Nou informe: República Democràtica del Congo: Balanç de 20 anys de guerra

(más abajo en castellano)

República Democràtica del Congo: Balanç de 20 anys de guerra

Aquest estudi, fruit de la recerca realitzada conjuntament entre l’Escola de Cultura de Pau i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, pretén identificar les arrels i causes del conflicte que pateix la República Democràtica del Congo (RDC) així com els principals actors armats que intervenen directament en el conflicte. Així mateix, l’informe presenta un anàlisi de l’armamentisme, incloent dades sobre les exportacions de material de defensa de la UE a l’RDC, les transferències i desviacions d’armament a l’RDC i als països fronterers, i un anàlisi del militarisme a l’RDC en relació a la despesa militar. A més a més, l’informe integra un ànalisi de l’economia política de guerra, el paper dels recursos naturals i la dimensió de gènere en el conflicte.

Autors: Jordi Calvo Rufanges (Centre Delàs) i Josep Maria Royo Aspa (ECP)

Investigadores de suport: Elena Fernández Sandiumenge, Laura Marco Gamundi, Eira Massip Planas, Maria Villellas Ariño.

Per descarregar l'informe ves-hi aquí

portada informe RDC abril2016

República Democrática del Congo: Balance de 20 años de guerra

Este estudio realizado conjuntamente entre la Escuela de Cultura de Pau y el Centro Delàs de Estudios por la Paz, pretende identificar las raíces y causas del conflicto que sufre la República Democrática del Congo (RDC) así como los principales actores armados que intervienen directamente en el conflicto. Asimismo, el informe presenta un análisis del armamentismo, incluyendo datos sobre las exportaciones de material de defensa de la UE a la RDC, las transferencias y desviaciones de armamento a la RDC y a los países fronterizos, y un análisis del militarismo en la RDC en relación al gasto militar. Además, el informe integra un análisis de la economía política de la guerra, el papel de los recursos naturales y la dimensión de género en el conflicto.

Autores: Jordi Calvo Rufanges (Centre Delàs) y Josep Maria Royo Aspa (ECP)

Investigadoras de apoyo: Elena Fernández Sandiumenge, Laura Marco Gamundi, Eira Massip, Planas, Maria Villellas Ariño

Para descargar el informe vaya aquí