La despesa de les missions militars a l'exterior

Written by Centre Delàs on . Posted in Notícies

El diari de les Corts Generals ha publicat la resposta del Ministeri de Defensa a una pregunta formulada respecte al cost de les intervencions de les forces armades a l'exterior des de l'any 1990. Es pot observar com la despesa ha anat augmentat de manera progressiva en la mateixa mesura que el Govern espanyol anava adquirint compromisos en els diferents conflictes de l'exterior, passant de 18,75 milions d'euros el 1990 a 416,05 el 2003, any de màxim cost per la participació en la guerra contra l'Iraq. Intervencions que s'escuden sota eufemismes com missions de “pau” o “humanitàries”.

Fal·làcia que queda al descobert quan es comprova els costos de les missions realitzades per les ONG d'ajuda humanitària en conflictes. Per exemple, en la guerra que l'OTAN va llançar contra Iugoslàvia el 1999, l'exèrcit espanyol va instal·lar un campament a Durres, Albània, on va atendre 500 refugiats amb un cost final de 42,07 milions d'euros (7000 milions de pessetes). A 200 km d'allí, Càritas d'Itàlia construïa un altre campament per atendre 2000 refugiats, amb un cost d’1,20 milions d'euros (200 milions de pessetes). Sense entrar en consideracions sobre la qualitat de l'ajuda humanitària, l'eficiència de les forces armades és nul·la si considerem els costos en proporció a l'ajuda prestada.

Despesa liquidada de Forces Militars a l'exterior (en milions d'euros corrents)

ANY

COST ECONÒMIC

1990

18,75

1991

45,85

1992

17,71

1993

58,28

1994

103,11

1995

133,97

1996

180,28

1997

128,12

1998

146,38

1999

249,23

2000

239,63

2001

241,34

2002

330,55

2003

416,05

2004

380,62