El Codi de Conducta es converteix en Posició Comuna

Written by Centre Delàs on . Posted in Notícies

Per fi el Codi de Conducta de la Unió Europea en matèria d'exportació d'armes s'ha transformat en una Posició Comuna. Es tracta de la Posició Comuna 2008/944/PESC del Consell, de 8 de desembre del 2008, per la qual es defineixen les normes comunes que regeixen el control de les exportacions de tecnologia i equips militars. El contingut de la Posició Comuna és pràcticament similar al del Codi de Conducta. Reitera la regulació dels vuit criteris del Codi de Conducta que haurien de tenir-se en compte a l'hora d'atorgar les autoritzacions d'exportació d'armament: 1) respecte dels compromisos internacionals, 2) respecte dels drets humans en el país de destinació final, 3) situació interna del país de destinació final, en termes de l'existència de tensions o conflictes armats, 4) manteniment de la pau, la seguretat i l'estabilitat regionals, 5) seguretat nacional dels Estats membres, 6) comportament del país exportador enfront de la comunitat internacional, 7) existència de risc de desviament, i 8) compatibilitat de les exportacions d'armes amb la capacitat econòmica i tècnica del país receptor. A més, i això és un aspecte molt criticable, la Posició Comuna permet, en el seu article 10, que els països exportadors d'armament tinguin en compte els seus propis interessos econòmics, socials, comercials i industrials a l'hora d'autoritzar les exportacions.