Pau Global 100

Pau global 
Butlletí electrònic en català i castellà del  Centre Delàs d'Estudis per la Pau 

NÚMERO 100 GENER- ENERO 2015 (ABAJO EN CASTELLANO) 

 
JORNADES 2014 I CELEBRACIÓ 15è ANIVERSARI
 
Vídeo Commemoratiu del 15è aniversari del Centre Delàs Delàs. Amb la participació dels seus membres, voluntaris i estudiants en pràctiques.
 
Desarme y militarismo. Aquest article de Pere Ortega, publicat al diari Publico.es, parla sobre les qüestions centrals a les que es dedica el Centre Delàs, centrant els esforços a reduir la influència del militarisme, és a dir del complex militar-industrial, encaminades a la reducció de la despesa militar, dels exèrcits i de l'adquisició d'armaments; tot fent un balanç de la feina feta pel Centre en els darrers 15 anys, i l'èxit de les Jornades, on es va analitzar l'armamentisme i el militarisme mundial a la llum dels conflictes més importants actuals.
 
 
ARTICLES

Ineficiència i paranys de la R+D militar.  Pere Ortega En aquest article publicat al Bloc Paz en Construcción de El País, l'autor presenta el qüestionament moral que suposa la R+D que es destina a l'àmbit militar per contribuir a l'armamentisme, a la rivalitat entre Estats que es tradueix en carreres d'armaments i possibilita l'explosió de nous conflictes.
 
Banca i armes, un feliç matrimoni de conveniència. Jordi Calvo En aquest article l'autor denuncia que hi ha diverses entitats bancàries que inverteixen en alguns tipus d'armament controvertit, com les armes nuclears, les bombes de dispersió o les mines antipersona, entre d'altres. D'aquesta manera, Banca Armada, és la denominació utilitzada per definir als bancs que col·laboren amb el complex militar industrial i que ajuden al fet que els nivells d'armamentisme siguin tan elevats i que, en conseqüència, existeixin més conflictes armats i més destructius.
 
Un pas més cap a la prohibició de les armes nuclears.  Anna Escoda En aquest article l'autora parla sobre el rol que va tenir Espanya en la Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, on el Centre Delàs va assistir com a participant del fòrum de la societat civil i 44 Estats es van comprometre a treballar en pro d'un tractat per al desarmament nuclear.
 
 
CAMPANYES
 
Passes cap a la prohibició del finançament de les bombes de dispersió a Espanya.  Els dies 25 i 26 de novembre, membres del Centre Delàs com a representants de la Campanya Stop Inversions Explosives es van reunir a Madrid amb diputats dels principals grups parlamentaris del Congrés de Diputats espanyol, amb l’objectiu de millorar la legislació sobre la prohibició de les bombes de dispersió. Tots els diputats es van mostrar favorables a la prohibició del finançament directe o indirecte de la producció de bombes de dispersió per part de qualsevol entitat financera espanyola.
 
Dia d’acció global contra les inversions explosives 2014.   El dia 27 de Novembre el Centre Delàs es va unir a la celebració del dia mundial d’acció per aturar les inversions explosives (Stop Explosive Investments global day of action), coincidint amb el llançament de l’actualització 2014 de l’informe elaborat per PAX, “Inversions mundials en municions de dispersió: una responsabilitat compartida”, denunciant a les entitats financeres que inverteixen en accions o bons d’empreses productores de bombes de dispersió.
 
El Centre Delàs es reuneix amb els grups parlamentaris del Congrés de Diputats per tal d’aconseguir la prohibició de les armes nuclears.   Els dies 25 i 26 de novembre, el Centre Delàs, com a representant de la campanya internacional per a la prohibició de les armes nuclears (ICAN), es va reunir a Madrid amb diputats dels principals grups parlamentaris en el Congrés de Diputats espanyol, amb l’objectiu d’aconseguir el suport per a instar al Govern espanyol a posicionar-se favorablement per a la prohibició de les armes nuclears. Tots els diputats es van mostrar favorables a presentar una declaració o proposta no de llei conjunta sobre la prohibició de les armes nuclears.
 
 
BLOC ADÉU A LES ARMES
 
Les retallades no afecten les armes nuclears.   Aquest article de Teresa de Fortuny, denuncia que entre 2010 i 2011 cap dels països nuclearment armats (EUA, Rússia, Xina, Gran Bretanya, França, Israel, ïndia, Pakistan i Corea del Nord) va disminuir la partida destinada a l'armament nuclear, i que, a més, aquestes bombes són cada vegada més potents, més petites i més cares.
 
 
Militaritzant els nostres carrers: la negació de l'espai neutral i el cas de Palestina. En aquest article, Ainhoa Ruiz parla sobre la violació de l'espai civil com a tècnica de guerra pels exèrcits; una noció d'espai aplicada per Israel a l'interior de les zones palestines mitjançant la teoria de geometria inversa.
 
Les portes giratòries de la Mediterràniaia.  Blanca Camps-Ferrer explica que el discurs de la por a la barbàrie pretén legitimar l’erecció d’un mur simbòlic i físic entre els pobles del sud i de l'est i els privilegiats nord-occidentals. Però els seus arquitectes no obliden escarbar-hi unes daurades portes giratòries que deixin entrar i sortir tots aquells que volen fer negoci.

