Pau Global 111 Mayo 2016

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL


Butlletí electrònic en català i castellà del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 101, enero 2015 (más abajo en castellano)

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau té com a missió el foment d'una cultura de pau i la construcció d'una societat desarmada i per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

facebooktwitter

Base de dades

Nova visualització d'exportacions d'armes espanyoles a països en conflicte

exportacionsPresentem les xifres sobre exportacions espanyoles d'armes per països des de l'any 1995 fins a l'actualitat, segons les dades de la Secretaria d'Estat de Comerç del seu informe "Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso". Les dades poden visualitzar-se en format taula i mapa, i són descarregables en diferents formats.

Visualització d’exportacions d’armes espanyoles a països en conflicte

Campanyes

Fes objecció fiscal a la despesa militar

objecció fiscalL’objecció de consciència a les despeses militars o Objecció Fiscal és un acte de desobediència civil, és la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Es tradueix en desobediència activa en el moment de realitzar la declaració

Fes-te objector fiscal!

El primer que cal fer és la declaració de la renda. En la guia pràctica de l’objecció fiscal a les despeses militars t’expliquem com fer-ho.

Invertim la despesa militar en polítiques de pau

invertim en polítiques de pauDes del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, i en el marc de la Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS), pensem que ja cal deixar de destinar recursos públics a armes i guerres i que cal reduir la despesa militar! Per això, hem iniciat una campanya a Change.org per demanar la inversió de la despesa militar a les despeses socials. Demanem als partits i líders polítics que implementin vertaderes polítiques de promoció d’una cultura de pau. Firma aquí.

 Per a més informació, clica aquí i aquí.

Altres notícies de les nostres campanyes

centredelas ainhoaAinhoa Ruiz, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, va alçar la veu per denunciar les inversions en armament militar de CaixaBank dins la campanya Banca Armada.

Primera intervención en la junta general de accionistas de CaixaBank 2016

 

 

 

centredelas audreyAudrey Esnault, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, va ser la segona en denunciar les inversions en armament militar de CaixaBank dins la campaña Banca Armada.

Segunda intervención en la junta general de accionistas de CaixaBank 2016

 

centredelas teresa

Teresa Macià, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, va participar en la Junta d’Accionistes del Banc Sabadell per denunciar les seves inversions en armament militar dins del marc de la campanya Banca Armada.

Vídeo de la intervención a la junta de accionistas de 2016

Articles

XVII Informe Annual sobre el control d’exportacions d’armes de la UE: xifres finals, incompletes i inconsistents… la UE no s’està prenent seriosament el control democràtic- ENAAT

Corrupción en las exportaciones de armas: el Caso Defex - Pere Ortega

No robarás y los papeles de Panamá - Tica Font

No es probable que Daesh ataque con material nuclearTica Font

Bloc Adéu a les armes

Què passa a l’Alt Karabach? 10 claus per entendre l’escalada del conflicte - Abel Riu

Augmenta la despesa militar mundial, també la d’Espanya - Pere Ortega

Diner de sang asiàtica a Europa - Jarron Kamphorst

Exportació d’armes: una visió comercial d’un bon negoci - Pere Brunet

 

Versión en castellano:

El Centro Delàs de Estudios por la Paz tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y por esto se dedica a sensibilizar sobre los efectos perversos de las armas y el militarismo.

Bases de datos

Nueva visualización de exportaciones de armas españolas a países en conflicto

base de datosPresentamos las cifras sobre exportaciones españolas de armas para países desde el año 1995 hasta la actualidad, según los datos de la Secretaria de Estado de Comercio de su informe "Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso". Los datos pueden visualizarse en formato tabla y mapa, y son descargables en diferentes formatos.

Nueva visualización de exportaciones de armas españolas a países en conflicto

Campañas

Haz objeción fiscal al gasto militar

objección fiscalLa objeción de conciencia a los gastos militares o Objeción Fiscal es un acto de desobediencia civil, es la negación a colaborar con el Estado en la preparación de las guerras y en el mantenimiento de la estructura militar. Se traduce en desobediencia activa en el momento de realizar la declaración de la renta.

¡Hazte objetor fiscal! Lo primero que hay que hacer es la declaración de la renta. En la guía práctica de la objeción fiscal a los gastos militares te explicamos cómo hacerlo.

Invirtamos el gasto militar en políticas de paz


invertim en polítiques de pauDesde el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, y en el marco de la Campanya Global sobre el Gasto Militar (GCOMS), pensamos que es necesario dejar de destinar recursos públicos en armas y guerras y que ¡es necesario reducir el gasto militar! Por esta razón, hemos iniciado una campaña en Change.org para pedir al gobierno la inversión del gasto militar a los presupuestos sociales. Pedimos a los partidos y líderes políticos que implementen verdaderas políticas de promoción de una cultura de paz. Firma aquí.

Para más información, clica aquí y aquí.

Otras noticias de nuestras campañas

centredelas ainhoaAinhoa Ruiz, miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, alzó la voz para denunciar las inversiones en armamento militar de CaixaBank dentro de la campaña Banca Armada.

Primera intervención en la junta general de accionistas de CaixaBank 2016

 

 

centredelas audreyAudrey Esnault, miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, fue la segunda en denunciar las inversiones en armamento militar de CaixaBank dentro de la campaña Banca Armada.

Segunda intervención en la junta general de accionistas de CaixaBank 2016

 

centredelas teresaTeresa Macià, miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, participó en la Junta d’Accionistes del Banc Sabadell para denunciar sus inversiones en armamento militar dentro del marco de la campaña Banca Armada.

Vídeo de la intervención a la junta de accionistas de 2016

[en catalán].

Artículos y Prensa

XVII Informe Anual sobre el control de exportaciones de armas de la UE: cifras finales, incompletas e inconsistentes… la UE no se está tomando seriamente el control democrático - ENAAT

Corrupción en las exportaciones de armas: el Caso Defex - Pere Ortega

No robarás y los papeles de Panamá - Tica Font

No es probable que Daesh ataque con material nuclearTica Font

Blog Adiós a las armas

¿Qué passa en el Alto Karabaj? 10 claves para entender la escalada del conflicto - Abel Riu

Aumenta el gasto militar mundial, también el de España - Pere Ortega

Dinero de sangre asiática en Europa - Jarron Kamphorst

Exportación de armas: una visión comercial de un buen negocio - Pere Brunet


 

 - - -
No t'interessa?