Nou Working Paper del Centre Delàs: Exportacions espanyoles d'armament 2017

 - - -
logo newsletter

Nou Working Paper del Centre Delàs

"Exportacions espanyoles d'armament 2017. Àsia i l'Orient Mitjà, les principals destinacions de les armes espanyoles" 

(més a baix, versió en castellà)

Les llicències per a l'exportació d'armes espanyoles s'han multiplicat per tres des del 2016, assolint els 21.085 milions d'euros, i dos màxims històrics, el d’exportacions efectivament realitzades i el d’autoritzacions a l’exportació.

Tot i ser una de les regions de major conflictivitat mundial, les principals destinacions de les armes espanyoles van ser països de l'Orient Mitjà -encapçalats per Aràbia Saudita, l'Iraq i UEA-. Els països asiàtics són, després dels de l'Orient Mitjà, els que han importat més armes espanyoles. La política d'exportació de material militar espanyol a la regió pot estar contribuint a la gestació de nous conflictes armats.

Tal com indiquen les autores del nou Working Paper publicat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau, "Exportacions espanyoles d'armament 2017. Àsia i l'Orient Mitjà, les principals destinacions de les armes espanyoles", en els últims deu anys s'han exportat el 42% del total d'autoritzacions a l'exportació, "fet que indica que hi ha un bon nombre de contractes per realitzar i que el volum d'exportacions seguirà sent amb tota probabilitat molt elevat durant els propers anys".

Autors: Tica Font i Eduardo Melero

Pots consultar i descarregar el Working Paper en castellà, pròximament disponible en català i anglès.

Portada WP1806 Exportaciones CAST

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en catellano


Nuevo Working Paper del Centre Delàs

"Exportaciones españolas de armamento 2017. Asia y Oriente Medio, las principales destinaciones de las armas españolas"

Las licencias para la exportación de armas españolas se han multiplicado por tres desde el 2016, logrando los 21.085 millones de euros, y dos máximos históricos, el de exportaciones efectivamente realizadas y el de autorizaciones a la exportación.

A pesar de ser una de las regiones de mayor conflictividad mundial, los principales destinos de las armas españolas fueron países del Oriente Medio -encabezados por Arabia Saudí, Irak y EAU-. Los países asiáticos son, después de los del Oriente Medio, los que han importado más armas españolas. La política de exportación de material militar español a la región puede estar contribuyendo a la gestación de nuevos conflictos armados.

Tal como indican las autoras del nuevo Working Paper publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, "Exportaciones españolas de armamento 2017. Asia y el Oriente Medio, los principales destinos de las armas españolas", en los últimos diez años se han exportado el 42% del total de autorizaciones a la exportación, "lo que indica que hay un buen número de contratos para realizar y que el volumen de exportaciones seguirá siendo con toda probabilidad muy elevado durante los próximos años".

Autores: Tica Font y Eduardo Melero

Puedes consultar y descargar el Working Paper en castellano, próximamente disponible en catalán e inglés.

Portada WP1806 Exportaciones CAST

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

   
 - - -
No t'interessa?