"Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització en la Unió Europea", nou informe del Centre Delàs, el Transnational Institute (TNI) i Stop Wapenhandel

 - - -
logo newsletter

Nou informe del Centre Delàs, el TNI i Stop Wapenhandel

Informe 35 del Centre Delpas: Aixecant Murs. Polítiques de la por i securitització en la Unió Europea

(més a baix, versió en castellà)

En l'aniversari de la caiguda del mur de Berlín, aquest nou informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, copublicat pel Transnational Institute (TNI) i Stop Wapenhandel, identifica els murs físics, marítims, virtuals i els murs de la por construïts pels estats en una Europa que viu un auge de l'extrema dreta i que es fortifica cada vegada més davant les migracions i els desplaçaments forçats. L'informe constata que "estats membres de la Unió Europea i l'Espai Schengen han construït prop de 1.000 km de murs, l'equivalent a sis Murs de Berlín, des dels anys 90, per frenar l'arribada de persones desplaçades per la força a Europa".

Infografia AixecantMurs CentreDelas TNI StopWapenhandel CAT baixa

L'informe analitza com Europa està abordant els fluxos migratoris mitjançant la construcció de murs, el tancament de fronteres, l'augment de la vigilància, la securitització i suspensió de la lliure circulació. Totes aquestes mesures estan reforçant l'Europa Fortalesa, amb murs físics i mentals que s'erigeixen per a una major seguretat enfront d'una suposada amenaça, però que finalment cada vegada resulten més perillosos per a les vides i els drets de les persones a dins i fora d’Europa.

Autores: Ainhoa Ruiz Benedicto i Pere Brunet

Editors: Jordi Calvo i Nick Buxton (TNI)

Portada informe35 AixecantMurs CAT

Pots consultar i descarregar el resum executiu en catalàen castellàen anglèsen alemany i en holandès, i l'informe complet en catalàen castellà i en anglès.

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en catellano


Nuevo informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel

Informe 35 del Centre Delàs: Levantando Muros. Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea

En el aniversario de la caída del muro de Berlín, este nuevo informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, copublicado por el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel, identifica los muros físicos, marítimos, virtuales y los muros del miedo construidos por los estados en una Europa que vive un auge de la extrema derecha y que se fortifica cada vez más ante las migraciones y los desplazamientos forzados. El informe constata que "estados miembros de la Unión Europea y el Espacio Schengen han construido cerca de 1.000 km de muros, el equivalente a seis Muros de Berlín, desde los años 90, para frenar la llegada de personas desplazadas por la fuerza en Europa".

Infografia LevantandoMuros CentreDelas TNI StopWapenhandel CAST baixa

El informe analiza como Europa está abordando los flujos migratorios mediante la construcción de muros, el cierre de fronteras, el aumento de la vigilancia, la securitización y suspensión de la libre circulación. Todas estas medidas están reforzando la Europa Fortaleza, con muros físicos y mentales que se erigen para una mayor seguridad frente a una supuesta amenaza, pero que finalmente cada vez resultan más peligrosos para las vidas y los derechos de las personas adentro y fuera de Europa.

Autoras: Ainhoa Ruiz Benedicto y Pere Brunet

Editores: Jordi Calvo y Nick Buxton (TNI)

Portada informe35 LevantandoMuros CAST

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo en castellanoen catalán, en inglésen alemán en holandés, y el informe completo en castellanoen catalán y en inglés.

Con el apoyo: Ajuntament de Barcelona y Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

   
 - - -
No t'interessa?