Nou informe del Centre Delàs: "Noves armes contra la guerra i les persones. Drons armats i drons autònoms"

 - - -
logo newsletterNou Informe del Centre Delàs

Informe 39:  Noves armes contra la guerra i les persones. Drons armats i drons autònoms 

(más abajo, versión en castellano)

Les accions militars i “de seguretat” amb sistemes militars robòtics i drons armats han canviat radicalment els escenaris de guerra, que han passat de concentrar-se en objectius militars i estratègics a atacs que poden afectar greument la població civil no involucrada. Els atacs amb drons armats sovint no surten als diaris, però mostren un ritme de creixement continuat els darrers anys. Són atacs que acaben matant persones civils, a més de perpetrar execucions sumàries i extrajudicials de persones suposadament terroristes. Darrerament, a més, els drons militars estan evolucionant per a poder incorporar sistemes autònoms de decisió.

Aquest informe presenta els principals conceptes relacionats amb els nous sistemes militars robòtics així com els diferents tipus de drons militars i el risc que pot significar el pas de l’automatització cap a l’autonomia i cap al desplegament de sistemes armats autònoms i letals. La publicació vol identificar els grans actors (països productors i compradors, i empreses) en el camp dels drons armats i autònoms, així com els principals tipus de drons que poden arribar a incloure capacitats autònomes. També es presenten els esforços internacionals que tenen com a objectiu la prohibició d'aquestes armes i es plantegen els problemes ètics que sorgeixen en relació a aquestes noves armes, als drons armats i a la seva possible autonomia, en un marc geopolític en el que el negoci ha deixat a banda les persones i els seus drets.

Autores: Pere Brunet, Tica Font, Xavi Mojal i Joaquín Rodríguez

Pots consultar i descarregar el resum executiu en catalàen castellà i en anglès; i l'informe complet en catalàen castellà i en anglès.

portada informe39 DronsArmats CAT web DEF

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Informe 39: Nuevas armas contra la ética y las personas. Drones armados y drones autónomos

Las acciones militares y “de seguridad” con sistemas militares robóticos y drones armados han cambiado radicalmente los escenarios de guerra, que han pasado de concentrarse en objetivos militares y estratégicos a ataques que pueden afectar gravemente la población civil no involucrada. Los ataques con drones armados a menudo no salen en los periódicos, pero muestran un ritmo de crecimiento continuado los últimos años. Son ataques que acaban matando personas civiles, además de perpetrar ejecuciones sumarias y extrajudiciales de personas supuestamente terroristas. Últimamente, además, los drones militares están evolucionando para poder incorporar sistemas autónomos de decisión.

Este informe presenta los principales conceptos relacionados con los nuevos sistemas militares robóticos así como los diferentes tipos de drones militares y el riesgo que puede significar el paso de la automatización hacia la autonomía y hacia el despliegue de sistemas armados autónomos y letales. La publicación quiere identificar los grandes actores (países productores y compradores, y empresas) en el campo de los drones armados y autónomos, así como los principales tipos de drones que pueden llegar a incluir capacidades autónomas. También se presentan los esfuerzos internacionales que tienen como objetivo la prohibición de estas armas y se plantean los problemas éticos que surgen en relación a estas nuevas armas, a los drones armados y a su posible autonomía, en un marco geopolítico en el que el negocio ha dejado a banda las personas y sus derechos.

Autores: Pere Brunet, Tica Font, Xavi Mojal y Joaquín Rodríguez

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo en castellanoen catalán en inglés; y el informe completo en castellanoen catalán y en inglés.

portada informe39 DronesArmados CAST web DEF

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 
 - - -
No t'interessa?