere Brunet, publicat a la Revista Papers núm. 73 el febrer de 2020
20190624 Article Ainhoa Murs ELSalto Entrevista a Ainhoa Ruiz Benedicto sobre "Murs i migracions a Europa" al podcast Europafocus el 07/02/2020
tica elestado1 Article "La no-violència no pragmàtica o ètica" - Tica Font, publicat al Diari de Girona el 03/02/2020
20200208 ParaTodosLa2 Murs AinhoaRuiz2 Entrevista a Ainhoa Ruiz Benedicto sobre "Els murs de l'Europa del secle XXI" al programa 'Para todos La 2' de RTVE el 08/02/2020
5e4434b9a5fb7 "España ya copa casi el 20% de las ventas de armas de la UE", notícia sobre el nou informe de comerç d'armes publicada a Público el 12/02/2020
avió Iran Article "Guerres a distància. Guerres 'Low cost'" - Tica Font, publicat a 'Cròniques Insubmises' a Público el 18/02/2020
14525118060 df5d0af97a b Article "El nou Govern i els reptes en Defensa" - Pere Ortega, publicat a 'Cròniques Insubmises' a Público el 25/02/2020
5e554383dabd3 Notícia sobre l'informe "Noves armes contra l'ètica i les persones" i sobre la campanya Stop Killer Robots, publicada a Público el 27/02/2020

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Publicaciones

portada Informe ComercioArmas Conflictos DDHH ECP IDHC web CAST

Informe del Centro Delàs, la ECP y el IDHC: Comercio de armas, conflictos y derechos humanos. Análisis de las exportaciones de armas europeas a países en situación de conflicto armado y vulneraciones de derechos humanos

El nuevo informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Escola de Cultura de Pau y el Institut de Drets Humans de Catalunya que analiza las exportaciones de armamento por parte de Estados miembro de la UE durante el año 2018 (año más reciente con información de exportaciones disponibles) a países que en ese año se hallaban en situación de conflicto armado. El informe analiza las exportaciones de armas a 11 países que eran escenario de conflicto armado.

El análisis incluye una síntesis sobre la historia reciente y la evolución del conflicto en cuestión, una descripción de los hechos más relevantes que sucedieron durante 2018, así como un análisis de cada uno de los casos desde la perspectiva de las importaciones de armas y del cumplimiento de los principales instrumentos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Además del análisis de casos, el informe también ofrece una mirada global sobre el estado y la evolución de las transferencias de armas procedentes de Estados miembro de la UE, así como una perspectiva comparativa sobre las características de la conflictividad armadas actual.

Autores: Jordi Calvo Rufanges, Ainhoa Ruiz Benedicto, Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas, María Villellas, Karlos Castilla

Puedes consultar y descargar el informe completo en castellanoen catalán y en inglés.

Noticias

La campaña Banca Armada hace un llamamiento a la delegación de votos para intervenir en las juntas de accionistas 

targeto votosbancarmada2018 castUn año más, las entidades involucradas en la campaña Banca Armada participan en las juntas generales de accionistas de BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankia para denunciar sus políticas de inversiones en empresas de armamento. Para hacerlo, necesitan que personas con acciones de estos bancos pero críticas con sus prácticas las cedan para que los activistas de Banca Armada puedan hablar en su nombre y denunciar ante el resto de accionistas la colaboración de estas entidades financieras con el negocio de la guerra.

Además, este año la campaña también quiere conseguir participar por primera vez en la junta de una de las grandes aseguradoras, Mutua Madrileña.

Las juntas tendrán lugar durante los próximos meses, siendo la primera la del BBVA que se celebra este viernes 13 de marzo.

El Centro Delàs participa un año más en la reunión anual de la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT)

20200228 Trobada ENAAT ANUAL Edgard Jordi Amsterdam

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha participado un año más en el encuentro anual de la Red Europea Contra el Comercio de Armas, ENAAT, que tuvo lugar en Amsterdam los días 27 y 28 de febrero. Durante el encuentro cada país que conforma la red, expuso la situación de sus respectivos países en materia de exportaciones de armamento a países controvertidos por su situación de conflicto o tensión social y de vulneración de Derechos Humanos. En el caso del Estado español, Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs, y Edgard Vega, investigador del Centro, presentaron los datos y conclusiones del análisis, que revelan que tan solo en el primer semestre de 2019, las exportaciones sumaron 2.413 millones, un 41,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, Jordi Calvo, expuso el caso de denuncia ante la Corte Penal Internacional de la responsabilidad de las empresas y actores políticos por su complicidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen, que algunas entidades miembros de la red, entre las que se encuentra el Centre Delàs, están llevando a cabo desde 2018 conjuntamente con la organización ECCHR.

