Armes de destrucció massiva

Written by Centre Delàs on . Posted in Notícies

En relació amb la notícia anterior, IANSA, una de les xarxes esmentades, introdueix en la seva pàgina web (www.iansa.org) una reflexió que és molt important tenir en compte. Aquesta reflexió argumenta que no només hem d'entendre per armes de destrucció massiva aquelles que maten més en menys temps. Les armes lleugeres, petites, maten centenars de milers de persones en el món cada any.


Fabricar i vendre armes lleugeres és un negoci mundial a costa de la mort en països en guerra però no només en aquests països. Prop de set milions d'armes curtes i llargues són produïdes anualment en el món, de les quals el 75% es fabriquen a EUA i la Unió Europea