Observatory on disarmament, arms trade, armed conflict and culture of peace
joomla templates top joomla templates template joomla

logodelas100x83

P A U  G L O B A L

Papers electrònics, n. 48 10 de juliol de 2007

 

*

*


Pau Global és una revista electrònica distribuïda gratuïtament en català i castellà pel Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs de JUSTÍCIA I PAU. Són reculls d’articles que creiem poden ser del vostre interès.

SUMARI

Especial campanya: Per una Banca Desarmada


BBVA sense Armes!

Jordi Calvo
Article sobre la campanya iniciada pel Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs i l'Observatori del Deute en la Globalització, per denunciar les pràctiques de les entitats bancàries (en totes, però focalitzant en el BBVA per la seva transcendència) en el negoci de les armes, de la contaminació ambiental i d'altres inversions qüestionables des del punt de vista del respecte dels drets humans.

Desarmar la Banca
Pere Ortega
Els discursos actuals sobre el que ha passat a Somàlia presenten un còctel de molts dels estereotips pejoratius i concepcions simplistes que solen atribuir-se als africans i als musulmans. D'una banda, cal atribuir els missatges distorsionats a l'estesa ignorància de tot allò que representa Somàlia, oblidada pels grups d'informació i opinió des de fa més d'una dècada. Per l'altra banda, Somàlia reuneix els ingredients necessaris per convertir-se en el nou boc emissari de la política perversa duta a terme pels EUA sota la denominació de “Guerra contra el Terror”.

Per què no es publiquen les dades dels finançaments de les exportacions espanyoles d'armament?
Alejandro Pozo
Reflexions sobre el secretisme imperant en el finançament de les exportacions d'armes espanyoles i comparativa amb el model italià, la transparència del qual ha fet palesa dades escandaloses de finançaments d'exportacions d'armes italianes realitzats per bancs espanyols, com el BSCH (Santander) i, sobretot, el BBVA a països que violen sistemàticament els drets humans, com és el cas d'Israel.


Pau Global es una revista electrónica distribuida gratuitamente en catalán y en castellano por el Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs de JUSTÍCIA I PAU. Se trata de artículos que pensamos pueden ser de su interés.

SUMARIO

Especial campaña: Por una Banca Desarmada

 

¡BBVA sin Armas!
Jordi Calvo
Artículo sobre la campaña iniciada por el Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs y el Observatorio de la Deuda en la Globalización para denunciar las prácticas de las entidades bancarias (de todas, pero focalizando en el BBVA por su relevancia) en el negocio de las armas, de la contaminación ambiental i de otras inversiones cuestionables desde punto de vista del respeto de los derechos humanos.

Desarmar la Banca
Pere Ortega
Los discursos actuales sobre lo sucedido en Somalia presentan un cóctel de muchos de los estereotipos peyorativos y concepciones simplistas que se suelen atribuir a los africanos y a los musulmanes. Por un lado, cabe atribuir los mensajes distorsionados a la extendida ignorancia de todo aquello que representa Somalia, olvidada por los grupos de información y opinión desde hace más de una década. Por el otro lado, Somalia reúne los ingredientes necesarios para convertirse en el nuevo chivo expiatorio de la política perversa llevada a cabo por EE. UU. bajo la denominación de “Guerra contra el Terror”.

¿Por qué no se publican los datos de la financiación de las exportaciones españolas de armas?
Alejandro Pozo
Reflexiones sobre el secretismo imperante en la financiación de las exportaciones de armas españolas y comparativa con el modelo italiano, cuya transparencia ha dejado en evidencia datos escandalosos de financiación de exportaciones de armas italianas realizadas por bancos españoles, como el BSCH (Santander) y, sobre todo, el BBVA a países que violan sistemáticamente los derechos humanos, como es el caso de Israel.


Per subscriure-vos-hi o donar-vos-en de baixa envieu la petició a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. posant a l'assumpte: SUBSCRIPCIÓ A PAU GLOBAL. .Demanem que ens feu suggeriments i opinions; així mateix, també demanem que feu circular la informació. Els articles publicats són l'opinió dels seus autors i no representen, si no s'indica el contrari, l'opinió del Centre Delàs. Us oferim la versió en català i en castellà

Para subscribirse o darse de baja envie la petición a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando en el asunto: SUBSCRIPCIÓN A PAU GLOBAL Pedimos que nos hagan llegar sugerencias y opiniones; así mismo, solicitamos que hagan circular esta información. Los artículos publicados son la opinión de sus autores y no representan, si no se especifica lo contrario, la opinión del Centre Delàs. Les ofrecemos la versión en catalán y en castellano.

Centre d'Estudis per a la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Rivadeneyra, 6, 10è- 08002 Barcelona T. 93 317 61 77 - Fax. 93 412 53 84 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.justiciaipau.org/centredelas


BBVA sense Armes!
Jordi Calvo

El 12 de juny, el Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, i l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) vam presentar la campanya BBVA sense armes, sense inversions contaminants, sense inversions sospitoses. La raó de ser d'aquesta campanya és que a l'Estat espanyol les pràctiques empresarials irresponsables estan, lamentablement, molt esteses entre la patronal i actuen contra el medi ambient, erosionen greument la vida de comunitats i pobles en altres territoris, o afavoreixen mitjançant produccions perverses, com les armes, conflictes i guerres en diversos punts del planeta. Les entitats promotores de la campanya denuncien que el BBVA no és un entitat aliena a aquestes pràctiques i que actua irresponsablement a través de la participació en negocis militars, contaminats o que vulneren els drets humans.

Inversions en armes
Segons les dades facilitades pel Centre Delàs, les inversions del BBVA en empreses productores d'armament van dirigides a Hispasat, indústria de comunicació per satèl·lit amb aplicacions militars; Ibèrica del Espacio, S.A., indústria aeronàutica amb programes militars; Indra, empresa d'electrònica que té al voltant d'un 50% de producció militar (Eurofigther, fragates F-100, helicòpters Tigre, blindats, míssils); i RYMSA, fabricant de sistemes de comunicació i radar (fragates F-100). També a la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), que facilita les exportacions d'armes, assegurant aquestes operacions.

Per altra banda, també crida l'atenció que el BBVA sigui una de les principals entitats financeres de les exportacions d'armes italianes. De fet, l'any 2002 va ocupar el primer lloc de la classificació per volum de finançaments i el 2006, va finançar exportacions d'armes per un total de més de 53 milions d'euros, incloent-hi països que no compleixen amb el Codi de Conducta de la Unió Europea, entre els quals destaca significativament Israel.

A més a més, segons l'informe "Inversions explosives. Institucions financeres i municions clúster", elaborat per l'organització belga Netwerk Vlaanderen, el BBVA va participar amb 25 milions de dòlars en una agrupació internacional de 30 empreses financeres que va proporcionar un crèdit a cinc anys de 1.700 milions d'euros a Raytheon, que produeix la Joint Standoff Weapon (JSOW), una bomba que es llança des de l'aire i que té algunes variants de municions clúster. També participa en una agrupació internacional de 28 bancs per un préstec a cinc anys de 1.500 milions d'euros a Thales, que produeix, a través de la seva filial TDA, míssils, alguns dels quals són municions clúster. També a EADS, fabricadora de l'avió de combat Eurofighter (de la qual forma part l'empresa espanyola Construccions Aeronàutiques S.A., CASA) a través d'una agrupació internacional de 36 bancs que van proporcionar-li un crèdit a set anys de 3.000 milions d'euros, quan aquest consorci tenia participació en TDA el 2005.

