Pau global 108 Gener 2016

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL


Butlletí electrònic del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 108, enero 2016 (más abajo en castellano)

 

Memòria Centre Delàs -15 anys treballant per la pau i el desarmament

15anys imatge

Memòria de 15 anys del Centre Delàs d'Estudis per la Pau (1999-2014)

El Centre Delàs publica la memòria dels seus primers 15 anys d'activitat, en la qual es poden trobar totes les publicacions, campanyes, jornades, cursos i seminaris, així com el treball de recerca realitzat per desenes de col·laboradores que han fet possible un treball rigorós i compromès amb la cultura de pau, de denúncia de les vessants econòmiques i polítiques de la preparació de la guerra i de la promoció de l'armamentisme i el militarisme.

Per descarregar el document pdf fes clic aquí.

 

Campanyes

Infografia del Centre Delàs: Les vendes d'armes espanyoles poden vulnerar la legislació d'exportació d'armes

ExportsControvertidas14CAT

Comunicats

Comunicat del Centre Delàs: Armes espanyoles a Aràbia Saudita, armes per la guerra i la repressió

Des del Centre Delàs volem expressar el nostre rebuig i preocupació sobre la possible venda de cinc corbetes Avante 2200 per part de l’empresa espanyola Navantia a l’armada de l’Aràbia Saudita. Denunciem el risc que aquestes corbetes puguin ser utilitzades per a estrènyer el bloqueig naval al qual la coalició de països liderada per Riad ha sotmès el Iemen des de març de 2015, amb conseqüències catastròfiques per a la seva població, un fet que suposaria, per part de l'Estat espanyol, una clara violació del dret humanitari i de la legislació nacional sobre exportacions de material de defensa i doble ús, així com de la normativa europea i del Tractat internacional sobre el Comerç d’Armes. Llegir més

Comunicat amb motiu del DENIP 2016: Eduquem per la pau

IMG 0254-2

El Centre Delàs s'adhereix al comunicat de Lafede.cat pel DENIP. Vivim moments en què les violències estan més presents que mai en el nostre dia a dia. La violència de la guerra obliga a buscar refugi i asil, la violència econòmica obliga a migrar a la recerca d’una vida digna, la violència masclista continua discriminant i marginant la dona arreu del món, la violència també es manifesta en la manca de participació política, en la desigualtat o en la pobresa aqui a casa nostra i arreu. La violència de les respostes militars als conflictes perpetua conflictes armats i en genera de nous. Els discursos i arguments violents legitimen la violència contra la gent nouvinguda, contra el feble, l’estrany, i les persones diferents. Llegir més

Articles

Palomares; han passat 50 anys - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
Accidente nuclear de Palomares; 50 años - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
Armas españolas en Oriente Próximo - Pere Ortega
Modernización del armamento nuclear mundial - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
Fabricar armas en casa - Ainhoa Ruiz
El negocio de la guerra: el neoliberalismo militar - Jordi Calvo Rufanges
Seguretat i probabilitat

Bloc Adéu a les armes

Les noves armes i els sistemes de dobe ús - Pere Brunet
Contribució de les empreses espanyoles al finançament de l'armament nuclear - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas

Publicacions

Informe 27: Exportacions espanyoles d'armament 2005-2014. Alimentant conflictes a l'Orient Mitjà

Portadainforme27 CasExportacions espanyoles d'armament 2005-2014. Alimentant conflictes a l'Orient Mitjà

El Centre Delàs publica el seu propi anàlisi de les exportacions d'armes espanyoles en un context en què la responsabilitat d'Occident en relació als conflictes que assolen el planeta i en particular Orient Mitjà, és percebuda amb la importància que mereix fruit de l'onada de refugiats que fugen d'aquestes guerres, alimentades en part amb armes fabricades a Espanya.

Autores: Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro.

Pots descarregar l'informe en castellà (pròximament estarà disponible en català i anglès)

 

Materials de treball 53

portada matTreball53 cat Sumari:

 - Cal abolir les armes nuclears, Editorial.

 - Contribució de les empreses espanyoles al finançament de l’armament nuclear, Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny.

 - Situació actual de l’arsenal nuclear mundial, Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas.

 - La meva crida al món, Masashi Teshima.

 - La meva experiència d’un bombardeig i el desig per un món en pau lliure d’armes nuclears, Kuniko Kimura.