 
 

SEGUEIX-NOS A TWITTER I FACEBOOK 

 


JORNADAS Y CELEBRACIÓN DEL 15 ANIVERSARIO
 
Vídeo Conmemorativo del 15 aniversario del Centro Delàs.   Artículo publicado en Eldiario.es, donde Siscu Baiges habla sobre el decimoquinto aniversario del Centro Delàs y las Jornadas, haciendo también referencia a la evolución histórica del Centro.
 
Desarme y militarismo.  Este artículo de Pere Ortega, publicado en el diario Publico.es, habla sobre las cuestiones centrales a las que se dedica el Centro Delàs, centrando los esfuerzos a reducir la influencia del militarismo, es decir del complejo militar-industrial, encaminadas a la reducción del gasto militar, de los ejércitos y de la adquisición de armamentos; haciendo un balance del trabajo hecho por el Centro en los últimos 15 años, y del éxito de las Jornadas, donde se analizó el armamentismo y el militarismo mundial a la luz de los conflictos más importantes actuales.
 
 
ARTÍCULOS
 
Ineficiencia y trampas de la I+D militar. Pere Ortega .  En este artículo publicado en el blog Paz en Consstrucción de El País, Pere Ortega, presenta el cuestionamiento moral que supone la I+D que se destina al ámbito militar para contribuir al armamentismo, a la rivalidad entre Estados que se traduce en carreras de armamentos y posibilita la explosión de nuevos conflictos.
 
Banca y armas, un feliz matrimonio de conveniencia.  Jordi Calvo.  En este artículo Jordi Calvo denuncia que hay varias entidades bancarias que invierten en algunos tipos de armamento controvertido, como las armas nucleares, las bombas de dispersión o las minas antipersona, entre otros. De este modo, Banca Armada, es la denominación utilizada para definir a los bancos que colaboran en el complejo militar industrial y que ayudan al hecho que los niveles de armamentismo sean tan elevados y que, en consecuencia, existan más conflictos armados y más destructivos.
 
Un paso más hacia la prohibición de las armas nucleares.  Anna Escoda En este artículo la autora habla sobre el rol que tuvo España en la Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, donde el Centro Delàs asistió como participante del foro de la sociedad civil y 44 Estados se comprometieron a trabajar en pro de un tratado para el desarme nuclear.
 
 
CAMPAÑAS
 
Pasos hacia la prohibición de la financiación de las bombas de racimo en España. Los días 25 y 26 de noviembre, miembros del centro Delàs, en representación de la Campaña Stop Inversiones Explosivas se reunieron en Madrid con diputados de los principales grupos parlamentarios del Congreso de Diputados español, con el objetivo de mejorar la legislación sobre la prohibición de las bombas de dispersión. Todos los diputados se mostraron favorables a la prohibición de la financiación directa o indirecto de la producción de bombas de dispersión por parte de cualquier entidad financiera española.
 
Día de acción global contra las inversiones explosivas 2014.   El día 27 de Noviembre el Centro Delàs se unió a la celebración del día mundial de acción para parar las inversiones explosivas (Stop Explosive Investments global day of action), coincidiendo con el lanzamiento de la actualización 2014 del informe elaborado por PAX, “Inversiones mundiales en municiones de dispersión: una responsabilidad compartida”, denunciando a las entidades financieras que invierten en acciones o bonos de empresas productoras de bombas de dispersión.
 
El Centro Delàs se reúne con los grupos parlamentarios para conseguir la prohibición de las armas nucleares.   Los días 25 y 26 de noviembre, el Centro Delàs, como representante de la campaña internacional para la prohibición de las armas nucleares (ICAN), se reunió en Madrid con ocho diputados de los principales grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados español, con el objetivo de conseguir el apoyo para instar al Gobierno español a posicionarse favorablemente para la prohibición de las armas nucleares. Todos los diputados se mostraron favorables a presentar una declaración o propuesta no de ley conjunta sobre la prohibición de las armas nucleares.
 
 
BLOG ADIÓS A LAS ARMAS
 
Los recortes no afectan a las armas nucleares.  Este artículo de Teresa de Fortuny, denuncia que entre 2010 y 2011 ninguno de los países nuclearmente armados (EE.UU., Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, Israel, Índia, Pakistán y Corea del Norte) disminuyó la partida destinada al armamento nuclear, y que, además, estas bombas son cada vez más potentes, más pequeñas y más caras.
 
Militarizando nuestras calles: la negación del espacio neutral y el caso de Palestina. En este artículo, Ainhoa Ruiz habla sobre la violación del espacio civil como técnica de guerra por los ejércitos; una noción de espacio aplicada por Israel en el interior de las zonas palestinas mediante la teoría de geometría inversa.
 
Las puertas giratorias del Mediterráneo.  Blanca Camps-Ferrer explica que el discurso del miedo a la barbarie pretende legitimar la erección de un muro simbólico y físico entre los pueblos del sur y del este y los privilegiados noroccidentales. Pero sus arquitectos no olvidan escarbar unas doradas puertas giratorias que dejen entrar y salir todos aquellos que quieren hacer negocio.