Observatori sobre desarmament, comerç d'armes, conflictes armats i cultura de pau
joomla templates top joomla templates template joomla

La veritat de la despesa militar de l’any 2011

Escrit per Pere Ortega on . Posted in Economia de defensa

El pressupost inicial del Ministeri de Defensa per a l’any 2011 ascendeix a 8.560,09 milions d’euros i suposa, segons el govern, una disminució del 7% respecte a l’any 2010. Però la nostra anàlisi és una altra: tenint en compte les partides militars que es troben repartides per altres ministeris.

Com és el cas de les classes passives militars amb càrrec a la Seguretat Social; la mutualitat militar que surt d’altres ministeris; la R+D militar i inversions en projectes militars que surten del Ministeri d’Indústria; la Guàrdia Civil, cos paramilitar a càrrec del Ministeri de l'Interior; les contribucions a acords de desarmament o organismes militars tipus OTAN dependents del Ministeri d’Afers Exteriors, partides a les quals nosaltres afegim els interessos de l’endeutament, ja que si l’Estat s’endeuta per fer inversions en armament, és lògic que la part proporcional dels interessos que corresponguin a Defensa s’apliquin a la despesa militar de l’any, aleshores la despesa militar total és el doble i arriba a 17.244,75 milions d’euros, un 5,19% respecte a l’any anterior. La qual cosa representa una disminució de 944,44 milions d’euros (vegeu Taula 1).

Taula 1. La despesa militar inicial d’Espanya (2010-2011)*

*En milions d’euros corrents. Font: Elaboració pròpia a partir dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Figura_2_article_Pere_Ortega_mat_41_cat

Però nosaltres considerem que diverses partides estan infradotades i que en el transcurs de l’exercici 2011 seran complementades, com ha passat en anys anteriors (vegeu Taula 2). Per això cal analitzar la liquidació del pressupost del Ministeri de Defensa a final d’any, i ens trobem que tots els anys, per cobrir les despeses reals, les partides acaben augmentant. Així, ens trobem que cada any la liquidació del pressupost augmenta entre un 10% i un 15%. Per exemple, aquest any 2010, enmig de la greu crisi que travessa el país, el govern va anunciar una reducció del pressupost del Ministeri de Defensa d’un 6,2%. A data 30 de setembre de 2010, la liquidació provisional ja dóna un augment de la despesa militar de 849 milions d’euros, amb un increment del  9,3%. Amb la qual cosa l’anunci de la disminució de la despesa militar és falsa.

 

Taula 2. Pressupost liquidat del Ministeri de Defensa d’Espanya (2009/2010 )*

*En milions d’euros corrents. 1Liquidació provisional a 30/09/2010.

Font: Elabroació pròpia a partir dels Pressupostos Generals de l’Estat

Figura_1_article_Pere_Ortega_mat_41_cat

D’aquesta manera s’ha optat per la fórmula de dotar amb menys assignació i ajornar en el temps els programes d’inversions en noves armes, la qual cosa significa refinançar els projectes amb les indústries militars i pagar més interessos. És a dir, que al final s’encariran més. Però no hi ha cap anulació i els grans projectes en els quals encara s’han d’invertir al voltant de 15.000 milions d’euros, com ara l’avió de combat Eurofigther, l’avió de transport militar A400M, helicòpters Tigre, blindats Leopard, continuen endavant.

I a més n’apareixen de nous, com ara la posada en marxa de la cinquena fragata del model F-100, que té un import aproximat de 4.100 milions d’euros; o que no s’inclouen en el pressupost de l’any, però que sense cap dissimulació s’ha anunciat que es contractaran, com ara quatre bucs d’acció marítima (BAC), amb 33 milions d’euros, o els Blindats 8x8, que han de servir per donar més seguretat als soldats desplaçats a la guerra d’Afganistan. Així, a hores d’ara s’estan estudiant mesures per pal•liar els retalls pressupostaris en inversions en armament, i es parla d’injectar 1.250 milions d’euros en els propers tres anys, tots provinents de Ministeri d’Indústria.

Malgrat la forta crisi econòmica que colpeja l’Estat espanyol, la despesa militar per a l’any 2011 continua sent per al govern una de les prioritats en despesa pública. Aquesta afirmació no és gratuïta si tenim en compte la retallada que han sofert altres ministeris, que tenen una rebaixa d’un 15% de mitjana; i en concret els que fonamenten l’estat del benestar, com ara Educació, que ha disminuït un 8,1%; Sanitat, un 8,2%; Serveis Socials, un 8,1% amb la congelació de les pensions; l’Ajut Oficial al Desenvolupament, 19,9% (852 milions d’euros), es pot afirmar que el Ministeri de Defensa ha estat privilegiat respecte a les partides que tenen un caràcter de servei social.

(Podeu consultar l’informe complet La veritat de la despesa militar espanyola 2011 en www.centredelas.org)

Col·labora amb:

sipri

És membre de:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adreça: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Tel: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org