Per descarregar el document faci clic aquí

  

Versión en castellano:

Memoria Centro Delàs -15 años trabajando por la paz y el desarme

15anys imatge

Memoria de 15 años del Centro Delàs de Estudios por la Paz (1999-2014)

El Centro Delàs publica la memoria de sus primeros 15 años de actividad, en la que se pueden encontrar todas las publicaciones, campañas, jornadas, cursos y seminarios, así como el trabajo de investigación realizado por decenas de colaboradoras que han hecho posible un trabajo riguroso y comprometido con la cultura de paz, de denuncia de las vertientes económicas y políticas de la preparación de la guerra y de la promoción del armamentismo y el militarismo.

Para descargar el documento en pdf haga clic aquí.

 

Campañas

Infografía del Centro Delàs: Las ventas de armas españolas pueden vulnerar la legislación sobre exportación de armas

ExportsControvertidas14CAS

Comunicados

Comunicado del Centro Delàs: Armas españolas a Arabia Saudí, armas para la guerra y la represión

Desde el Centro Delàs queremos expresar nuestro rechazo y preocupación sobre la posible venta de cinco corbetas Avante 2200 por parte de la empresa española Navantia a la armada de Arabia Saudí. Denunciamos el riesgo de que estas corbetas puedan ser utilizadas para estrechar el bloqueo naval al que la coalición de países liderada por Riad  ha sometido a Yemen des de Marzo de 2015, con consecuencias catastróficas para su población. Un hecho que supone por parte del Estado español una clara violación del derecho humanitario y la legislación nacional sobre exportaciones de material de defensa y doble uso, además de la normativa europea y el Tratado internacional sobre el Comercio de Armas. Leer más

Comunicado con motivo del DENIP 2016: Eduquemos por la paz (solo catalán)

IMG 0254-2

El Centre Delàs s'adhereix al comunicat de Lafede.cat pel DENIP. Vivim moments en què les violències estan més presents que mai en el nostre dia a dia. La violència de la guerra obliga a buscar refugi i asil, la violència econòmica obliga a migrar a la recerca d’una vida digna, la violència masclista continua discriminant i marginant la dona arreu del món, la violència també es manifesta en la manca de participació política, en la desigualtat o en la pobresa aqui a casa nostra i arreu. La violència de les respostes militars als conflictes perpetua conflictes armats i en genera de nous. Els discursos i arguments violents legitimen la violència contra la gent nouvinguda, contra el feble, l’estrany, i les persones diferents. Llegir més

Artículos

Palomares; han passat 50 anys - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
Accidente nuclear de Palomares; 50 años - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
Armas españolas en Oriente Próximo - Pere Ortega
Modernización del armamento nuclear mundial - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas
Fabricar armas en casa - Ainhoa Ruiz
El negocio de la guerra: el neoliberalismo militar - Jordi Calvo Rufanges
Seguretat i probabilitat

Blog Adiós a las armas

Las nuevas armas y los sistemas de doble uso - Pere Brunet
Contribución de las empresas españolas a la financiación del armamento nuclear - Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas

Publicacions

Informe 27: Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. Alimentando conflictos en Oriente Medio
Materiales de trabajo 53

Informe 27: Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. Alimentando conflictos en Oriente Medio

Portadainforme27 CasExportaciones españolas de armamento 2005-2014. Alimentando conflictos en Oriente Medio

El Centro Delàs publica su propio análisis de las exportaciones de armas españolas en un contexto en el que la responsabilidad de Occidente en relación a los conflictos que asolan el planeta y en particular Oriente Medio, es percibida con la importancia que merece fruto de la oleada de refugiados que huyen de estas guerras, alimentadas en parte con armas fabricadas en España.

Autoras: Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro.

 

Puedes descargar el informe en castellano (próximamente estará disponible en catalán e inglés)

 

Materiales de trabajo 53

portada matTreball53 cast

 Sumario:

- Es necesario abolir las armas nucleares, Editorial.

- Contribución de las empresas españolas a la financiación del armamento nuclear, Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny.

- Situación actual del arsenal nuclear mundial, Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas.

- Mi llamamiento al mundo, Masashi Ieshima.

- Mi experiencia de un bombardeo y el deseo por un mundo en paz libre de armas nucleares, Kuniko Kimura.

Para descargar el documento haga clic aquí.

 

  

 

 - - -
No t'interessa?