Inversions contaminants i sospitoses
Alguns dels exemples sobre inversions contaminants o sospitoses que proporciona l'ODG mostren que el BBVA, l'any 2001, va aportar 150 milions de dòlars per l'Oleoducte de Crus Pesats de l'Equador, fortament criticat a causa dels seus impactes negatius sobre l'ecosistema de l'Equador i perquè va provocar el desplaçament de comunitats. Un exemple dels impactes és la destrucció de sis volcans actius, d'un gran nombre de reserves d'aigua fresca i de jungla verge, a més de les elevades possibilitats d'un accident mediambiental.
Per altra banda, a la ciutat uruguaiana de Fray Bentos, el govern d'aquest país va autoritzar a l'empresa finlandesa Botnia i l'espanyola ENCE la construcció de dues plantes de producció de cel·lulosa, que implicaria una inversió contaminant incompatible amb la forma de vida i la salut de les persones de la localitat. El BBVA va donar suport al finançament necessari per a ENCE en el 50% del projecte, valorat en un total de 600 milions de dòlars.

A Mèxic, la Fiscalia va acusar el BBVA d'operacions de blanqueig de diners per aconseguir suports per fer-se amb el control del banc mexicà Probursa. Per a aquesta operació, el BBV va crear una filial a Puerto Rico, que operava a través de préstecs sense garantia. A l'operació van participar-hi el president de Probursa, José Madariaga, i el seu home de confiança, Eduardo Pérez Montoya, situat per l'FBI a l'òrbita del narcotràfic i qui va facilitar al BBV la participació majoritària a canvi de legitimar-li fons dipositats al paradís fiscal de Gran Cayman.

El juliol de 1996, a Colòmbia, per tal d'aconseguir el control majoritari del Banco Ganadero, el BBV s'hauria aliat amb el Grup Fidugán de manera que aquest li venia la seva part si es comprometia a blanquejar-li altes sumes de diners procedents del narcotràfic. Prèviament, el BBV va adquirir el 35% del Banco Ganadero. Les altres dues parts del gran banc pertanyien al Grup Fidugán, 32%, i als accionistes minoritaris, 33%.

Amb aquesta campanya es vol crear una opinió pública que afavoreixi un canvi d'actitud de les entitats financeres i del BBVA en particular. Es demana que cancel·lin les seves inversions en les empreses productores d'armament i anul·lin el finançament d'empreses altament contaminants i que integrin controls efectius per garantir que les seves inversions i altres operacions financeres no condueixin a vulneracions els drets humans ni tinguin impactes ambientals i socials negatius.

www.bbvasensearmes.org


Jordi Calvo és investigador del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

Revista El Triangle, juny de 2007.


Desarmar la banca
Pere Ortega

La banca juga un paper fonamental en el finançament de la cadena productiva de béns i serveis, i en el desenvolupament econòmic. Per tant, no hi ha cap dubte de la necessitat de les finances per posar en marxa un sistema econòmic que permeti assolir un nivell de benestar social que superi les desigualtats del món actual i ens permeti somiar en una societat al servei de les persones. Però una cosa són els somnis i una altra la realitat del món capitalista actual, on la banca juga un paper clau en l’especulació sense límits per obtenir lucre. Tant, que no hi ha escàndol d’expoliació de recursos, de corrupció, o de delicte lligat a les màfies de la droga, del tràfic d’éssers humans o d’armes, sense el paper que juguen els anomenats “paradisos fiscals”, repartits per tots els racons del planeta, on una banca sense escrúpols empara el diner provinent de l’economia delictiva.

Però no solament és un problema de “paradisos fiscals”, també en els països “desenvolupats” i “democràtics” tenim deficiències per resoldre, ja que malgrat que la corrupció pot ser inferior, hi ha una moral camuflada que permet que el món financer actuï a l’empar d’una llei que, en algunes qüestions no té legitimitat social, com per exemple la corrupció immobiliària; o el cas que ara ens ocupa, la indústria militar i l’exportació d’armes. De fet, la vinculació entre món financer i la indústria militar és molt més estreta que la de la resta del món empresarial. Això és degut a dos fets que caracteritzen de manera especial la indústria de guerra a Espanya. El primer és generalitzable a qualsevol tipus de comerç d’exportacions, perquè cap empresa inicia una venda a l’exterior sense que una entitat de crèdit financiï i emeti una certificació que doni seguretat de cobrament de l’operació. Fet que s’agreuja per la llei que regula les exportacions de material militar en considerar-les “secret d’estat” i les sotmet a un estricte control perquè suposadament poden afectar la seguretat de l’Estat.

El segon té a veure amb la dependència de les indústries militars de l’Estat espanyol i del Ministeri de Defensa, atés que és el principal i únic client. És el secular vici de manca de liquidesa de l’Estat central i el consegüent retard en el compliment dels compromisos de pagament que es retarden molt en el temps. Fet que obliga les empreses i indústries a buscar en la banca un finançament que permeti suportar els ajornaments que en molts casos superen l’any. Despeses de finançament que, evidentment, acaben repercutint sobre el cost del producte, és a dir, l’arma.

Els dos casos obliguen i demostren l’existència d’una estreta vinculació comercial entre la banca, les indústries militars i també els diferents ministeris de l’Estat espanyol implicats en les autoritzacions de les exportacions militars. Però, alhora, hi ha un tercer factor que també entorpeix conèixer amb exactitud dades del sector industrial militar lligades a les exportacions d’armes. Aquest factor està lligat al secretisme que envolta tota la producció i el comerç d’armes: les entitats bancàries i de finançament no faciliten informacions sobre les seves operacions escudant-se en el secret bancari vigent. Com que la llei no és igual a tot arreu, i ha altres països que sí que informen de les exportacions d’armes i de la banca que empara les operacions. [1] Però, en canvi, no poden amagar la vinculació de propietat amb les indústries militars, ja que aquí sí que hi ha transparència, obligada per la llei, que regula la propietat mercantil. Si consultem el seu registre podem conèixer amb detall els lligams de la propietat accionarial de les empreses i les indústries de guerra espanyoles, i també quins són els principals bancs on operen aquestes indústries.

El primer fet que sorprèn és veure la nombrosa presència de caixes d’estalvis entre els accionistes de les indústries militars. Això sorprèn perquè les caixes d’estalvis són entitats financeres que per llei tenen una funció estrictament social i sense ànim de lucre. En canvi, tenen una forta vinculació amb indústries que fabriquen artefactes que serveixen per matar i fer la guerra. Aquest és el cas de Caja Castilla-la Mancha que està vinculada amb tres empreses que treballen en el sector militar: Aernnova (antiga Gamesa Aeronàutica), un 80% a través de Sinergy Industry and Technology, i directament de Tecnobit i ICSA; Ibercaja amb Amper; Bilbao Vizkaia Kutxa, Caja Ahorros de Guipuzcoa y San Sebastian, i Caja de Ahorros de Vitoria y Alava amb CAF, indústria de fabricació de ferrocarrils però que a la vegada col·labora en la producció de blindats amb Santa Bárbara General Dynamics, i Caja San Fernando amb SACESA (per saber el tipus de producció es pot consultar la Taula 1).

