Trobada anual de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes: el paper de la Banca i les Agències de Crèdit a l’Exportació en el foment del comerç d’armes

Written by Centre Delàs on . Posted in Indústria i comerç d'armes

El Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs, de Justícia i Pau, ha participat els dies 13 i 14 de maig a la trobada anual de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes, que enguany s’ha celebrat a Gant, Bèlgica.


La Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (European Network Against Arms Trade, ENAAT) és una plataforma en la que participen entitats i persones de 13 països europeus. Totes elles consideren que el comerç d’armes representa una amenaça per a la pau i la seguretat mundial i reconeixen la necessitat de treballar de manera conjunta i coordinada per a lluitar contra aquesta amenaça. Des de la seva creació, l’any 1984, l’ENAAT s’ha reunit anualment en diverses ciutats europees per a intercanviar informació sobre el comerç d’armes relativa a cada un dels països dels participants i identificar línies de treball comunes i prioritàries.

Enguany, la reflexió i les discussions de la trobada han girat entorn al paper dels bancs i de les agències de crèdit a l’exportació (ACE) en el finançament del comerç d’armes.

Les ACE són uns actors relativament desconeguts per a bona part de l’opinió pública.

Es tracta d’agències, majoritàriament de capital públic, que faciliten les exportacions i operacions comercials en mercats estrangers, sobretot en zones inestables. Les ACE solen donar suport a projectes que altres bancs internacionals, com el Banc Mundial, consideren massa arriscats o amb impactes polítics, socials o mediambientals poc acceptables. Moltes empreses d’armament han pogut exportar els seus productes a països repressius gràcies als crèdits concedits per les ACE.

El paper dels bancs i les ACE en el foment del comerç d’armes no només perpetua i augmenta un fenomen que representa una amenaça per a la pau i la seguretat internacional sinó que a més té efectes perversos tant en les economies dels països importadors com dels exportadors.

La Compañía Española de Créditos a la Exportación (CESCE) és la ACE espanyola. Es tracta d’una empresa especialitzada en la cobertura de riscs econòmics derivats de les ventes de productes i serveis d’empreses espanyoles en mercats exteriors. És de propietat privada (49,75%) i pública (50,25%). La normativa que regeix la CESCE estableix que les seves operacions han de ser confidencials. Malgrat això, se sap que ha donat suport a l’exportació d’armes en vàries ocasions.

Davant de les greus conseqüències que comporta el foment del comerç d’armes per part de les ACE i altres institucions financeres i de l’opacitat d’aquestes operacions, Justícia i Pau i les altres entitats participants van acordar que era urgent i necessari aprofundir el treball en aquest àmbit, reclamant més transparència i informant la ciutadania europea.


Més informació:

http://www.enaat.org/
http://www.eca-watch.org/
http://wwwes.eca-iberia.org/