Observatory on disarmament, arms trade, armed conflict and culture of peace
joomla templates top joomla templates template joomla

Una banca alternativa: la banca ètica

Written by Centre Delàs on . Posted in Cultura de pau

Existeix una alternativa viable i segura a la banca tradicional, sospitosa d'inversions en armes, contaminada, corrupta i, en definitiva, no ètica. La banca a la qual ens referim és la Banca Ètica, que es distingeix de la convencional en la naturalesa social dels projectes que finança, en el filtre ètic de les empreses en les quals inverteix i en la transparència de les seves accions. Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d'objectius socials i ambientals.
Jordi Calvo. Materials de Treball núm. 32 (setembre 2007)


La Banca Ètica es caracteritza, des del punt de vista de l'estalvi, perquè el seu objectiu és proporcionar a les persones o institucions un producte d'estalvi adequat a les seves necessitats i que no troben en el mercat. Les finances ètiques ofereixen productes financers que, sense oblidar el rendiment econòmic, els permetin participar en les decisions referents a la destinació dels seus estalvis, de manera que aquests no entrin en contradicció amb els seus valors. Pel que fa al crèdit, el seu objectiu és proporcionar crèdits als exclosos financers, és a dir, a persones emprenedores i entitats del tercer sector i l'economia social que troben importants dificultats per accedir al crèdit convencional i que sovint compleixen els requisits ètics que els estalviadors estan buscant.

Aleshores, un banc ètic és un banc que aplica en la seva activitat els criteris ètics, que és capaç d'assegurar el retorn dels seus fons als dipositants i que pot garantir la seva pròpia continuïtat. Així, doncs, un banc ètic ha de funcionar basant-se en criteris ètics, ser viable i obtenir beneficis.

Criteris de selecció de projectes per a la banca ètica

 

 

Criteris negatius de selecció de projectes: Criteris positius de selecció de projectes:

 

- Producció i venda d'armament.

- Producció i venda de tabac.

- Producció i venda de pornografia.

- Producció i oferiment d'empreses de joc.

- Subministrament a l'exèrcit.

- Explotació laboral.

- Explotació infantil.

- Experimentació amb animals.

- Destrucció del medi.

- Contaminació d'aigua o aire.

- Agricultura amb manipulació genètica.

- Producció d'energia nuclear.

- Destrucció de la capa d'ozó.

- Producció i distribució de pesticides tòxics i no degradables.

- Tala de boscos tropicals.

- Utilització de fusta tropical com a matèria primera.

- Mineria amb alta contaminació de residus.

- Grans plantacions en els països del Sud, explotació laboral i ambiental.

- Deslocalització a països del Sud amb pràctiques d'explotació laboral.

- Comportament comercial i publicitari tendenciós i manipulador dels consumidors.

- Discriminació salarial entre directius i treballadors.

- Suport a règims polítics dictatorials.

- Especulació financera.

- Evasió d’impostos i paradisos fiscals.

- Monopolis econòmics.

- Comerç de drogues i màfia.

 

- Manufactura de productes positius: ambientals, ecològics, biològics, de control de la pol·lució, de reducció de despesa energètica, educatius, de productes elaborats per col·lectius socials en règim d'inserció laboral.

- Adopció de polítiques ambientals en l'empresa. Reducció de la despesa energètica i utilització de fonts d'energia renovable.

- Respecte a la biodiversitat.

- Suport al desenvolupament comunitari i local.

- Igualtat d'oportunitats de gènere, dones en càrrecs directius i tractament igualitari dels treballadors.

- Relació de l'empresa amb la comunitat que l'acull.

- Implicació de l'empresa en l'educació i la formació dels treballadors i les famílies.

- Relació de l'empresa amb els sindicats i demandes laborals.

- Transparència en la gestió econòmica i financera.

- Suport a iniciatives d'empreses o projectes ambientals.

- Suport a iniciatives de comerç just i consum responsable.

- Transferència de tecnologia a països empobrits.

- Respecte als drets humans i activitats que els respectin en països on es vulneren.

- Empreses amb sistemes de gestió participativa.

Font: www.fets.org

 

Productes financers ètics

Hi ha diversos tipus de productes financers de la banca ètica. Els més rellevants són els fons d’inversió ètics, els fons solidaris i els microcrèdits.

Un fons d'inversió ètic i amb responsabilitat social és un fons que introdueix criteris explícits de preselecció de les inversions basats en valors ètics i de responsabilitat social i mediambiental. Per tant, aquests fons permeten als inversors combinar els seus objectius financers amb els seus valors socials.
Cal distingir entre els conceptes ètic i solidari de les finances. Els nomenats fons solidaris no apliquen criteris ètics de preselecció de les seves inversions i únicament es caracteritzen per cedir una part de la seva comissió de gestió a alguna ONG o entitat benèfica.
El microcrèdit és un préstec d'una petita quantitat de diners a persones que es troben en clara situació de pobresa i marginació perquè puguin desenvolupar projectes d'autoocupació que els permetin obtenir una font regular d'ingressos.
El microcrèdit es dirigeix, per tant, a finançar petites iniciatives empresarials de col·lectius que, per les seves condicions socioeconòmiques, no tenen accés a les vies de crèdit convencionals. El microcrèdit ha aconseguit trencar molts dels prejudicis que tradicionalment han existit al voltant de la pobresa, com el fet d'assumir que una persona sense recursos és per definició un morós.

Banca ètica a l'Estat espanyol
Actualment a Espanya l'únic banc ètic és el Triodos Bank, que disposa d'una sucursal a Barcelona i una altra a Madrid. Com és característic d'aquest tipus de bancs, pel fet que els marges de guanys de l'entitat són menors que els usuals i que mouen un volum menor de diners, el contacte entre el client i el banc es realitza majoritàriament a través de telèfon, Internet o correu. De fet, Triodos Bank, de base holandesa, però amb presència al Regne Unit, Bèlgica i Espanya, compta amb menys d'una desena d'oficines. Una altra possibilitat d'inversió des d'Espanya la proveeix la Fundació Fiare al País Basc, a través de la qual es poden contractar fons d'inversió regulats per la Banca Ètica Popular italiana.
Els bancs ètics són diferents de les institucions que concedeixen préstecs o fons d'inversió ètics, com les cooperatives Coop57 o Oikocredit.
Altres productes financers amb contingut ètic són els microcrèdits que ofereixen la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya, Caixa de Granada i Caixa Pollença a través de la seva xarxa d'oficines o a través de les seves obres socials o l’Estalvi Solidari, una sèrie de productes desenvolupada per EnClau en col·laboració amb la Caixa Popular, entitat financera implantada al País Valencià, que ofereix la possibilitat de destinar part dels beneficis obtinguts per l’entitat financera  a projectes de desenvolupament.

 

Working with:

sipri

Member of:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adress: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Phone: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org