Nou Working Paper del Centre Delàs: "Fons Europeu de Defensa. La voluntat de la UE d'incrementar la seva despesa militar i afavorir el sector armamentista"

 - - -
logo newsletterNou Working Paper del Centre Delàs

Fons Europeu de Defensa. La voluntat de la UE d'incrementar la seva despesa militar i afavorir el sector armamentista

(més a baix, versió en castellà)

La Comissió Europea va anunciar el 2016 la intenció de la UE d’implementar un Fons per a finançar la investigació i desenvolupament de productes i tecnologia militars. El Fons estarà dotat amb 13.000 milions d’euros dels pressupostos de la Unió per al període 2021-2027. A més està previst que, en els projectes de desenvolupament, els Estats membres es comprometin a aportar el 80% dels costos. S’estima que la suma dels recursos procedents del pressupost comunitari i els recursos procedents dels pressupostos estatals dels Estats membres, sobrepassarà els 50.000 milions d’euros. La indústria europea de defensa i seguretat i centres d’investigació militar seran els que duran a terme aquesta investigació i es beneficiaran de les subvencions del Fons. Serà la primera vegada que la UE destinarà recursos a la investigació estrictament militar.

En la decisió d’implementar aquest Fons ha tingut un paper cabdal el sector industrial europeu de defensa. El 2015 la Comissió Europea va crear un Grup de Personalitats amb la missió d’assessorar sobre investigació militar, amb una representació important d’aquest sector. La proposta del Fons va sorgir d’aquest Grup de Personalitats. És un procés anàleg al que, en la passada dècada, va desembocar en programes europeus de finançament de recerca en seguretat.

Un cop ultimats els projectes de recerca i desenvolupament, la indústria de defensa quedarà en possessió dels productes i tecnologia resultants i es lucrarà amb la seva venda.

Autores: Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas

Pots consultar i descarregar el Working Paper complet en català, en castellà i en anglès.

portada WP FonsDefensaUE abril2019 CAT

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Fondo Europeo de Defensa. La voluntad de la UE de incrementar su gasto militar y favorecer al sector armamentístico

La Comisión Europea anunció en 2016 la intención de la UE de implementar un Fondo para financiar la investigación y desarrollo de productos y tecnología militares. El Fondo estará dotado con 13.000 millones de euros de los presupuestos de la Unión para el periodo 2021–2027. Además está previsto que, en los proyectos de desarrollo, los Estados miembros se comprometan a aportar el 80% de los costes. Se estima que la suma de los recursos procedentes del presupuesto comunitario y los recursos procedentes de los presupuestos estatales de los Estados miembros, sobrepasará los 50.000 millones de euros. La industria europea de defensa y seguridad y centros de investigación militar serán quienes llevarán a cabo dicha investigación y se beneficiarán de las subvenciones del Fondo. Será la primera vez que la UE destinará recursos a la investigación estrictamente militar.

En la decisión de implementar este Fondo ha tenido un papel crucial el sector industrial europeo de defensa. En 2015 la Comisión Europea creó un Grupo de Personalidades con la misión de asesorar sobre investigación militar, con una representación importante de dicho sector. La propuesta del Fondo surgió de ese Grupo de Personalidades. Es un proceso análogo al que, en la pasada década, desembocó en programas europeos de financiación de investigación en seguridad.

Una vez ultimados los proyectos de investigación y desarrollo, la industria de defensa quedará en posesión de los productos y tecnología resultantes y se lucrará con su venta.

Autores: Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas

Puedes consultar y descargar el Working Paper completo en catalán, en castellano y en inglés.

portada WP FonsDefensaUE abril2019 CAS

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 - - -
No t'interessa?