Pau Global 99

 
Butlletí electrònic en català i castellà del  Centre Delàs d'Estudis per la Pau 

NÚMERO 99 OCTUBRE - OCTUBRE 2014 (ABAJO EN CASTELLANO) 

 
ARTICLES
 
Els enganys del pressupost de defensa.  Pere Ortega Article que analitza la proposta del pressupost de defesa pel pròxim any. Publicat al diari digital Publico el 3/11/14.
 
Més bombes, més violència, més terrorisme i més inseguretat.  Jordi Calvo Aquest article tracta sobre la irrupció del grup armat Estat Islàmic, en el conflicte sirià i iraquià, exposant que ha estat l'excusa perfecta per posar de nou d'acord a les potències occidentals en la necessitat d'intervenir militarment a l'Orient Mitjà.
 
 
CAMPANYES
 
És el moment de dir no als drons militars.  El Centre Delàs es suma a la campanya en contra de l'ús i la creació d'avions no tripulats d'ús militar. Unint-se al Dia Global d'Acció contra l'ús de drons de vigilància i d'atac (Global Action Day Against the Use of Drones for Surveillance & Killing).
 
Preguntes del Centre Delàs d'Estudis per la Pau en la compareixença del Secretari d'Estat sobre els Pressupostos Generals de l'Estat de 2015.  El Govern torna a presentar uns pressupostos de defensa tramposos, perquè sabent que la despesa final en algunes partides serà considerablement major, segueixen ocultant les seves intencions sota el irrisori càlcul de dues significatives partides del pressupost de Defensa: la destinada a cobrir la factura dels Programes Especials d'Armament (PEAS) i la destinada al cost de les Operacions militars en l'exterior.
 
 
BLOC ADÉU A LES ARMES
 
El paper d'Espanya en la lluita contra l'Estat Islàmic.   Aquest article d'Anna Escoda, tracta sobre les relacions d'Espanya amb la Comunitat Internacional, plantejant que després de gairebé 25 anys d'enfrontaments i de les dues guerres a l'Iraq, es pot pressuposar que aquesta nova guerra no aconseguirà el seu objectiu.
 
El Congrés colombià debat sobre les batudes il·legals. En aquest article, Tomàs Gisbert parla sobre les batudes il·legals amb finalitats de reclutament que han arribat al Congrés de la República colombiana, en què militars s'aposten en llocs concorreguts per joves de barriades populars, mai en barris rics o elegants, i aquells joves que no poden justificar in situ la seva situació militar són directament incorporats a files i traslladats a unitats en zones remotes del país a complir el servei militar.
 
Dia per a l’eliminació de les armes nuclears.  Xavier Bohigas denuncia en aquest article que actualment, al món hi ha al voltant de 16.000 bombes nuclears i és possible que una d’elles exploti de forma intencionada o per accident, i argumenta que l'única solució que evitarà definitivament tots els riscos inherents a l'armament nuclear és la prohibició i eliminació total de l'arsenal nuclear mundial.


PUBLICACIONS
 
La gran estafa del pressupost de Defensa 2015.   Anàlisi resumit sobre els pressupostos militars 2015 del Govern espanyol, els quals suposen un canvi de tendència al produir-se per primera vegada en els últims anys des que començà la crisi, un augment del pressupost militar espanyol. 
 
Informe 24: Exportacions espanyoles d'armament 2004-2013. Promou el govern exportacions il·lícites d'armament?  Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro. Aquest informe, com cada any, recull l'evolució i les principals tendències de les exportacions espanyoles d'armes i material de doble ús recopilant els canvis més significatius del mercat espanyol i de la política exportadora del govern en aquesta matèria.
 
 
COMUNICATS
 
Adéu a Paco Muñoz investigador i pacifista.   El passat 24 d'octubre moria Paco Muñoz, investigador i membre fundador de l'Institut de la Pau i els Conflictes de la Universitat de Granada, així com membre de la junta de AIPAZ, la xarxa que agrupa a persones i Centres que es dediquen a la investigació per la pau a Espanya.
 
Declaració de AIPAZ sobre la qüestió catalana.  Aquest comunicat, que subscriu el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, posa èmfasi en que es tracta d'un conflicte polític que ha de ser resolt en l'àmbit del diàleg i el respecte mutu entre institucions, permetent que els diferents pobles de l'Estat, en aquest cas el català, puguin expressar el dret a decidir el seu futur en un marc de convivència i pau.
 
AGENDA
 
Presentació del llibre: Las violencias en América Latina.   El proper 25 de novembre el Centre Delàs presentarà a Madrid el llibre "Las violencias en America Latina", amb la intervenció de l'autor Pere Ortega i Luís Nieto Pereira (coordinador de Pau amb Dignitat).
 

