Digues no a la inversió militar: Fes-te objector/a fiscal!

 - - -
logo newsletter

Campanya

Digues no a la inversió militar: Fes-te objector/a fiscal!

Di no a la inversión militar: ¡Hazte objetor/a fiscal!

(Más abajo en castellano)

Com cada any, el govern ha elaborat uns pressupostos, una part substancial dels quals es dedica a les despeses militars. El finançament d’aquests pressupostos es recapta per diferents vies: a través dels impostos indirectes (IVA, essencialment), a través de l'anomenat "deute públic" i, una altra part, de la nostra contribució directa a través de l'impost sobre la renda. I és la nostra contribució, precisament, el que ens atorga el dret de manifestar el nostre rebuig a que els impostos s’inverteixin en despeses militars o, per altra banda, deixar pasar l’oportunidad de fer-ho.

4Com podem actuar?

Fent objecció de consciència.

L’objecció de consciència a les despeses militars o Objecció Fiscal és un acte de desobediència civil, és la negació a col•laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Es tradueix en desobediència activa en el moment de realitzar la declaració de la renda i simplement es fa escrivint la quantitat que tu vols desviar a la casella 542 o 543. Sí, així de senzill.

En aquesta campanya convoquem a la no-col•laboració, a la desobediència civil a sostenir la despesa militar. Cal denunciar-la públicament i negar-li els mitjans materials que la fan possible.

Vols exercir el teu dret i dir prou a la inversió militar?

Fes-te objector fiscal! El primer que cal fer és la declaració de la renda. A la guia pràctica de l’objecció fiscal a les despeses militars t’expliquem com fer-ho.

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

facebooktwitter

O Uneix-te a nosaltres!

Fes-te soci del Centre Delàs o converteix-te en col·laborador o voluntari per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada.

L’Objecció Fiscal es basa en la negació a acceptar que els conflictes s'hagin de resoldre per mitjans violents com les guerres. Actualment, gairebé tots els estats opten per les solucions bèl·liques, la qual cosa implica l’existència d’exèrcits. Aquesta militarització requereix massa despesa pública, que s'hauria de destinar a despeses socials. L’Objecció Fiscal opta pel desarmament, per la resolució pacífica dels conflictes i té com a fi últim aconseguir un món sense guerres on no tingui sentit l’existència d’exèrcits.

Tu hi tens molt a fer. Actua avui.

Per a més informació clica aquí i aquí.

 

En castellano:

Di no a la inversión militar: ¡Hazte objetor/a fiscal!

Como cada año, el gobierno ha elaborado unos presupuestos, una parte sustancial de los cuales se dedica a los gastos militares. El financiamiento de estos presupuestos se recauda a través de diferentes vías: a través de los impuestos indirectos (IVA esencialmente, a través de la conocida “deuda pública” y, otra parte, de nuestra contribución directa a través del impuesto sobre la renta. Y es en nuestra contribución, precisamente, lo que nos da el derecho de manifestar nuestro rechazo a que los impuestos se inviertan en gastos militares o, por otro lado, dejar pasar la oportunidad de hacerlo.

4¿Cómo podemos actuar?

Haciendo objeción de conciencia.

La objeción de conciencia al gasto militar u Objeción Fiscal es un acto de desobediencia civil, es la negación a colaborar con el Estado en la preparación de las guerras y el mantenimiento de la estructura militar. Se traduce en la desobediencia activa en el momento de realizar la declaración de la renta y simplemente se realiza escribiendo en la casilla 542 o 543. Sí, así de sencillo.

En esta campaña convocamos a lano- colaboración, a la desobediencia civil a sostener el gasto militar. Es necesario denunciarlo públicamente y negarle los medios materiales que la hacen posible.

¿Quieres ejercer tu derecho y decir basta a la inversión militar?

¡Hazte Objetor fiscal! Lo primer que hay que hacer es la declaración de la renta. En guía práctica de la objeción fiscal al gasto militar te contamos cómo hacerlo.

Saber es poder: Compártelo!

Difúndelo a través de las redes sociales

facebooktwitter

O ¡Únete a nosotros!

Hazte socio del Centre Delàs d’Estudis per la Pau o conviértete en colaborador o voluntario para defender esta y otras causas para fomentar una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

La Objeción Fiscal se basa en la negación a aceptar que los conflictos se tienen que resolver por medios violentos como las guerras. Actualmente, casi todos los estados optan por las soluciones bélicas, lo que implica la existencia de ejércitos. Esta militarización requiere demasiado gasto público, que debería destinarse a gastos sociales. La Objeción Fiscal opta por el desarme, para la resolución pacífica de los conflictos y tiene como fin último conseguir un mundo sin guerras donde no tenga sentido la existencia de ejércitos.

 

Tú tienes mucho que hacer. Actúa hoy.

Para más información clica aquí y aquí .

 - - -
No t'interessa?

Com podem actuar?