Observatori sobre desarmament, comerç d'armes, conflictes armats i cultura de pau
joomla templates top joomla templates template joomla

Campanya contra el comerç d'armes

Escrit per Centre Delàs on . Posted in Campanyes

IANSA-roundEl Centre Delàs, com a membre de IANSA, se suma a la campanya iniciada l’octubre de 2003 per Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i IANSA. L’objectiu d’aquesta campanya es aconseguir un acord mundial i jurídicament vinculant que es plasmaria en un Tractat sobre el Comerç d’Armes, que contribueixi a posar fi a les transferències internacionals d’armes convencionals que puguin ser utilitzades per cometre violacions greus dels drets humans i agreujar conflictes i situacions de pobresa.

L’aplicació del Tractat reduiria el cost humanitari de la proliferació d’armes convencionals. Impediria que els proveïdors d’armes sense escrúpols trobin el punt feble dels sistemes de subministrament, i garantiria que tots els exportadors i importadors d’armes s’atinguin a estrictes normes comuns sobre l’ús, gestió i transferència d’armes, fet que faria possible un món més segur.

Els cinc punts principals del Tractat sobre el comerç d’armes se centraria en la no autorització dels Estats de les transferències internacionals d’armes convencionals o municions si:

  • Seran utilitzades o és probable que ho siguin per a cometre violacions greus del dret internacional dels drets humans, o del dret internacional humanitari
  • Tenen efectes que menyscaben clarament el desenvolupament sostenible o comporten pràctiques corruptes
  • Provoquen conflictes armats o els exacerben, en contra de les obligacions contretes pels Estats en virtut de la Carta de la ONU i de tractats existents
  • Contribueixen a perpetuar una constant delinqüència violenta ja existent
  • Poden ser desviades amb algun d’aquets resultats o per a cometre actes de terrorisme

LEGISLACIÓ VIGENT

Llei de comerç d’armes espanyola

Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i doble ús.

Codi de conducte de la UE

Posició Comuna 2008/944/PESC del Consell de 8 de desembre de 2008 per la que es defineixen les normes comunes que regeixen el control de les exportacions de tecnologia i equips miliars.

CRONOLOGIA DE LA CAMPANYA

2012

2-27 de juliol: Conferència de l’ONU a Nova York – Text de l’acord sobre l’ATT

2011

12-13 de juliol: 3a reunió preparatòria de l’ONU del Tractat sobre comerç d’armes, a Nova York

13-19 de juny: Setmana Mundial d’acció per les Armes sota Control

28 de febrer – 4 de març: 2a reunió preparatòria de l’ONU del Tractat sobre comerç d’armes, a Nova York

2010

Es realitza la 1a Reunió del Comitè Preparatori del TCA, discutint elements necessaris per aconseguir un tractat equilibrat i efectiu.

2009

S’adopta la resolució sobre el TCA demanant una conferència de negociació el 2012 i establint Comitès Preparatoris pel 2010, 2011 i 2012.

Juny: Setmana Mundial d’acció per les Armes sota Control

2008

Juliol: Conferència de la ONU sobre armes petites i lleugeres. Els Estats membres de l’ONU es reuneixen a la seu de Nacions Unides a Nova York per revisar els avenços realitzats al Programa d’Acció de Nacions Unides sobre armes petites i lleugeres.

Juny: Setmana Mundial d’acció per les Armes sota Control

Febrer – Agost: un grup d’experts governamentals de la ONU de 28 països examinaran la viabilitat, abast i paràmetres d’un tractat internacional, i presentaran un informe al Secretari general.

2007

Octubre: tres als comandaments militars expressen el seu suport al Tractat sobre comerç d’armes.

Juny: en una resposta sense precedents i després de renovades pressions d’Armes sota Control, més d’un centenar de governs participen a la consulta del Secretari general de la ONU sobre la “viabilitat, abast i paràmetres d’un projecte” de Tractat internacional sobre el comerç d’armes: 90 d’ells pensen que el Tractat és viable i la majoria esmenten la necessitat d’incloure-hi el respecte als drets humans.

Maig: Armes sota Control organitza consultes populars pel Tractat sobre el comerç d’armes a més de 50 països.

2006

Desembre: després d’un intens treball de captació de recolzament i campanya dut a terme per Armes sota Control, la gran majoria dels governs del món (153) voten a l’Assemblea General de la ONU a favor de començar a treballar en la consecució d’un Tractat internacional sobre el comerç d’armes; només un, el d’Estats Units, vota en contra. Resolució 61/89.

Juliol: set governs (Argentina, Austràlia, Costa Rica, Finlàndia, Kenia, Japó i el Regne Unit) presenten una proposta sobre l’establiment d’un Tractat sobre comerç d’armes en el que es demana que es respectin el dret internacional, particularment el dret humanitari i dels drets humans, i el desenvolupament sostenible.

Juny: el rostre un milió, el kenyà Julius Arile, entrega la petició mundial “Un milió de rostres” al secretari general de la ONU, Kofi Annan. Un estudi d’opinió internacional revela que gairebé una de cada tres persones s’ha vist afectada per la delinqüència armada.

2005

Octubre: la Unió Europea anuncia el seu suport al Tractat sobre el comerç d’armes.

Juliol: tretze governs més (Alemanya, Benín, Colòmbia, Espanya, Ghana, Guinea, Noruega, els Països Baixos, Senegal, Sierra Leona, Turquia, Uganda i el Vaticà) anuncien el suport al Tractat sobre el comerç d’armes.

Març: presentació dels efectes de les armes a la vida de les dones, on es mostra que les dones paguen un preu cada vegada més alt pel perillós comerç d’armes no regulat.

Gener: un informe d’Armes sota Control sobre el marcatge i rastreig d’armes demostra que és més fàcil rastrejar un tomàquet genèticament modificat o una maleta que un fusell AK-47 o un llançacoets.

2004

Novembre: un grup de 20 premis Nobel de la Pau signen el seu suport a un Tractat sobre el comerç d’armes.

Setembre: el govern britànic anuncia el seu suport a un Tractat sobre el comerç d’armes.

Juny: a l’informe Armes o desenvolupament? es mostra que els governs sacrifiquen les metes de desenvolupament per les exportacions d’armes.

Febrer: es publica Armes i manteniment de l’ordre, informe en que es demana l’aplicació d’estrictes regles sobre l’ús d’armes de foc pels funcionaris encarregats de fer complir la llei.

2003

Desembre: els governs de Brasil, Cambodja, Costa Rica, Finlàndia, Mali i Macedònia anuncien el seu suport al Tractat sobre el comerç d’armes.

Octubre: llançament de la campanya Armes sota Control a quasi 70 països del món amb la publicació de Vides destruïdes: la necessitat d’un control estricte del comerç d’armes.

Enllaços d’interès/més informació:

www.controlarms.org
www.iansa.org

Col·labora amb:

sipri

És membre de:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adreça: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Tel: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org