Los Días de Acción Global sobre el Gasto Militar (GDAMS) tendrán lugar del 10 de abril al 9 de mayo

GDAMS 2021 ElGastoMilitarNosCuestaUnMundoEste año los Días de Acción sobre Gasto Militar (GDAMS) tendrán lugar del 10 de abril al 9 de mayo. Este periodo especial de acciones es parte de la campaña del International Peace Bureau (IPB) que coordina el Centre Delàs y que tiene por objetivo demandar grandes reducciones del gasto militar mundial y la redirección de estos fondos públicos a atender las verdaderas necesidades humanas y a hacer frente a la crisis climática.
 
GDAMS 2020 incluirá acciones clave para el Tax Day en EEUU; el World Congress en Nueva York del 24 al 26 de abril con motivo de la revisión del Tratado de No-Proliferación; ruedas de prensa en todo el mundo (incluida una en Barcelona) para analizar los nuevos datos de gasto militar publicados por SIPRI el 29 abril; entre otras.

El Centro Delàs participa un año más al Global Meeting de la campaña global Stop Killer Robots, este año celebrado en Buenos Aires

20200226 StopKillerRobots GlobalMeeting BuenosAires TicaFont3Entre el 26 y el 29 de febrero tuvo lugar el encuentro global 2020 de la campaña internacional Stop Killer Robots, en la cual participó el Centro Delàs de Estudios por la Paz como miembro activo de la campaña y en representación de Stop Killer Robots España. La reunión anual tuvo lugar en Buenos Aires y durante 3 días reunió un centenar de activistas de 40 países que debatieron y reflexionaron sobre como avanzar e impulsar el trabajo de la campaña para prohibir de forma preventiva las armas totalmente autónomas e incidir en los estados para que se posicionen a favor de un tratado internacional vinculante.

Tica Font, investigadora del Centro Delàs y miembro de la campaña global, fue invitada a participar en la conferencia pública que tuvo lugar el primer día del Meeting, para hablar sobre los principios jurídicos ante las armas autónomas letales (killer robots) y sobre la campaña. Pere Ortega, presidente del Centro Delàs, participó también en el encuentro que ofreció tres días de debates y compartición de conocimientos y herramientas de acción e incidencia política.

Entrevistas y artículos

160915 Z OI569 2062 Artículo "Los drones: armas contra los derechos de las personas" - Pere Brunet, publicado en la Revista Papers núm. 73 en febrero de 2020
20190624 Article Ainhoa Murs ELSalto Entrevista a Ainhoa Ruiz Benedicto sobre "Muros y migraciones en Europa" en el podcast Europafocus el 07/02/2020
tica elestado1 Artículo "La no-violència no pragmàtica o ètica" - Tica Font, publicado en el Diari de Girona el 03/02/2020
20200208 ParaTodosLa2 Murs AinhoaRuiz2 Entrevista a Ainhoa Ruiz Benedicto sobre "Los muros de la Europa del siglo XXI" en el programa 'Para todos La 2' de RTVE el 08/02/2020
5e4434b9a5fb7 "España ya copa casi el 20% de las ventas de armas de la UE", noticia sobre el nuevo informe de comercio de armas publicada en Público el 12/02/2020
avió Iran Artículo "Guerras a distancia. Guerras 'Low cost'" - Tica Font, publicado en 'Crónicas Insumisas' en Público el 18/02/2020
14525118060 df5d0af97a b Artículo "El nuevo Gobierno y los retos en Defensa" - Pere Ortega, publicado en 'Crónicas Insumisas' en Público el 25/02/2020
5e554383dabd3 Notícia sobre el informe "Nuevas armas contra la ética y las personas" y sobre la campaña Stop Killer Robots, publicada en Público el 27/02/2020

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?