Figura 1. Connexions accionarials d’entitats financeres i el negoci de les armes


El cas més cridaner és el d’Indra, potser la més important indústria d’innovació tecnològica en electrònica de l’Estat espanyol. Aquesta empresa participa en la majoria dels grans projectes militars del Ministeri de Defensa: sistemes de tir, defensa i guerra electrònica, simuladors de vol, avions Eurofigther i A400M, fragates F-100, helicòpters Tigre, blindats Leopard i tota mena de míssils. Indra està participada per caixes d’estalvi, com Caja Madrid, Caja de Asturias i Caja Ahorros Santander, que en el seu conjunt són els accionistes majoritaris.

En la Taula 1 es mostra la vinculació de propietat entre la banca i les indústries militars el juny de 2007. De la qual es desprèn que el banc amb una presència més estreta en les indústries de guerra és el BBVA, [2] present de manera directa a Indra i Hispasat, però també de manera indirecta a través d’Iberdrola a Ibérica del Espacio i RYMSA, i a través del seu percentatge a Indra, Hispasat, Hisdesat i Inmize. El BBVA ha participat en el passat, fins al 1998, amb un 2% a través d’IBV en Industrias y Turbopropulsores (ITP), fabricant del motor del Eurofighter. També va participar amb un 25,78%, fins l’abril de 2006, en GAMESA Aeronàutica (avui Aernnova), fabricant per a EADS de fuselatges i ales de l’avió de transport militar A400M. Finalment, el BBVA va adquirir un 5,26% d’Amper [3] i pocs dies més tard el va vendre. [4]

El cas més sagnant és el del Banc Santander i la seva vinculació a través de Vista Capital, de qui controla el 50% d’Explosivos Alaveses (Expal). Aquesta indústria, que forma part del consorci d’Unión Española de Explosivos (UEE), es dedica a la fabricació de tota mena d’explosius, bombes, espoletes i les molt perilloses clústers, una bomba de fragmentació agermanada a les mines antipersona ja prohibides a Espanya, que obre la seva càrrega mortífera abans d’arribar a terra i dissemina múltiples petites bombes que moltes vegades no exploten i és converteixen de facto en mines antipersona, ja que perduren en el temps i causen múltiples víctimes entre la població civil. Aquest artefacte és motiu d’una campanya internacional (en la qual el Centre Delàs està implicat) que busca la prohibició de la seva fabricació i exportació. Expal, empresa amb pèrdues continuades durant els últims anys, va tancar la seva factoria a Vitòria, i va traslladar la producció a altres fàbriques del grup UEE (Fabricaciones Extremeñas, Bresel, i Explosivos de Burgos), on continua la producció de mortíferes bombes de guerra.L’exportació cap a tercers països es realitza sota el nom d’Expal, amb oficines a Madrid. Aquest és el tipus d’indústria en la qual el Banc Santander inverteix els diners dels seus clients, i que aquests cal que coneguin, perquè alguna responsabilitat indirecta hi tenen.

Com que la guerra és un dels grans negocis d’aquesta etapa anomenada de globalització, i la indústria militar és sense dubte la més beneficiada i un dels eixos que piloten l’economia capitalista global. No és d’estranyar la connexió entre entitats financeres estrangeres i la indústria militar espanyola més rendible. Així, doncs, alguns dels grans bancs mundials són alhora accionistes d’algunes de les més potents indústries de guerra en els seus països, com J.P. Morgan (EUA), primer accionista de General Electric, aquí ho és d’Amper; el Deutsche Bank d’EADS i Daymler Benz a Alemanya, aquí ho és de CESCE, i el Barclays Bank, accionista de Lockheed Martin, Raytheon i Textron, aquí ho és d’Amper.

La responsabilitat social corporativa pregonada pel món de la banca queda seriosament malmesa un cop vista la vinculació amb la indústria de la guerra i el comerç d’armes. El que hauria de fer reflexionar la població a l’hora de col·locar els seus estalvis en entitats financeres que contribueixen a fabricar artefactes tan improductius com les armes i, el que és pitjor, produir guerres.

 

Taula 1. Connexions entre indústria militar i corporacions financeres

EMPRESES MILITARS

Corporacions financeres i empreses participades per la banca

PRODUCCIÓ

Aernnova (antiga GAMESA Aeronáutica) 1

Caja Castilla la Mancha 80%

Estructures metàl·liques: fuselatges, ales avió A400M

Amper, S.A.2

Arlington Capital 5,8% Bancaja 2,18%, JP Morgan 2,08%, Clearsteam Bank 1,26%, Caja Castilla Mancha 1,81%, Cia. Andaluza Rentas 5,16%, B.Popular 1,5% B. Sabadell 1,04%

Electrònica de defensa, participa en grans projectes militars

20/30% producció militar

CESCE3

BBVA 14,3%
Santander 13,95%, Banesto 6,4%, B. Sabadell 3,4%
BPE 1,8%, B.Pastor 1%
Deustche Bank 1%
Barclays Bank 1%

Empresa de serveis i assegurances, implicada en l’exportació d’armes a l’exterior

Construcciones Auxiliar Ferrocarriles (CAF)

Bilbao Bizkaia Kutxa4 10,8% Caja A. Guipuzcoa y San Sebastián4 11%, Caja Ah. Vitoria y Alava4 3%. Bestinver 9,96%5, BNP Paribas5 47%

Modernització de blindats i carros de combat

Explosivos Alaveses, S.A. – Expal (Unión Española de Explosivos, S.A.)6

Ibersuizas 57,5%

Banco Santander (a través de Vista Capital7) 42,5%

Tota classe d’explosius, bombes, clústers, fragmentació, carcasses, detonadors, espoletes, etc.

HISPASAT, S.A.8

BBVA 10,75%

Informació militar via satèl·lit

HISDESAT8

BBVA (0,76%) a través d’ Indra 7%, BBVA (10,75%) a través d’Hispasat 43%

Indústria de comunicació per satèl·lit amb aplicacions militars (Ariane)

INMIZE (MBDA)8

BBVA (0,76%) a través d’ Indra 40%

Principal fabricant de tota classe de míssils per a avions, helicòpters i bucs de guerra a Espanya i Europa

Ibérica del Espacio, S.A.9

BBVA, a través d’Iberdrola10 5,65%

Enginyeria aerospacial militar

Internacional de Composites (ICSA) 8

Caja Castilla-la Mancha 20%

Aeronàutica de defensa
8% producció militar

INDRA, S.A.

