Nou Informe del Centre Delàs: "Aculturació i purplewashing a l’exèrcit espanyol. Un estudi sobre les dones símbol"

 - - -
logo newsletterNou Informe del Centre Delàs

Informe 41: Aculturació i purplewashing a l’exèrcit espanyol. Un estudi sobre les dones símbol 

(más abajo, versión en castellano)

Més de trenta anys de participació de la dona en l'exèrcit espanyol i nombrosos canvis legislatius i formals dirigits a pal·liar els efectes del masclisme, no han alterat l'eterna relació entre patriarcat i militarisme, un binomi que avui dia encara roman inqüestionable.

L'informe 41 del Centre Delàs d'Estudis per la Pau analitza com la situació de les dones dins de les Forces Armades, lluny de representar una fita en la vindicació feminista per la igualtat d'accés a parcel·les de poder d’allò públic fins al moment vetades, és un exemple més del domini patriarcal i de la lògica militarista. Els comportaments i mecanismes derivats d'aquesta dominació es reprodueixen i es perpetuen, malgrat els canvis superflus, gràcies a la seva habilitat performativa. Les entrevistes realitzades a dotze dones militars han permès corroborar com les dones militars es veuen immerses en un constant procés d'aculturació, així com nivell de consciència que elles mateixes tenen d'aquest procés.

L'estudi, a més, presenta com l'Exèrcit ha seguit una estratègia de purplewashing que pretén instrumentalitzar a les dones per a transmetre una falsa imatge d'igualtat i modernitat en les Forces Armades. I és que l'Exèrcit, com a màxim exponent del militarisme, exerceix violència dins i fora de les seves files.

Autores: Maria de Lluc Bagur i Elisenda Ribes

Pots consultar i descarregar el resum executiu en catalàen castellà i en anglès; i l'informe complet en catalàen castellà i en anglès.

portada informe41 PurplewashingExercit CAT

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Informe 41: Aculturación y purplewashing en el ejército español. Un estudio sobre las mujeres símbolo

Más de treinta años de participación de la mujer en el ejército español y numerosos cambios legislativos y formales dirigidos a paliar los efectos del machismo, no han alterado la eterna relación entre patriarcado y militarismo, un binomio que a día de hoy todavía permanece incuestionable.

El informe 41 del Centro Delàs de Estudios por la Paz analiza cómo la situación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, lejos de representar un hito en la vindicación feminista por la igualdad de acceso a parcelas de poder de lo público hasta el momento vetadas, es un ejemplo más del dominio patriarcal y de la lógica militarista. Los comportamientos y mecanismos derivados de esta dominación se reproducen y se perpetúan, a pesar de los cambios superfluos, gracias a su habilidad performativa. Las entrevistas realizadas a doce mujeres militares han permitido corroborar cómo las mujeres militares se ven inmersas en un constante proceso de aculturación, así como nivel de conciencia que ellas mismas tienen de este proceso.

El estudio, además, presenta cómo el Ejército ha seguido una estrategia de purplewashing que pretende instrumentalizar a las mujeres para transmitir una falsa imagen de igualdad y modernidad en las Fuerzas Armadas. Y es que el Ejército, como máximo exponente del militarismo, ejerce violencia dentro y fuera de sus filas.

Autoras: Maria de Lluc Bagur y Elisenda Ribes

Puedes consultar y descarregar el resumen ejecutivo en castellanoen catalán, y en inglés; y el informe completo en castellano, en catalán y en inglés.

portada informe41 PurplewashingEjercito CAST

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 
 - - -
No t'interessa?