Newsletter Centre Delàs - Pau Global 107

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL


Butlletí electrònic del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 107, desembre 2015 (más abajo en castellano)

postalFiestas4-2CAT

 

Campanyes

INFO16--1 Consulta la infografia de l'Informe 26: Frau i improvisació a la despesa militar. Anàlisi del pressupost de Defensa espanyol de l'any 2016

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau acaba de publicar el seu informe número 26, aquesta vegada focalitzat en l'estudi dels pressupostos militars del 2016. La despesa real dels pressupostos de Defensa s'amaga sistemàticament, fent-la passar per menor del que realment acaba sent en repartir el cost total entre diferents Ministeris, a fi d'evitar l'escrutini de l'opinió pública. Des del Centre Delàs hem volgut analitzar aquests pressupostos amb l'objectiu de revelar com s'han confeccionat i fer saber a la societat el cost real de la despesa militar.

 

Articles

15 anys d'invasió a l'Afganistan - Tica Font

Quina és la situació a l'Afganistan avui i, sobretot, com cal avaluar la intervenció internacional encapçalada per Estats Units a 15 anys de la invasió en termes de seguretat?

Els drons a l'acoblament mundial de l'excepció - Enric Luján

Ni quirúrgica, ni virtuosa: les implicacions de delegar en l'oracle de les metadades a l'hora d'executar atacs amb drons.

La Tercera Guerra Mundial - Pere Ortega

Les implicacions de l'ofensiva bel·licista a Síria i la necessitat d'un canvi en la política exterior dels països implicats en cas de voler evitar una espiral de violència sense fi.

"Fent front al terror" - Comunicat del International Peace Bureau

Declaració del IPB expressant públicament la seva desavinença amb les polítiques militaristes que pretenen resoldre l'amenaça del terrorisme mitjançant la intervenció armada, i les mesures que considera cal impulsar des d'una perspectiva no-violenta pel que fa a Síria i a l'Iraq.

BLOC-CAT

Un Nobel de consolació per a les Primaveres Àrabs - Nora Miralles

La violència causa mort i destrucció climàtica - Marta Alemany

Canvi climàtic i noves guerres - Albert Orta

 

Publicacions

portadainfoCAT Informe 26: Frau i improvisació a la despesa militar. Anàlisi del pressupost de Defensa espanyol de l'any 2016

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, cada any, després de la presentació de la proposta dels Presupuestos Generales del Estado (PGE), analitza la despesa militar espanyola per a conèixer amb la major exactitud possible la despesa real que el Govern dedica a la Defensa. (...) Aquest informe revela com els pressupostos de Defensa són "confeccionats" de manera que semblim menors enfront l'opinió pública dels que acaben sent realment.

 

Segueix les actualitzacions del Centre Delàs a Facebook i a Twitter!

Versión en castellano:

postalFiestas4CAS-1

 

Campañas

INFO16--1 Consulta la infografía del Informe 26: Fraude e improvisación en el gasto militar. Análisis del presupuesto de Defensa español del año 2016

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau acaba de publicar en su informe número 26, esta vez focalizado en el estudio de los presupuestos militares del 2016. El gasto real de los presupuestos de Defensa se oculta sistemáticamente, haciéndola pasar por menor de lo que realmente acaba siendo al repartir el coste total entre diferentes Ministerios, con el objetivo de revelar cómo se han confeccionado y hacer saber a la sociedad el coste real del gasto militar.

 

Artículos

15 años de invasión en Afganistán - Tica Font

¿Cual es la situación en Afganistán hoy y, sobretodo, cómo debemos evaluar la intervención internacional encabezada por Estados Unidos a 15 años de la invasión en términos de seguridad?

Los drones en el ensamblaje mundial de la excepción - Enric Luján

Ni quirúrgica, ni virtuosa: las implicaciones de delegar en el oráculo de los metadatos al ejecutar ataques con drones.

La Tercera Guerra Mundial - Pere Ortega

Las implicaciones de la ofensiva belicista en Siria y la necesidad de un cambio en la política exterior de los países implicados en caso de querer evitar una espiral de violencia sin fin.

"Haciendo frente al terror" - Comunicado del International Peace Bureau

Declaración del IPB expresando públicamente su desacuerdo con las políticas militaristas que pretenden resolver la amenaza del terrorismo mediante la intervención armada, y las medidas que considera que hace falta impulsar desde una perspectiva no-violenta en lo que respecta a Siria e Iraq.

BLOCCAS

Un Nobel de consolación para las Primaveras Árabes - Nora Miralles

La violencia causa muerte y destrucción climática - Marta Alemany

Cambio climático y nuevas guerras - Albert Orta

Publicaciones

Portada Informe 26 Informe 26: Fraude e improvisación en el gasto militar. Análisis del presupuesto de Defensa español del año 2016

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, cada año, tras la presentación de la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), analiza el gasto militar español para conocer con la mayor exactitud el gasto real que el Gobierno dedica a la defensa. (...) Este informe revela cómo los presupuestos de Defensa son "confeccionados" de manera que parezcan menores frente a la opinión pública de los que realmente acaban siendo.

 

¡Sigue las actualizaciones del Centre Delàs en Facebook y en Twitter!

 - - -
No t'interessa?