Actualitzem el tractament de dades d'acord amb la nova normativa

 - - -
logo newsletter


Actualitzem el tractament de dades d'acord amb la nova normativa 

(més a baix, versió en castellà)

El pròxim 25 de maig entra en vigor el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), que garanteix més seguretat i transparència sobre les teves dades personals. Aquest Reglament General de Protecció de Dades té l'objectiu d'assegurar un estàndard exigent i uniforme a tota la UE. Us informem que el Centre Delàs d’Estudis per la Pau ens actualitzem d’acord a aquesta normativa. Podeu consultar les principals novetats fent click aquí.

- Quines dades personals guardem?
Si ets soci/sòcia o has fet un donatiu: Guardem les teves dades de contacte (nom, adreça postal, DNI-NIE, adreça de correu electrònic, telèfon, població) junt amb et teu compte bancari (si ens l'has donat). Són les dades que ens facilites en el formulari per fer-te soci/sòcia del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Si estàs subscrit al butlletí: Només guardem la teva adreça de correu electrònic

- Per què les guardem?
Per poder comunicar-nos amb tu, campanyes que duem a terme, noves publicacions, xerrades i altres activitats. També per si cal informar-te sobre el bon funcionament del servei.

- Quant de temps les guardem?
Les guardem mentre ets soci/sòcia o estàs subscrit al Centre Delàs d’Estudis per la Pau. En el moment que ens comuniquis que vols donar-te de baixa aquestes dades s’esborraran.

- A qui les cedim?
No cedim a ningú les teves dades per a cap finalitat.

Tots i totes teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan per exemple les dades ja no siguin necessàries per als fins pels que van ser recollides. Es pot sol·licitar la modificació o eliminació de les dades a info@centredelas.org

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Actualizamos el tratamiento de datos de acuerdo a la nueva normativa

El próximo 25 de mayo entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), que garantiza mayor seguridad y transparencia sobre tus datos personales. Este Reglamento General de Protección de Datos tiene el objetivo de asegurar un estándar exigente y uniforme en toda la UE. Os informamos que el Centro Delàs de Estudios por la Paz nos actualizamos de acuerdo a esta normativa. Se pueden consultar las principales novedades haciendo click aquí.

- ¿Qué datos personales guardamos?
Si eres socio/socia o has hecho un donativo: Guardamos tus datos de contacto (nombre, dirección postal, DNI-NIE, dirección de correo electrónico, teléfono, población) junto con tu cuenta bancaria (si nos lo has dado). Son los datos que nos facilitas en el formulario para hacerte socio/a del Centro Delàs de Estudios per la Paz.

Si estás suscrito al boletín: Únicamente guardamos tu dirección de correo electrónico

- ¿Por qué las guardamos?
Para poder comunicarnos contigo, campañas que llevamos a cabo, nuevas publicaciones, charlas y otras actividades. También por si hay que informarte sobre el buen funcionamiento del servicio.

- ¿Cuánto tiempo las guardamos?
Las guardamos mientras eres socio/a estés suscrito al Centre Delàs de Estudios por la Paz. En el momento que nos comuniques que quieres darte de baja estos datos se borran.

- ¿A quién las cedemos?
No cedemos a nadie tus datos para ningún fin.

Todos y todas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, su supresión cuando por ejemplo los datos ya no sean necesarios para los fines por los que fueron recogidos. Se puede solicitar la modificación o eliminación de los datos a info@centredelas.org

Centro Delàs de Estudios por la Paz

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?