Caja Madrid5 14,98%
Barcklays Bank5 5,15% Caja Ah. Asturias5 5%
Fidelity International5 2,8% Chase Nominees11 10,08% State Street Bank11 6,5%, Barclays Bank11 5,14% Chase Manhatan11 5%, BBVA2 1,56%, JP Morgan2 5%, Caja Cantabria2 1,2%, Banco Santander2 0,92%, Citigroup2 1,96%, Deusteche Bank2 1,6%, AXA2 1,27%, Comerzbank2 1,53%

Simuladors de vol, sistemes de tir, defensa electrònica, Eurofigther, fragates F-100, helicòpters Tigre, blindats, míssils. 40/60% producció militar

RYMSA (Radiación y Microondas, S.A.)6

IBV10 65,69%

Comunicacions espai i defensa. 30% producció militar

Sociedad Andaluza de Componentes Espaciales, S.A. (SACESA) 3

Caja San Fernando 10,6%

Components aeronàutics, ensamblatges i panels

Tecnobit – Comités Comunicaciones, S.A.12

Caja Castilla La Mancha 48%

Tecnologies i ensinistraments militars. 85% producció militar

Elaboració pròpia.

Fonts: 1 Cinco Días 24/4/06. 2 Registre Mercantil SABI 06/07. 3 Registre Mercantil, SABI 09/05.

4 Balanç empresa 2006. 5 www.cnmv.es 7/07. 6 Cinco Días 2/3/06. 7 BSCH (Santander, Central, Hispano) controla el 50% i Royal Bank Scotland el otro 50% de Vista Capital. 8 Registre Mercantil, SABI 6/06. 9 Registre Mercantil 08/06. 10 Iberdrola Bilbao Vizcaya (IBV) està formada pel BBVA i Iberdrola a 50%. Un 6,01% d’Iberdrola és del propi BBVA. 11 Registre Mercantil 03/07. 12 Cinco Días 14/4/07

Nota: les informacions de la Taula provenen en la majoria dels casos dels balanços oficials dels registres mercantils. Quan es tracta de grans empreses que cotitzen en borsa, ens trobem que hi ha contínues transaccions en la propietat d’accions que desfasen ràpidament la informació i poden alterar la participació senyalada. Aquest és el cas d’Indra o d’altres que estan sotmeses a continus moviments especulatius, a causa de la importància que tenen en sectors estratègics lligats a les noves tecnologies, empreses que operen en l’electrònica o en el sector aeroespacial (Amper, Indra...).

[1] Vegeu article d’Alejandro Pozo en aquest número sobre les operacions del BBVA a Itàlia.
[2] Vegeu article de Jordi Calvo i Jesús Carrión en aquest número sobre la Campanya BBVA sense Armes.
[3] El País 17/01/07
[4] Cinco Días 1/2/07

 

Pere Ortega és investigador del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

Materials de Treball, núm. 32.


Per què no es publiquen les dades dels finançaments de les exportacions espanyoles d'armament?
Alejandro Pozo

De les característiques del negoci de les armes, destaca l’enorme falta de transparència que envolta totes les fases del procés que va des de la fabricació d’una arma a la seva utilització. L’argument més utilitzat pels governs de tot el món és que aquest secretisme es justifica per una necessitat de protecció en tres àmbits: la seguretat nacional de l’Estat venedor, la de l’Estat comprador i la confidencialitat de les empreses.

Una de les fases imprescindibles del cicle armamentista és el finançament de les exportacions. Les companyies que fabriquen armes i obtenen l’autorització del Govern espanyol per exportar-les no reben els diners de la venda de manera immediata, sinó en un determinat període de temps, generalment llarg. Per fer front a aquests inconvenients, les empreses d’armes necessiten que entitats financeres els facilitin els fons necessaris per continuar sent funcionals.

Com també succeeix a la resta d’operacions relacionades amb les armes, els finançaments de les exportacions no són transparents. Gairebé cap país del món els fa públics, els de la Unió Europea tampoc. Itàlia, que fa públiques sistemàticament les seves exportacions de material de defensa, podria ser l'excepció que confirma que els arguments que apel·len a la seguretat dels estats i a la confidencialitat de les empreses són –i penso que aquesta és la paraula correcta– una enganyifa.

Em permeto avançar que si Itàlia és una honrosa excepció al model hegemònic no és com a conseqüència d’una suposada supremacia ètica dels seus governants, sinó de la combinació de com a mínim dos factors. Per una banda, destaca la bona feina duta a terme pels moviments socials italians a les campanyes durant els anys vuitanta. Per l’altra, l’escàndol que va suposar la participació de la branca nord-americana de la italiana Banca Nazionale del Lavoro en la venda il·legal d’armes al règim de Saddam Hussein a l’Iraq. Fruit d’aquesta conjunció d’esdeveniments, el 1990 Itàlia va aprovar la llei 185/90, que regula els sistemes d’importació i exportació d’armes i la publicació de la informació relacionada amb aquestes operacions comercials (com són la producció i l’empresa fabricant, el volum de cada transacció o el país de destinació). Cada any, el Ministeri de Finances prepara un informe per al Parlament a partir de la informació que rep, obligatòriament, d’altres ministeris com Defensa, Tresor o Afers Exteriors.

El model italià és un exemple del camí que haurien de seguir altres governs, com l’espanyol. Però malauradament també s’ha de posar en qüestió. La seva aplicació rigorosa inicial va donar pas a algunes interpretacions interessades que han afectat la seva eficàcia. Destaca el fet que, com a conseqüència de les directrius que pretenen establir una indústria de Defensa europea comuna, una empresa d’armament originalment italiana pugui, a través d’un canvi de seu social, exportar armes des d’altres països de la Unió Europea on imperi el secretisme –Espanya, per exemple–, esquivant la legislació italiana. Per altra banda, la llei 185/90 no regula les armes petites (Itàlia és el segon exportador del món); no inclou tots els mecanismes de finançament que faciliten els bancs; promou la impunitat dels intermediaris d’armes; i presenta un buit en la participació de les agències de crèdits a l’exportació (cosa que significa que a Itàlia els bancs privats han de donar més informació que les agències estatals). Feta la llei, feta la trampa. Però malgrat aquestes limitacions, denunciades repetidament per la campanya italiana “Banca Armata”, el model italià és, avui, una utopia per al cas espanyol.


El BBVA i el BSCH i les exportacions d’armes italianes

Els mecanismes de control italians i la seva exclusivitat fan palesa la gravetat de la situació: no sabem què fan bancs espanyols com el BBVA amb armes de fabricació espanyola, però, paradoxalment, sí que sabem el que fa aquesta entitat financera espanyola amb les armes italianes. I els resultats són d’escàndol: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria l’any 2002 va ocupar el primer lloc de la classificació per volum de finançaments d’exportacions d’armes italianes. També el Banco Santander Central Hispano figura en la llista de finançadors, tal i com es mostra en la taula següent:

Principals banques exportadores d’armes italianes, any 2002:

Banc (ordenats segons valors de 2002)

Valor exportacions (milions d’euros)

% total 2002

2001

2002

2003

2004

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

46,7

216,0

5,2

16,2

29,60

Banca Nazionale Lavoro

104,6

137,8

69,7

71,6

18,88

Unicredito Italiano

55,6

99,6

31,9

20,2

13,65

Capitalia

190,9

98,4

229, 8

396,1

13,48

Gruppo Bancario San Paolo Imi

48,9

80,6

91,8

366,1

11,05

Banca Intesa

78,3

56,8

97,4

23,2

7,78

Barclays Bank

27,2

31,3

22,7

28,1

4,29

Banca Antonveneta

-

6,9

13,3

121,0

0,95

Cassa di Risparmio della Spezia

-

2,3

34,1

50,9

0,32

Banco Santander Central Hispano

19,7

-

-

-

-

Font: Beretta, Giorgio, “Banche e armi: un bilancio a sei anni dalla Campagna”, gener 2006.


