Manual d’activisme de la Campanya Global per la Reducció de la Despesa Militar (GCOMS)

 - - -

logo newsletter

Nova publicació de la Campanya GCOMS i el Centre Delàs

Manual d’activisme de la Campanya Global per la Reducció de la Despesa Militar (GCOMS)

(Más abajo en castellano)

Nou manual d’activisme la Campanya Global per la Reducció de la Despesa Militar (GCOMS) i el Centre Delàs per a campanyes per la reducció de la despesa militar

El document, que forma part del material per a la campanya GCOMS de l’International Peace Bureau (IPB) i està realitzat amb el suport de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), és un manual per a activistes disposats a prendre partit amb l’objectiu de reduir la despesa militar mundial.

En aquest Manual es presenten dades recents que fan palesa la magnitud del problema de l’augment generalitzat de la despesa dedicada a l’àmbit militar, acompanyat de la reducció, en molts casos, de la inversió pública en l’àmbit social. També s’hi discuteix la connexió entre la despesa militar i el complex militar-industrial, i es mostra l’alternativa entre la despesa militar i les necessitats humanes bàsiques relacionades amb el desenvolupament sostenible.

GCOMS handbook 2702-min-1-1-001Un dels grans obstacles a l’hora de bastir una campanya per exigir la reducció de la despesa militar és que no hi ha una sola definició o uns criteris unívocs a l’hora de recomptar-la. Al Manual es presenten i discuteixen algunes definicions precises sobre la despesa militar (Milex), que sempre és major que les xifres presentades per els estats i aliances internacionals com l’OTAN, a causa d’elements pressupostaris ocults i es proposen criteris per quantificar-la, tenint en compte aquest fet.

El document inclou també alguns consells, idees i inspiració per a fer campanya per la reducció de la despesa militar en el marc del GCOMS en els nostres propis contextos locals.

Autors: Pere Brunet, Jordi Calvo, Zoe Dubois i Nina Krotov. Traducció al català: Daniel Casas i Júlia Mestres.

Pots descarregar el manual en català i en anglès, disponible properament també en castellà.

Per a més informació:

premsa@centredelas.org / 93.441.19.47 - 633.561.498

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Nuevo manual de activismo la Campaña Global para la Reducción del Gasto Militar (GCOMS) y el Centro Delàs para campañas por la reducción del gasto militar

El documento, que forma parte del material para la campaña GCOMS del International Peace Bureau (IPB) y está realizado con el apoyo del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), es un manual para activistas dispuest@s a tomar partido con el objetivo de reducir el gasto militar mundial.

En este Manual se presentan datos recientes que ponen de manifiesto la magnitud del problema del aumento generalizado del gasto dedicado al ámbito militar, acompañado de la reducción, en muchos casos, de la inversión pública en el ámbito social. También se discute la conexión entre el gasto militar y el complejo militar-industrial, y se muestra la alternativa entre el gasto militar y las necesidades humanas básicas relacionadas con el desarrollo sostenible.

GCOMS handbook 2702-min-1-1-001

Uno de los grandes obstáculos a la hora de construir una campaña para exigir la reducción del gasto militar es que no hay una sola definición o unos criterios unívocos a la hora de recontarla. En el Manual se presentan y discuten algunas definiciones precisas sobre el gasto militar (Milex), que siempre es mayor que las cifras presentadas por los estados y alianzas internacionales como la OTAN, debido a elementos presupuestarios ocultos, y se proponen criterios para cuantificarla, teniendo en cuenta este hecho.

El documento incluye también algunos consejos, ideas e inspiración para hacer campaña por la reducción del gasto militar en el marco del GCOMS en nuestros propios contextos locales.

Autores: Pere Brunet, Jordi Calvo, Zoe Dubois y Nina Krotov. Traducción al catalán: Daniel Casas y Julia Mestres.

Puedes descargar el manual en catalán y en inglés, disponible próximamente también en castellano

Para más información:

premsa@centredelas.org / 93.441.19.47 - 633.561.498

Saber es poder: ¡Compartelo!
Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?