Pau global 109 Febrer/Març 2016

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL


Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 109, febrero/marzo 2016 (más abajo en castellano)

Campanya Banca Armada

Queden 4 dies per finalitzar el verkami "Veus contra la banca armada"

verkami-cat

Ajuda'ns a denunciar els que es beneficien del negoci de les armes! 

#NOalaBancaArmada

Des de la campanya Banca Armada volem participar a les juntes d’accionistes dels principals bancs espanyols per denunciar les seves inversions en el negoci de les armes.

Per allò, hem llançat avui 10 de febrer de 2016 una campanya verkami per recaudar els fons necessaris per poder participar-hi:

Petició d'accions per a denunciar les inversions en armes a la junta d'accionistes

Un any més, les entitats involucrades en les campanyes Banca Armada participarem en les juntes generals d'accionistes de BBVA, Banc Santander, CaixaBank i Banc Sabadell per denunciar la seva política d'inversions en empreses d'armament. Pretenem explicar davant els accionistes de l'entitat i els mitjans de comunicació algunes de les conseqüències que impliquen les seves inversions en la indústria d'armament i contribuir a la conscienciació de tota la societat.

Si, com a accionista d'una d'aquestes entitats, no aprova la seva política d'inversions en la indústria armamentística, pot cedir-nos les seves accions per a que intervinguem també en el seu nom. Pot enviar-nos la seva targeta de participació signada o escriure'ns a info@centredelas.org i ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la cessió de les seves accions.

Moltes gràcies.

Publicacions

portada informe ArabiaSaudita Yemen feb2016-CATInforme "L'Aràbia Saudita i els bombardejos al Iemen: La Responsabilitat de l'Estat espanyol"

Atesa la situació de guerra civil al Iemen i la participació activa per part de l'Aràbia Saudita en la mateixa, des del Centre Delàs hem considerat necessari analitzar la possible participació d'Espanya en aquest conflicte a través de les vendes d'armes a l'Aràbia Saudita, per tal de dilucidar possibles responsabilitats.

Aquest document analitza breument el context del què està passant al Iemen, les violacions del Dret Internacional i del Dret Internacional Humanitari comeses per la coalició liderada per l'Aràbia Saudita com a conseqüència dels bombardejos, i la contribució espanyola a la guerra mitjançant la venda d'armes i la firma de convenis de cooperació militar amb las autoritats saudites.

 

portada paz-y-desarmeOTAN Definitivo

Trenta preguntes sobre l'OTAN. Trenta anys després del Referèndum

Número 1 de la nova col·lecció “Pau i Desarmament”

El Centre Delàs aprofita el trenta aniversari del referèndum sobre la permanència d'Espanya en l'OTAN per precisar de quina forma s'han incomplit les condicions i què suposa continuar en l'OTAN. Aquest treball aborda trenta preguntes i respostes sobre els aspectes relacionats amb l'OTAN, el seu funcionament, les relacions Espanya-OTAN, l'incompliment de les condicions i el moviment ciutadà d'oposició que va enfortir el moviment per la pau i d'objecció de consciència.


Articles

Tendencias en las transferencias de armas - Tica Font

30 anys després del referéndum de l'OTAN - Pere Ortega

30 años del referéndum OTAN. Una estafa - Tica Font

BLOC-CAT

Suïcidis de guerra - Ainhoa Ruiz

El joc nuclear - Marta Saiz

El comerç d’armament com a instrument d’intervencionisme militar internacional - Eduardo Melero Alonso

Comunicats

Comunicado del Centro Delàs: Los eurodiputados del Estado español tienen que posicionarse y votar a favor de la Propuesta de Resolución 2016/2515(RSP) sobre la situación humanitaria en el Yemen

Comunicat de premsa: Els ministres d'Afers Estrangers de la UE han de prendre mesures contra Aràbia Saudita en vista de la situació alarmant al Iemen, segons membres de l’ENAAT

Comunicat del Centre Delàs/ENAAT i altres entitats sobre Proposta europea de Resolució Conjunta sobre la situació humanitària al Iemen

Comunicado de AIPAZ: “Un drama de larga historia en el aún corto siglo XXI”

 

Versión en castellano:

Campaña banca armada

Quedan cuatro días para finalizar el verkami "Voces contra la banca armada"

verkami-cas

¡Ayúdanos a denunicar a los que se benefician del negocio de armas! 

