Observatori sobre desarmament, comerç d'armes, conflictes armats i cultura de pau
joomla templates top joomla templates template joomla

Mapa Interactiu: Armes europees i Refugiats

Escrit per Centre Delàs on . Posted in Estadístiques

Visual Cat

Botò CAT

 

 

Mapa Interactiu 'Armes europees i Refugiats'

L’objectiu d’aquest mapa interactiu és visibilitzar la relació entre les exportacions europees d’armament i els fluxos de refugiats i desplaçats interns, amb la finalitat de determinar si existeix alguna responsabilitat directa o indirecta dels Estats membres de la UE respecte a les situacions d’inseguretat i violència que porten a milions de persones cada any a fugir de les seves llars.

Un segon objectiu d’aquesta eina és mostrar la (ir)responsabilitat en l’autorització o exportació realitzada d’armament europeu i en el seu respecte per la legislació existent a tal efecte, seguint els paràmetres comuns de la UE que estableix la Posició Comuna 2008/944/PESC del 8 de desembre de 2008, que estableix 22 categories que inclouen municions, armes lleugeres, aeronaus i vaixells de guerra, vehicles de transport militar i tot tipus de tecnologia amb finalitats militars. A partir dels criteris establerts en aquesta Posició Comuna, es pot determinar la relació entre la legislació europea sobre exportacions d’armament i les situacions que generen la inseguretat per la que es produeixen aquests moviments forçats de població.

DADES

En el mapa es presenten, sobre un període donat (un o varis anys, en funcció de la selecció realitzada), el volum de les exportacions d'armes autoritzades i realitzades pels països de la Unió Europa entre 2003 i 2017 indicant les categories d’armes en qüestió, a països amb un nombre rellevant de persones refugiades i de desplaçats interns durant el període d’estudi, segons la base de dades de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT) i els informes anuals “Tendencias Globales” de ACNUR que analitzen el desplaçament forçat a tot el món.

La visualització de dades incorpora si el país receptor d’armanent seleccionat està en situació de conflicte armat i/o tensió durant el període, segons les variables dels informes anuals “Alert!” de l’Escola Cultura de Pau sobre conflictes, drets humans i Construcció de Pau. La rellevància d'aquesta variable en la selecció és que segons el criteri 3 de la Posició Comuna PESC / 944/2008 s'estableix que no s'haurien d’autoritzar llicències d'exportació de material de defensa a països en tensió o conflicte armat.

Les dades poden visualitzar-se en format taula, gràfic i mapa, i són descarregables en diferents formats.

 

COM UTILITZAR LA VISUALITZACIÓ DE DADES:

Per a la seva utilització ha de fer servir el cercador de país receptor d’armament o bé clicar en el mapa per a seleccionar el país, i ha de seleccionar el tipus d’exportacions d’armes i el període o any que es vol estudiar.

Passos a seguir per a una correcta visualització:

1r: Seleccionar el país receptor d’armament europeu tecleant en el cercador o desplaçant el ratolí directament en el mapa.

2n: Activar el botó d’Exportació d’armes autoritzades i/o el botó d’Exportacions d’armes realitzades, deixant aparèixer el llistat de països exportadors de la UE per ordre de volum d’armes.

3r: Escollir un any o un període sencer en el cursor a sota del mapa.

4t: Apareixeran els resultats amb diferents representacions gràfica i numèrica:

- Mapa posant de relleu els països exportadors d’armes de la Unió Europea i els països receptors d’armament, incloent el país seleccionat, en color grana, durant el període escollit.

- Gràfic integrant les 3 variables estudiades: Valors de les exportacions d’armes autoritzades i realitzades; Nombre de persones refugiades i desplaçats interns; Situació de tensió i/o conflicte armat durant el període o any seleccionat.

- Taula del valor en euros de les exportacions totals autoritzades i realitzades d'armes europees, el nombre de refugiats i de desplatas interns, per any al país seleccionat, descarregable en format CSV i HTML.

- Taula Rànquing dels països europeus que més armes exporten al país seleccionat, indicant el valor de les exportacions d’armes autoritzades i realitzades, per any i per país exportador, descarregable en format CSV i HTML. 

 

Eina desenvolupada gràcies al suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat.

 

Col·labora amb:

sipri

És membre de:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adreça: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Tel: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org