Materials de treball 53

Escrit per Centre Delàs on . Posted in Working Papers

portada matTreball53 cat Sumari:

- Cal abolir les armes nuclears, Editorial.

 - Contribució de les empreses espanyoles al finançament de l’armament nuclear, Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny.

 

 - Situació actual de l’arsenal nuclear mundial, Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas.

 

 - La meva crida al món, Masashi Teshima.

 

 - La meva experiència d’un bombardeig i el desig per un món en pau lliure d’armes nuclears, Kuniko Kimura.

 

Per descarregar el document faci clic aquí