#NOalaBancaArmada

Desde la campaña Banca Armada queremos participar en las juntas de accionistas de los principales bancos españoles para denunciar sus inversiones en el negocio de las armas.

Por ello, hemos lanzado hoy día 10 de febrero de 2016 la campaña verkami "Voces contra la banca armada" para recaudar los fondos necesarios para poder participar a dichas asembleas:

http://vkm.is/veuscontralabancaarmada

Más Información

Petición de acciones para denunciar las inversiones en armas en la junta de accionistas

Un año más, las entidades involucradas en las campañas Banca Armada vamos a participar en las juntas generales de accionistas del Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell para denunciar su política de inversiones en empresas de armamento. Pretendemos explicar ante los accionistas de la entidad y los medios de comunicación algunas de las consecuencias que acarrean sus inversiones en la industria de armamento y contribuir a la concienciación de toda la sociedad.

Si, como accionista de una de estas entidades, no aprueba su política de inversiones en la industria armamentística, puede cedernos sus acciones para que intervengamos también en su nombre. Puede enviarnos su tarjeta de participación firmada o escribirnos a info@centredelas.org y nos pondremos en contacto con usted para gestionar la cesión de sus acciones.

Muchas gracias.

Publicaciones

Nueva ortada informe ArabiaSaudiYemenArabia Saudí y los bombardeos en el Yemen: La responsabilidad del Estado Español

Ante la situación de guerra civil en el Yemen y la participación activa de Arabia Saudí en la misma, desde el Centro Delàs hemos considerado necesario analizar la posible participación de España en este conflicto, a fin de dilucidar las posibles responsabilidades. Este documento analiza brevemente el contexto de lo que está sucediendo en Yemen, las violaciones del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario cometidas por la coalición liderada por Arabia Saudí como consecuencia de los bombardeos, y la contribución española a la guerra mediante la venta de armas y la firma de convenios de cooperación militar con las autoridades saudíes.

 

portada paz-y-desarmeOTAN DefinitivoTreinta preguntas sobre la OTAN. Treinta años después del Referéndum

Número 1 de la nueva colección “Paz y Desarme

El Centre Delàs aprovecha el treinta aniversario del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN para precisar de qué forma se han incumplido las condiciones y qué supone continuar en la OTAN. Este trabajo aborda treinta preguntas y respuestas sobre los aspectos relacionados con la OTAN, su funcionamiento, las relaciones España-OTAN, el incumplimiento de las condiciones y el movimiento ciudadano de oposición que fortaleció el movimiento por la paz y de objeción de conciencia.

 

Artículos

Tendencias en las transferencias de armas - Tica Font

30 anys després del referéndum de l'OTAN - Pere Ortega

30 años del referéndum OTAN. Una estafa - Tica Font

 

BLOC-CAT

Suicidios de guerra - Ainhoa Ruiz

El juego nuclear - Marta Saiz

El comercio de armamento como instrumento de intervencionismo militar internacional - Eduardo Melero Alonso

Comunicados

Comunicado del Centro Delàs: Los eurodiputados del Estado español tienen que posicionarse y votar a favor de la Propuesta de Resolución 2016/2515(RSP) sobre la situación humanitaria en el Yemen

Comunicado de prensa: Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE tienen que tomar medidas contra Arabia Saudí en vista de la alarmante situación en Yemen, según miembros del ENAAT

Comunicado del Centro Delàs, ENAAT y otras entidades sobre la Propuesta europea de Resolución Conjunta sobre la situación humanitaria en Yemen

Comunicado de AIPAZ: “Un drama de larga historia en el aún corto siglo XXI” - - -
No t'interessa?