Petición de acciones Banca Armada 2016

 - - -
logo newsletter

Petició d'accions per a denunciar les inversions en armes a la junta d'accionistes del BBVA i del Banc Santander

Petición de acciones para denunciar las inversiones en armas en la junta de accionistas

(más abajo en castellano)

Un any més, les entitats involucrades en les campanyes Banca Armada participarem en les juntes generals d'accionistes de BBVA, Banc Santander, CaixaBank i Banc Sabadell per denunciar la seva política d'inversions en empreses d'armament. Pretenem explicar davant els accionistes de l'entitat i els mitjans de comunicació algunes de les conseqüències que impliquen les seves inversions en la indústria d'armament i contribuir a la conscienciació de tota la societat.

Si, com a accionista d'una d'aquestes entitats, no aprova la seva política d'inversions en la indústria armamentística, pot cedir-nos les seves accions per a que intervinguem també en el seu nom. Pot enviar-nos la seva targeta de participació signada o escriure'ns a info@centredelas.org i ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la cessió de les seves accions.

Moltes gràcies.

 

Versión en castellano:

Petición de acciones para denunciar las inversiones en armas en la junta de accionistas

Un año más, las entidades involucradas en las campañas Banca Armada vamos a participar en las juntas generales de accionistas de BBVA, Banco Santander, CaixaBank y Banco Sabadell para denunciar su política de inversiones en empresas de armamento. Pretendemos denunciar ante los accionistas de la entidad y los medios de comunicación algunas de las consecuencias que acarrean sus inversiones en la industria de armamento y contribuir a la concienciación de toda la sociedad.

Si, como accionista de una de estas entidades, no aprueba su política de inversiones en la industria armamentística, puede cedernos sus acciones para que intervengamos también en su nombre. Puede enviarnos su tarjeta de participación firmada o escribirnos a info@centredelas.org y nos pondremos en contacto con usted para gestionar la cesión de sus acciones.

Muchas gracias.

 

 - - -
No t'interessa?