A més, cal destacar la falta d’escrúpols del BBVA en facilitar les exportacions d’armes a països que violen de manera inequívoca el Codi de Conducta de la Unió Europea sobre el comerç d’armes. El fet que un govern com l’italià publiqui obertament que el BBVA va finançar exportacions d’armes a Israel per un valor de 329.066 euros representa un pas endavant en qüestions de transparència. El que preocupa és la falta de reacció que desperten aquestes pràctiques:

Països destinataris d’exportacions d’armes italianes amb finançament del BBVA el 2006:

País destinació

Divisa

Import

País destinació

Divisa

Import

Espanya

Euro

37.772.173,80

Mèxic

Dòlar

435.167,00

Líban

Euro

14.442.100,00

Israel

Euro

329.066,00

Malàisia

Dòlar

700.000,00

Brasil

Dòlar

94.924,51

Singapur

Dòlar

499.700,00

Euro

31.306,08

TOTAL: 52.574.645,88 euros i 1.729.791,51 dòlars

Font: Elaboració pròpia, a partir de Riepilogo per Istituti di Credito relativo al periodo 2006. Ministero dell’Economia e delle Finanze


Finalment, cal concloure amb dues reflexions. La primera convida a la preocupació, i parteix del fet que un dels escassos mecanismes de control que existeixen en el món aporti uns resultats tan alarmants. És prudent pensar que aquesta mostra pot ser només la punta d’un iceberg que s’oculta sota una mar d’impunitat? Per contra, la segona conclusió convidaria a l’esperança, a la necessitat de reivindicar la implantació a Espanya del model italià. Malgrat que la llei italiana també conté implícitament els mecanismes per evadir-la de manera parcial, el remei és sense dubte millor que la malaltia del sistema imperant, que promou el secretisme i l’evasió de responsabilitats en un assumpte tan preocupant com és el negoci de les armes i els seus perniciosos efectes.


Alejandro Pozo és investigador del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

Materials de Treball, núm. 32.

Aquest article no hagués estat possible sense la col·laboració d’Andrea Baranes i Giorgio Beretta, activistes de les campanyes pel desarmament de la banca a Itàlia,www.banchearmate.it/home.htm.


¡BBVA sin Armas!
Jordi Calvo

El 12 de junio, el Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justicia i Pau, y el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) presentaron la campaña BBVA sin armas, sin inversiones contaminantes, sin inversiones sospechosas. La razón de ser de esta campaña es que, en el Estado español, las prácticas empresariales irresponsables están lamentablemente muy extendidas entre la patronal, teniendo un fuerte impacto en el medio ambiente, erosionando gravemente la vida de comunidades y pueblos en otros territorios, o favoreciendo mediante producciones perversas, como las armas, conflictos y guerras en varios puntos del planeta. Las entidades promotoras de la campaña denuncian que el BBVA no es una entidad ajena a estas prácticas y que actúa irresponsablemente a través de la participación en negocios militares, contaminantes o que vulneran los derechos humanos.

Inversiones en armas

Según los datos facilitados por el Centre Delàs, las inversiones del BBVA en empresas productoras de armamento van dirigidas a Hispasat, industria de comunicación por satélite con aplicaciones militares; Ibérica del Espacio, S.A., industria aeronáutica con programas militares; Indra, empresa de electrónica que tiene alrededor de un 50% de producción militar (Eurofighter, fragatas F-100, helicópteros Tigre, blindados, misiles); y RYMSA, fabricante de sistemas de comunicación y radar (fragatas F-100). También a la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), que facilita las exportaciones de armas, asegurando estas operaciones.

Por otra parte, también llama la atención que el BBVA sea una de las principales entidades financieras de exportaciones de armas italianas. De hecho, el año 2002 ocupó el primer lugar de la clasificación por volumen de financiaciones y en 2006, financió exportaciones de armas por un total de más de 53 millones de euros, incluyendo países que no cumplen con el Código de Conducta de la Unión Europea, entre los cuales destaca significativamente Israel.

Además, según el informe "Inversiones explosivas. Instituciones financieras y municiones de racimo", elaborado por la organización belga Netwerk Vlaanderen, el BBVA participó con 25 millones de dólares en una agrupación internacional de 30 empresas financieras que proporcionó un crédito a cinco años de 1.700 millones de euros a Raytheon, que produce la Joint Standoff Weapon (JSOW), una bomba que se lanza desde el aire y que tiene algunas variantes de municiones de racimo. También participa en una agrupación internacional de 28 bancos por un préstamo a cinco años de 1.500 millones de euros a Thales, que produce, a través de su filial TDA, misiles, algunos de los cuales son municiones de racimo. Financió también a EADS, fabricante del avión de combate Eurofighter (de la que forma parte la empresa española Construcciones Aeronáuticas S.A., CASA), a través de una agrupación internacional de 36 bancos que le proporcionaron un crédito a siete años de 3.000 millones de euros, cuando este consorcio tenía participación en TDA en 2005.

Inversiones contaminantes y sospechosas

Algunos de los ejemplos sobre inversiones contaminantes o sospechosas que proporciona el ODG muestran que el BBVA, en 2001, aportó 150 millones de dólares para el Oleoducto de Crudos Pesados de Ecuador, fuertemente criticado a causa de sus impactos negativos sobre el ecosistema ecuatoriano y porque provocó el desplazamiento de comunidades enteras. Un ejemplo de estos impactos negativos es la destrucción de seis volcanes activos, de un gran número de reservas de agua fresca y de jungla virgen, además de las elevadas posibilidades de un accidente medioambiental.

Por otra parte, en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, el gobierno de este país autorizó a la empresa finlandesa Botnia y a la española ENCE la construcción de dos plantas de producción de celulosa, que implicaría una inversión contaminante incompatible con la forma de vida y la salud de las personas de la localidad. El BBVA apoyó la financiación necesaria para ENCE con el 50% del proyecto, valorado en un total de 600 millones de dólares.

En México, la Fiscalía acusó al BBVA de operaciones de blanqueo de dinero por conseguir apoyos para hacerse con el control del banco mexicano Probursa. Para esta operación, el BBV creó una filial en Puerto Rico, que operaba a través de préstamos sin garantía. En la operación participaron el presidente de Probursa, José Madariaga, y su hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, situado por el FBI en la órbita del narcotráfico y quien facilitó al BBV la participación mayoritaria a cambio de legitimarle fondos depositados en el paraíso fiscal de Gran Caiman.

En julio de 1996, en Colombia, con el objetivo de conseguir el control mayoritario del Banco Ganadero, el BBV se habría aliado con el Grupo Fidugán, de forma que éste le vendía su parte si se comprometía a blanquearle altas sumas de dinero procedente del narcotráfico. Previamente, el BBV adquirió el 35% del Banco Ganadero. Las otras dos partes del gran banco pertenecían al Grupo Fidugán, 32%, y a los accionistas minoritarios, 33%.

