Pau Global 102

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 102, març 2015 (más abajo en castellano)

Campanyes

infogastomilitarAMPLIADACAT

EL Centre Delàs participa un any més com a impulsor a l'Estat espanyol de la Campanya Global sobre la Despesa Militar, GCOMS, de la que n'és organitzador. El proper 13 d'abril serà el dia Global sobre la Despesa militar, un any més demanarem la reducció de les despeses militars i l'augment de les despeses socials.

 

 

 

 

educacioLa campanya Desmilitaritzem l'educació rebutja la presència de les forces armades en el Saló de l'Educació de Barcelona. El Centre Delàs ha participat un any més a l'acció ciutadana al Saló de l'Ensenyament.

 

A l'informe d'exportacions d'armes del govern es confirma que l'Orient Mitjà es consolida com el primer mercat d'armes espanyoles.El Centre Delàs treballa la campanya contra el comerç d'armes difonent una infografia sobre les exportacions d'armes espanyoles i les seves destinacions controvertides.

 

Articles

La religió, combustible de conflictes - Tica Font

Article on l'autora parla sobre el fet que la religió és utilitzada en diferents conflictes com a argument per justificar la violència, mentre totes les religions tenen un clar missatge de pau.

Anàlisi Militar 2014 - Jordi Calvo 

Aquest article ha estat elaborat per l'Anuari de l'Enciclopèdia Catalana per Jordi Calvo, on fa un recull sobre els esdeveniments i decisions en l'àmbit militar durant el 2014, fent especial menció sobre la situació a l'Orient Mitjà, l'Àfrica Subsahariana, l'Est d'Europa i el cicle armamentista.

Guerres brutes - Pere Ortega

L'autor exposa que en la majoria de les guerres actuals ens trobem amb la dificultat de situar-nos en què bàndol es troben els valors que justificarien un posicionament en la seva defensa.

BANNERADEUALESARMES

 

 

Sucre tacat de sang al nord del Cauca - Tomàs Gisbert i María Jesús Pinto

Els autors parlen sobre la lluita dels indígenes del Cauca, que posa de manifest la vigència de les causes de fons de la violència estructural a Colòmbia.

Les armes i els exèrcits no donen seguretat - Pere ortega

L'autor planteja que aparentment, les armes han estat concebudes per donar seguretat a qui les posseeix, però en realitat aquells que no les posseeixen és possible que sentin temor davant els seus posseïdors.

Comerç d'armament i corrupció - Eduardo Melero

L’autor explica que membres de Defex van ser detinguts per corrupció en transaccions comercials internacionals, contra la Hisenda Pública, suborn, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i falsedat documental.

 

Versión en castellano

Campañas

infogastomilitarCAS

 EL Centro Delàs participa un año más como al Estado español de la Campaña Global sobre el Gasto Militar, GCOMS, de la que es organizador. El próximo 13 de abril será el día Global sobre el Gasto militar, un año más pediremos la reducción de los gastos militares y el aumento de los gastos sociales.

 

 

 

educacio

La campaña Desmilitaricemos la educación rechaza la presencia de las fuerzas armadas en el Salón de la Educación de Barcelona. El Centro Delàs ha participado un año más en la acción ciudadana en el Salón de la Educación. 

 

 

En el informe exportaciones de armas del gobierno se confirma que el Oriente Medio se consolida como el primer mercado de armas españolas. El Centro Delàs trabaja en la campaña contra el comercio de armas difundiendo una infografía sobre las exportaciones de armas españolas y sus destinos controvertidos.

Artículos

La religión, combustible de conflictos - Tica Font

Artículo donde la autora habla sobre el hecho que la religión es utilizada en diferentes conflictos como argumento para justificar la violencia, mientras todas las religiones tienen un claro mensaje de paz.

Análisis Militar 2014 Jordi Calvo 

Este artículo ha sido elaborado para el Anuario de la Enciclopedia Catalana por Jordi Calvo, donde hace una compilación sobre los acontecimientos y decisiones en el ámbito militar durante el 2014, haciendo especial incapié en la situación del Oriente Medio, África Subsahariana, Este de Europa y el ciclo armamentista.

Guerras sucias - Pere Ortega

El autor expone que en la mayoría de las guerras actuales nos encontramos con la dificultad de situarnos en que bando se encuentran los valores que justificarían un posicionamiento en su defensa.

blogadiosALasArmas

 

 

Azúcar manchado de sangre en el norte del Cáuca - Tomàs Gisbert y María Jesús Pinto

Los autores hablan sobre la lucha de los indígenas del Cauca, que pone de manifiesto la vigencia de las causas de fondos de la violencia estructural en Colombia.

Comercio de armamento y corrupción - Eduardo Melero

El autor explica que miembros de Defex fueron detenidos por corrupción en transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, soborno, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Las armas y los ejércitos no dan seguridad - Pere Ortega

El autor plantea que aparentemente, las armas han sido concebidas para dar seguridad a quien las posee, pero en realidad aquellos que no las poseen es posible que sientan temor ante sus poseedores.

 

treballaaldelas

 - - -
No t'interessa?