Informe 38: "Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats". El nou informe del Centre Delàs explora alternatives de pau i seguretat per fer front a les violències urbanes i la inseguretat a les ciutats

 - - -
logo newsletterNou Informe del Centre Delàs

Informe 38: "Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats"

(més a baix, versió en castellà)

És a les ciutats on es concentra la major part de la ciutadania mundial, el 55%, i alhora, és l’espai on es dirimeixen la major part de conflictes. Els conflictes estan directament relacionats amb la mercantilització de la ciutat, la ciutat com a negoci; i la diversitat i pluralitat de les persones que conviuen en les conurbacions urbanes. És llavors la confrontació d’interessos i la diversitat social i cultural la que genera els conflictes, i el repte és com afrontar-los, aprendre a gestionar- los i transformar-los de manera positiva creant relacions de respecte mutu, de reciprocitat i de justícia mitjançant accions que no comportin violència.

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Pau, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau publica un nou informe que aborda la construcció de pau a les ciutats per aportar propostes alternatives a l'actual model securitari. La recerca dona peu a una proposta d’Agenda de Pau a les Ciutats a partir d’una anàlisi prèvia de les violències urbanes i les seves diferents tipologies i afectacions sobre les vides i cossos de totes les habitants de les ciutats arreu.

Autores: Tica Font i Pere Ortega

Pots consultar i descarregar el resum executiu en català i en castellà; i l'informe complet en català i en castellà, pròximament disponible en anglès.

portada informe38 ViolenciaPauCiutat CAT

Saber és poder: Comparteix-ho!
fes-ne difusió a les xarxes socials.

 facebooktwitter

Fes-te soci o col·laborador del Centre Delàs per defensar aquesta i altres causes per al foment d’una cultura de Pau i la construcció d’una societat desarmada

fes-te soci

Versión en castellano


Informe 38: "Violencia, seguridad y construcción de paz en las ciudades"

Es en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la ciudadanía mundial, el 55%, y a la vez, es el espacio donde se dirimen la mayor parte de conflictos. Los conflictos están directamente relacionados con la mercantilización de la ciudad, la ciudad como negocio; y la diversidad y pluralidad de las personas que conviven en las conurbaciones urbanas. Es entonces la confrontación de intereses y la diversidad social y cultural la que genera los conflictos, y el reto es cómo afrontarlos, aprender a gestionarlos y transformarlos de manera positiva creando relaciones de respeto mutuo, de reciprocidad y de justicia mediante acciones que no comporten violencia.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Paz, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau publica un nuevo informe que aborda la construcción de paz en las ciudades para aportar propuestas alternativas al actual modelo securitario. La investigación da pie a una propuesta de Agenda de Paz en las Ciudades a partir de un análisis previo de las violencias urbanas y sus diferentes tipologías y afectaciones sobre las vidas y cuerpos de todas las habitantes de las ciudades en todo el mundo.

Autores: Tica Font y Pere Ortega

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo en castellano y en catalán; y el informe completo en castellano y en catalán, próximamente disponible en inglés.

portada informe38 ViolenciaPazCiudades CAST

Saber es poder: ¡Compartelo!

Difúndelo en las redes sociales.

 facebooktwitter

Hazte socio o colabrador del Centre Delàs para defender esta y otras causas para el fomento de una cultura de Paz y la construcción de una sociedad desarmada.

hazte socio

 
 - - -
No t'interessa?