Con esta campaña se quiere crear una opinión pública que favorezca un cambio de actitud de las entidades financieras y del BBVA en particular. Se pide que cancelen sus inversiones en las empresas productoras de armamento y anulen la financiación de empresas altamente contaminantes y que integren controles efectivos para garantizar que sus inversiones y otras operaciones financieras no conduzcan a vulneraciones de derechos humanos ni tengan impactos ambientales y sociales negativos.

www.bbvasinarmas.org

Jordi Calvo es investigador del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

Revista El Triangle, junio de 2007.


Desarmar la banca
Pere Ortega


La banca juega un papel fundamental en la financiación de la cadena productiva de bienes y servicios, y en el desarrollo económico. Y no hay ninguna duda de la necesidad de unas finanzas para poner en marcha un sistema económico que permita lograr un nivel de bienestar social que supere las desigualdades del mundo actual y nos permita soñar en una sociedad al servicio de las personas. Pero una cosa son los sueños y otra la realidad del mundo capitalista actual, donde la banca juega un papel clave en la especulación sin límites para obtener lucro. Tanta, que no hay escándalo de expoliación de recursos, de corrupción, o de delito relacionado con las mafias de la droga, del tráfico de seres humanos o de armas, sin el papel que juegan los denominados “paraísos fiscales” repartidos por todos los rincones del planeta, donde una banca sin escrúpulos da amparo al dinero proveniente de la economía delictiva.

Pero no solamente es un problema de paraísos “fiscales”, también en los países “desarrollados” y “democráticos” tenemos deficiencias que resolver, pues pese a que la corrupción puede ser inferior, existe una moral camuflada que permite al mundo financiero actuar al amparo de una ley que, en algunas cuestiones, no tiene legitimidad social, como por ejemplo la corrupción inmobiliaria; o el caso que ahora nos ocupa, la industria militar y la exportación de armas. Y es que la vinculación entre mundo financiero e industria militar es mucho más estrecha que la del resto del mundo empresarial. Esto es debido a dos hechos, que caracterizan de manera especial a la industria de la guerra en España. El primero es generalizable a cualquier tipo de comercio de exportación, pues ninguna empresa inicia una venta al exterior sin que una entidad de crédito financie y emita una certificación que dé seguridad en el cobro de la operación. Hecho que se agrava por la ley que regula las exportaciones de material militar al considerarlas “secreto de estado” y someterlas a un estricto control, porque supuestamente pueden afectar a la seguridad del Estado.

El segundo tiene que ver con la dependencia de las industrias militares del Estado español y del Ministerio de Defensa, dado que es el principal y único cliente. Es el secular vicio de carencia de liquidez del Estado central y el consiguiente retraso en el cumplimiento de los compromisos de pago que se atrasan mucho en el tiempo. Hecho que obliga a las empresas a buscar en la banca una financiación que permita soportar los aplazamientos que en muchos casos superan el año. Gastos de financiación que, evidentemente, acaban repercutiendo sobre el coste del producto, es decir, el arma.

Los dos casos obligan y demuestran la existencia de una estrecha vinculación comercial entre la banca, las industrias militares y también los diferentes ministerios del Estado español implicados en las autorizaciones de las exportaciones militares. Pero a la vez, existe un tercer factor que también entorpece conocer con exactitud datos del sector industrial militar que está ligado a las exportaciones de armas. Es el secretismo que rodea toda la producción y comercio de armas, hecho que ampara en mayor grado a las entidades bancarias que no faciliten información sobre sus operaciones escudándose en el secreto bancario vigente. Como la ley no es igual en todas partes, existen países que sí informan de las exportaciones de armas y de la banca que ampara las operaciones.[1] Pero en cambio, no pueden esconder la vinculación de propiedad con las industrias militares, pues aquí existe la transparencia a que obliga la ley que regula la propiedad mercantil. Y recurriendo a su registro podemos conocer con detalle la propiedad accionarial de las empresas e industrias de guerra españolas, así como cuáles son los principales bancos donde operan estas industrias.

El primer hecho que sorprende es ver la numerosa presencia de cajas de ahorros entre los accionistas de las industrias militares. Sorprende porque las cajas son entidades financieras que por ley tienen una función estrictamente social y sin ánimo de lucro. En cambio, tienen una fuerte vinculación con industrias que fabrican artefactos que sirven para matar y hacer la guerra y, por tanto, están en las antípodas de cumplir con la función social que deben ejercer. Tal es el caso de Caja Castilla la Mancha que está vinculada a cuatro empresas que trabajan en el sector militar: Aernnova (antigua Gamesa Aeronáutica), a través de Sinergy Industry and Technology y, directamente, a Amper, Tecnobit e ICSA; Bancaja, y Caja de Ahorros de Valencia y Castellón con vinculación a Amper; Bilbao Vizcaya Kutxa, Caja Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, y Caja de Ahorros de Vitoria y Álava con CAF, industria de fabricación de ferrocarriles pero que a la vez colabora en la producción de blindados con Santa Bárbara General Dynamics; y Caja San Fernando con SACESA (para ver el tipo de producción ver la Tabla al final del artículo).

Figura 1. Conexiones accionariales entre entidades financieras y el negocio de las armas


El caso más llamativo es el de Indra, quizá la más importante industria de innovación tecnológica en electrónica del Estado español. Empresa que a su vez participa en la mayoría de los grandes proyectos militares del Ministerio de Defensa (sistemas de tiro, defensa y guerra electrónica, simuladores de vuelo, aviones Eurofighter y A400M, fragatas F-100, helicópteros Tigre, blindados Leopard y toda clase de misiles). Indra está participada mayoritariamente por cajas de ahorro, como Caja Madrid, Caja de Asturias y Caja Cantabria, que en su conjunto son los accionistas mayoritarios.

En la Tabla se muestra la vinculación de propiedad entre la banca y las industrias militares a junio de 2007. De ella se desprende que el banco con una presencia más fuerte en las industrias de guerra es el BBVA [2](ver también el Cuadro), presente de manera directa en Indra e Hispasat; pero también de manera indirecta a través de Iberdrola en Ibérica del Espacio y RYMSA; también indirectamente, a través de su porcentaje en Indra e Hispasat, en Hisdesat e Inmize. O que en el pasado, hasta 1998, haya participado con un 2%, a través de IBV, en Industrias y Turbopropulsores (ITP), fabricante del motor del Eurofighter; con un 25,78% hasta abril de 2006 en GAMESA Aeronáutica (hoy Aernnova), fabricando para EADS fuselajes y alas del avión A400M; y con un 5,26% de Amper, adquirido el 17 de enero de 2007 (diario El País) y vendido pocos días más tarde (diario Cinco Días), el 1 de febrero.