SEGUEIX-NOS A TWITTER I FACEBOOK 

 


ARTÍCULOS
 
Los engaños del presupuesto de defensa. Pere Ortega .   Artículo que analiza la propuesta del presupuesto de defendida por el próximo año. Publicado al diario digital Publico el 3/11/14.
 
Más bombas, más violencia, más terrorismo y más inseguridad. Más bombas, más violencia, más terrorismo y más inseguridad. Jordi Calvo Este artículo trata sobre la irrupción del grupo armado Estado Islámico, en el conflicto sirio e iraquí, exponiendo que ha sido la excusa perfecta para poner de nuevo según las potencias occidentales en la necesidad de intervenir militarmente en el Oriente Medio.
 
 
CAMPAÑAS
 
Es el momento de decir no a los drones militares. El Centro Delàs se suma a la campaña en contra del uso y la creación de aviones no tripulados de uso militar. Uniéndose al Día Global de Acción contra el uso de drons de vigilancia y de ataque (Global Action Day Against the Uso of Drones for Surveillance & Killing).
 
Preguntas del Centro Delàs de Estudios por la Paz en la comparecencia del Secretario de Estado sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2015.  El Gobierno vuelve a presentar unos presupuestos de defensa tramposos, porque sabiendo que el gasto final en algunas partidas será considerablemente mayor, siguen ocultando sus intenciones bajo el irrisori cálculo de dos significativas partidas del presupuesto de Defensa: la destinada a cubrir la factura de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) y la destinada al coste de las Operaciones militares en el exterior.
 
 
BLOG ADIÓS A LAS ARMAS
 
El papel de España en la lucha contra el Estado Islámico.   Este artículo de Anna Escoda, trata sobre las relaciones de España con la Comunitat Internacional, planteando que después de casi 25 años de enfrentamientos y de las dos guerras en Irak, se puede presuponer que esta nueva guerra no conseguirá su objetivo.
 
El Congreso colombiano debate sobre las batudas ilegales.  En este artículo, Tomàs Gisbert habla sobre las batidas ilegales con finalidades de reclutamiento que han llegado al Congreso de la República colombiana, en que militares se apostan en lugares concurridos por jóvenes de barriadas populares, nunca en barrios ricos o elegantes, y aquellos jóvenes que no pueden justificar in situ su situación militar son directamente incorporados a filas y trasladados a unidades en zonas remotas del país a cumplir el servicio militar.
 
Día para la eliminación de las armas nucleares.  Xavier Bohigas denuncia en este artículo que actualmente, en el mundo hay alrededor de 16.000 bombas nucleares y es posible que una de ellas explote de forma intencionada o por accidente, y argumenta que la única solución que evitará definitivamente todos los riesgos inherentes al armamento nuclear es la prohibición y eliminación total del arsenal nuclear mundial.
 
 
PUBLICACIONES
 
La gran estafa del presupuesto de Defensa 2015.   Análisis resumido sobre los presupuestos militares 2015 del Gobierno español, los cuales suponen un cambio de tendencia al producirse por primera vez en los últimos años desde que empezó la crisis, un aumento del presupuesto militar español.
 
Informe 24: Exportaciones españolas de armamento 2004-2013. Promueve el gobierno exportaciones ilícitas de armamento? Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro. Este informe, como cada año, recoge la evolución y las principales tendencias de las exportaciones españolas de armas y material de doble uso recopilando los cambios más significativos del mercado español y de la política exportadora del gobierno en esta materia.
 
 
COMUNICADOS
Adiós a Paco Muñoz investigador y pacifista.   El pasado 24 de octubre moría Paco Muñoz, investigador y miembro fundador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, así como miembro de la junta de AIPAZ, la red que agrupa a personas y Centros que se dedican a la investigación por la paz en España.
 
Declaración de AIPAZ sobre la cuestión catalana.  Este comunicado, que suscribe el Centro Delàs de Estudios por la Pau, pone énfasis en que se trata de un conflicto político que tiene que ser resuelto en el ámbito del diálogo y el respeto mutuo entre instituciones, permitiendo que los diferentes pueblos del Estado, en este caso el catalán, puedan expresar el derecho a decidir su futuro en un marco de convivencia y paz.
 
 
AGENDA
 
Presentación del libro: Las violencias en América Latina. El próximo 25 de noviembre el Centro Delàs presentará en Madrid el libro "Las violencias en América Latina", con la intervención del autor Pere Ortega i Luís Nieto Pereira (coordinador de Paz con Dignidad).

  SÍGUENOS EN TWITTER Y FACEBOOK