Nou Informe del Centre Delàs i Novact: "L'espiral de violència de l'Espanya Fortalesa: Armes per a la guerra i militarisme per a blindar les fronteres"

 - - -
logo newsletterNou Informe

Informe del Centre Delàs i Novact: 

"L'espiral de violència de l'Espanya Fortalesa: Armes per a la guerra i militarisme per a blindar les fronteres" 

(más abajo, versión en castellano)

Amb “L'espiral de violència de l'Espanya Fortalesa: Armes per a la guerra i militarisme per a blindar les fronteres” es pretén comprendre, analitzar i estudiar els mecanismes que condueixen a la militarització de la Frontera Sud espanyola, que generen la violència estructural, cultural i directa a la qual s'enfronten les persones que són desplaçades per la força, ja sigui fugint de les guerres i els conflictes armats o per les dinàmiques de la desigualtat econòmica global. D'altra banda, s'analitza el model d'emmurallament de l'Estat espanyol que ha servit per a desenvolupar, en els anys successius, la denominada “Europa Fortalesa” en la qual Espanya juga un paper rellevant. No sols per ser una de les principals muralles de la fortalesa europea erigida contra les persones que s'han vist obligades d'una manera o un altre a emigrar, sinó per haver-se convertit en un dels principals exportadors d'armament i material militar de tota mena.

Aquest informe analitza la corresponsabilitat que li concerneix a l'Estat espanyol sobre la venda d'armes a països i regions del món que es troben en una situació de conflicte o especial vulnerabilitat. Crida l'atenció sobre com aquests fets contribueixen a aprofundir el context d'inseguretat per a poblacions senceres que es veuen obligades al desplaçament forçat o a fugir en condició de refugiades. Mentrestant, la resposta que l'Estat espanyol utilitza és la militarització de les fronteres i la limitació a aquests fluxos de persones que fugen cap a territori espanyol i europeu.

Autores: Jordi Calvo Rufanges i Ainhoa Ruiz Benedicto (Centre Delàs d'Estudis per la Pau)

Revisió editorial: Felip Daza, Laia Vila, Lina M. González i Sofia González (Novact)

Pots descarregar l'informe complet en castellà aquí.

portada Informe EspañaFortaleza CAST web

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Informe del Centro Delàs y Novact: "La espiral de la violencia de la España Fortaleza. Armas para la guerra y militarismo para blindar las fronteras"

Con “La espiral de violencia de la España Fortaleza: Armas para la guerra y militarismo para blindar las fronteras” se pretende comprender, analizar y estudiar los mecanismos que conducen a la militarización de la Frontera Sur española, que generan la violencia estructural, cultural y directa a la que se enfrentan las personas que son desplazadas por la fuerza, ya sea huyendo de las guerras y los conflictos armados o por las dinámicas de la desigualdad económica global. Por otra parte, se analiza el modelo de amurallamiento del Estado español que ha servido para desarrollar, en los años sucesivos, la denominada “Europa Fortaleza” en la que España juega un papel relevante. No solo por ser una de las principales murallas de la fortaleza europea erigida contra las personas que se han visto obligadas de un modo u otro a emigrar, sino por haberse convertido en uno de los principales exportadores de armamento y material militar de todo tipo.

Este informe analiza la corresponsabilidad que le atañe al Estado español sobre la venta de armas a países y regiones del mundo que se encuentran en una situación de conflicto o especial vulnerabilidad. Llama la atención sobre cómo estos hechos contribuyen a profundizar el contexto de inseguridad para poblaciones enteras que se ven obligadas al desplazamiento forzado o a huir en condición de refugiadas. Mientras tanto, la respuesta que el Estado español utiliza es la militarización de las fronteras y la limitación a esos flujos de personas que huyen hacia territorio español y europeo.

Autores: Jordi Calvo Rufanges y Ainhoa Ruiz Benedicto (Centro Delàs de Estudios por la Paz)

Revisión editorial: Felip Daza, Laia Vila, Lina M. González y Sofia González (Novact)

Puedes descargar el informe completo en castellano aquí.

portada Informe EspañaFortaleza CAST web

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 
 - - -
No t'interessa?