El caso más sangrante es el de BSCH (Banco Santander Central Hispano) y su vinculación, a través de Vista Capital, de quien controla el 50%, a Explosivos Alaveses (EXPAL). Esta industria, que forma parte del consorcio de Unión Española de Explosivos (UEE), se dedica a la fabricación de toda clase de explosivos, bombas, espoletas, y las muy peligrosas municiones de fragmentación o racimo. Una bomba de fragmentación hermana de las minas antipersona ya prohibidas en España, que abre su carga mortífera antes de llegar a tierra y disemina múltiples pequeñas bombas que en muchas ocasiones no explotan y se convierten de facto en minas antipersona, pues perduran en el tiempo y causan múltiples víctimas entre la población civil. Artefacto que es motivo de una Campaña Internacional (en la que el Centre Delàs está implicado) que busca su prohibición de fabricación y exportación. Expal, empresa con pérdidas continuadas durante los últimos años, cerró su factoría en Vitoria, y trasladó la producción a otras fábricas del grupo UEE (Fabricaciones Extremeñas, Bresel y Explosivos de Burgos), donde continúa la producción mortífera de bombas de guerra y la exportación hacia terceros países bajo el nombre de cabecera EXPAL, con oficinas en Madrid. Éste es el tipo de industria que los clientes y accionistas del BSCH deben conocer, pues alguna responsabilidad indirecta tienen.

Como la guerra es uno de los grandes negocios de esta etapa llamada de globalización. La industria militar es sin duda la más beneficiada y uno de los ejes que pilotan la economía capitalista global. Entonces, a nadie puede extrañar la vinculación entre entidades financieras extranjeras y la industria militar. Así, entre algunos de los grandes bancos mundiales que a la vez son importantes accionistas de algunas de las más potentes industrias de guerra de sus países se encuentran JP Morgan (EE. UU.), primer accionista de General Electric, aquí lo es de Amper e Indra; el Deutsche Bank, accionista de EADS y de Daimler Benz en Alemania, aquí lo es de CESCE e Indra; y Barclays Bank en Lockheed Martin, Raytheon y Textron, aquí en Amper.

La responsabilidad social corporativa pregonada por el mundo de la banca queda seriamente desacreditada cuando queda demostrada la vinculación con la industria de la guerra y el comercio de armas. Y debería hacer reflexionar a la población a la hora de colocar sus ahorros en entidades financieras que contribuyen a fabricar artefactos tan improductivos como las armas o, lo que es peor, a provocar guerras.

Tabla 1. Conexiones entre industria militar y corporaciones financieras

EMPRESAS MILITARES
Corporaciones financieras y empresas participadas por la banca
PRODUCCIÓN
Aernnova (antigua GAMESA Aeronáutica) 1 Caja Castilla la Mancha 80% Estructuras metálicas: fuselajes, alas avión A400M
Amper, S.A.2 Arlington Capital 5,8% Bancaja 2,18%, JP Morgan 2,08%, Clearsteam Bank 1,26%, Caja Castilla Mancha 1,81%, Cia. Andaluza Rentas 5,16%, B.Popular 1,5% B.Sabadell 1,04% Electrónica de defensa, participa en grandes proyectos militares20/30% producción militar
CESCE3 BBVA 14,3%
BSCH 13,95%, Banesto 6,4%, B. Sabadell 3,4%
BPE 1,8%, B.Pastor 1%
Deutsche Bank 1%
Barclays Bank 1%
Empresa de servicios y seguros, implicada en la exportación de armas al exterior
Construcciones Auxiliar Ferrocarriles (CAF) Bilbao Bizkaia Kutxa4 10,8% Caja A. Guipúzcoa y San Sebastián4 11%, Caja Ah. Vitoria y Alava4 3%. Bestinver 9,96%5, BNP Paribas5 47% Modernización carros de combate y blindados
Explosivos Alaveses, S.A. – Expal (Unión Española de Explosivos, S.A.)6 Ibersuizas 57,5%Vista Capital7 42,5% Toda clase de explosivos, municiones de racimo o fragmentación, carcasas, detonadores, espoletas, etc.
HISPASAT, S.A.8 BBVA 10,75% Información militar vía satélite
HISDESAT8 BBVA (0,76%) a través de Indra 7%, BBVA (10,75%) a través de Hispasat 43% Industria de comunicación por satélite con aplicaciones militares (Ariane)
INMIZE (MBDA)8 BBVA (0,76%) a través de Indra) 40% Principal fabricante de toda clase de misiles para aviones, helicópteros y buques de guerra en España y Europa
Ibérica del Espacio, S.A.9 Iberdrola10 5,65% Ingeniería aeroespacial militar
Internacional de Composites (ICSA) 8 Caja Castilla la Mancha 20% Aeronáutica de defensa
8% producción militar
INDRA, S.A. Caja Madrid514,98%
Barclays Bank5 5,15% Caja Ah. Asturias5 5%
Fidelity International5 2,8% Chase Nominees11 10,08% State Street Bank11 6,5%, Barclays Bank11 5,14% Chase Manhatan11 5%, BBVA2 1,56%, JP Morgan3 5%, Caja Cantabria2 1,2%, BSCH2 0,92%, Citigroup3 1,96%, Deutsche Bank2 1,6%, AXA2 1,27%, Comerzbank2 1,53%
Simuladores de vuelo, sistemas de tiro, defensa electrónica, Eurofighter, fragatas F-100, helicópteros Tigre, blindados, misiles 40/60% producción militar
RYMSA (Radiación y Microondas, S.A.)6 IBV10 65,69% Comunicaciones espacio y defensa, 30% producción militar
Sociedad Andaluza de Componentes Espaciales, S.A. (SACESA) 3 Caja San Fernando 10,6% Componentes aeronáuticos, ensamblajes y paneles
Tecnobit – Comites Comunicaciones, S.A.12 Caja Castilla La Mancha 48% Tecnología y adiestramiento militar. 85% producción militar

Elaboración propia.

Fuentes: 1 Cinco Días 24/4/06. 2 Registro Mercantil SABI 06/07. 3 Registro Mercantil, SABI 09/05. 4 Balance empresa 2006. 5 www.cnmv.es 7/07. 6 Cinco Días 2/3/06. 7 BSCH (Santander Central Hispano) controla el 50% y Royal Bank Scotland, el otro 50% de Vista Capital. 8 Registro Mercantil, SABI 6/06. 9 Registro Mercantil 08/06 einforma. 10 Iberdrola Bilbao Vizcaya (IBV) está formada por BBVA e Iberdrola al 50%. Un 6,01% de Iberdrola es del propio BBVA. 11 Registro Mercantil 03/07 einforma. 12 Cinco Días 14/4/07.

Nota: las informaciones de la Tabla provienen, en la mayoría de los casos, de los balances oficiales de los registros mercantiles. Cuando se trata de grandes empresas que cotizan en bolsa, como es el caso de Indra o de otras que están sometidas a continuos movimientos especulativos debido a la importancia que tienen en sectores estratégicos relacionados con las nuevas tecnologías, empresas que operan en la electrónica o en el sector aeroespacial (Amper, Indra...), encontramos que hay continuas transacciones en la propiedad de acciones, que desfasan rápidamente la información y pueden alterar la participación señalada.


[1] Ver artículo de Alejandro Pozo en este número sobre las operaciones del BBVA en Italia
[2] Ver artículo de Jordi Calvo en este número sobre la Campaña BBVA sin Armas.

 

Pere Ortega es investigador del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

Materiales de Trabajo, núm. 32.


¿Por qué no se publican los datos de la financiación de las exportaciones españolas de armas?
Alejandro Pozo


De las características del negocio de las armas, destaca la enorme falta de transparencia que rodea todas las fases del proceso que abarca desde la fabricación de un arma hasta su utilización. El argumento más utilizado por los gobiernos de todo el mundo es que este secretismo está justificado por una necesidad de protección en tres ámbitos: la seguridad nacional del Estado vendedor, la del Estado comprador y la confidencialidad de las empresas.

Una de las fases imprescindibles del ciclo armamentista es la financiación de las exportaciones. Las compañías que fabrican armas y obtienen la autorización del Gobierno español para exportarlas no reciben el dinero de la venta de forma inmediata, sino en un determinado periodo de tiempo, generalmente largo. Para hacer frente a estos inconvenientes, las empresas de armas necesitan que las entidades financieras les faciliten los fondos necesarios para continuar siendo funcionales.

Como también sucede en el resto de operaciones relacionadas con las armas, la financiación de las exportaciones no es transparente. Casi ningún país del mundo las hace públicas, los de la Unión Europea tampoco. Italia, que hace públicas sistemáticamente sus exportaciones de material de defensa, podría ser la excepción que confirma que los argumentos que apelan a la seguridad de los Estados y a la confidencialidad de las empresas son –y creo que ésta es la palabra correcta– un camelo.

Me permito adelantar que si Italia es una honrosa excepción al modelo hegemónico no es como consecuencia de una supuesta supremacía ética de sus gobernantes, sino de la combinación de como mínimo dos factores. Por un lado, destaca el buen trabajo llevado a cabo por los movimientos sociales italianos en las campañas durante los años ochenta. Por el otro, el escándalo que supuso la participación de la rama norteamericana de la italiana Banca Nazionale del Lavoro en la venta ilegal de armas al régimen de Saddam Hussein en Iraq. Fruto de esta conjunción de acontecimientos, en 1990 Italia aprobó la ley 185/90, que regula los sistemas de importación y exportación de armas y la publicación de la información relacionada con estas operaciones comerciales (como son la producción y la empresa fabricante, el volumen de cada transacción o el país de destino). Cada año, el Ministerio de Finanzas prepara un informe para el Parlamento a partir de la información que recibe, obligatoriamente, de otros ministerios como Defensa, Tesoro o Asuntos Exteriores.

El modelo italiano es un ejemplo del camino que deberían seguir otros gobiernos, como el español. Pero desgraciadamente también debe ponerse en cuestión. Su aplicación rigurosa inicial dio paso a algunas interpretaciones interesadas que han afectado a su eficacia. Destaca el hecho de que, como consecuencia de las directrices que pretenden establecer una industria de Defensa europea común, una empresa de armamento originalmente italiana pueda, a través de un cambio de sede social, exportar armas desde otros países de la Unión Europea donde impere el secretismo –España, por ejemplo–, esquivando la legislación italiana. Por otra parte, la ley 185/90 no regula las armas pequeñas (Italia es el segundo exportador del mundo); no incluye todos los mecanismos de financiación que facilitan los bancos; promueve la impunidad de los intermediarios de armas; y presenta un vacío en la participación de las agencias de créditos a la exportación (lo que significa que en Italia los bancos privados deben proporcionar más información que las agencias estatales). Hecha la ley, hecha la trampa. Pero pese a estas limitaciones, denunciadas repetidamente por la campaña italiana “Banca Armata”, el modelo italiano es, hoy, una utopía para el caso español.


El BBVA y el BSCH y las exportaciones de armas italianas

Los mecanismos de control italianos y su exclusividad hacen patente la gravedad de la situación: no sabemos qué hacen bancos españoles como el BBVA con armas de fabricación española, pero, paradójicamente, sí sabemos lo que hace esta entidad financiera española con las armas italianas. Y los resultados son de escándalo: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria el año 2002 ocupó el primer lugar de la clasificación por volumen de financiaciones de exportaciones de armas italianas. También el Banco Santander Central Hispano figura en la lista de financiadores, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Principales bancos exportadores de armas italianas, año 2002:

Banco (ordenados según valores de 2002)

Valor exportaciones (millones de euros)

% total 2002

2001

2002

2003

2004

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

46,7

216,0

5,2

16,2

29,60

Banca Nazionale Lavoro

104,6

137,8

69,7

71,6

18,88

Unicredito Italiano

55,6

99,6

31,9

20,2

13,65

Capitalia

190,9

98,4

229, 8

396,1

13,48

Gruppo Bancario San Paolo Imi

48,9

80,6

91,8

366,1

11,05

Banca Intesa

78,3

56,8

97,4

23,2

7,78

Barclays Bank

27,2

31,3

22,7

28,1

4,29

Banca Antonveneta

-

6,9

13,3

121,0

0,95

Cassa di Risparmio della Spezia

-

2,3

34,1

50,9

0,32

Banco Santander Central Hispano

19,7

-

-

-

-

Fuente: Beretta, Giorgio, “Banche e armi: un bilancio a sei anni dalla Campagna”, enero 2006.


Además, destaca la falta de escrúpulos del BBVA para facilitar las exportaciones de armas a países que violan de manera inequívoca el Código de Conducta de la Unión Europea sobre el comercio de armas. El hecho de que un gobierno como el italiano publique abiertamente que el BBVA financió exportaciones de armas a Israel por un valor de 329.066 euros representa un paso adelante en cuestiones de transparencia. Lo que preocupa es la falta de reacción que despiertan estas prácticas:

Países destinatarios de exportaciones de armas italianas con financiación del BBVA en 2006:

País destino

Divisa

Importe

País destino

Divisa

Importe

España

Euro

37.772.173,80

México

Dólar

435.167,00

Líbano

Euro

14.442.100,00

Israel

Euro

329.066,00

Malasia

Dólar

700.000,00

Brasil

Dólar

94.924,51

Singapur

Dólar

499.700,00

Euro

31.306,08

TOTAL: 52.574.645,88 euros y 1.729.791,51 dólares

Fuente: Elaboración propia, a partir de Riepilogo per Istituti di Credito relativo al periodo 2006. Ministero dell'Economia e delle Finanze


Finalmente, conviene concluir con dos reflexiones. La primera invita a la preocupación, y parte del hecho de que uno de los escasos mecanismos de control que existen en el mundo aporte unos resultados tan alarmantes. ¿Es prudente pensar que esta muestra puede ser sólo la punta de un iceberg que se oculta bajo un mar de impunidad? Por el contrario, la segunda conclusión invitaría a la esperanza, a la necesidad de reivindicar la implantación en España del modelo italiano. Pese a que la ley italiana también contiene implícitamente los mecanismos para evadirla de manera parcial, el remedio es sin duda mejor que la enfermedad del sistema imperante, que promueve el secretismo y la evasión de responsabilidades en un asunto tan preocupante como es el negocio de las armas y sus perniciosos efectos.


Alejandro Pozo es investigador del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

Materiales de Trabajo, núm.32.

Este artículo no hubiera sido posible sin la colaboración de Andrea Baranes y Giorgio Beretta, activistas de las campañas por el desarme de la banca en Italia. www.banchearmate.it/home.htm.


Centre d'Estudis per a la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Rivadeneyra, 6, 10è - 08002 Barcelona
T. 93 317 61 77 - Fax. 93 412 53 84 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.justiciaipau.org/centredelas

Publications

Working with:

sipri

Member of:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adress: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Phone: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org