Observatory on disarmament, arms trade, armed conflict and culture of peace
joomla templates top joomla templates template joomla

El Ministeri de Defensa dilapida els impostos en propaganda

Written by Centre Delàs on . Posted in Economia de defensa

Comunicat de la campanya Desmilitaritzem l’Educació, de la qual forma part el Centre Delàs, de denuncia de la provisió de 645.370 € per millorar la imatge de les Forces Armades.El 25 de Novembre de 2010 el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar una convocatòria per subvencions amb l’objectiu de donar “recolzament amb fons públics a la realització d’activitats de promoció, difusió i foment de la Cultura de Seguretat i Defensa, així com de promoure un major coneixement i apropament de la societat espanyola envers les seves forces armades.”

La convocatòria adjudica un total de 645.370€ per promoure cursos, seminaris, fòrums i projectes d’investigació pel públic en general i en l’àmbit escolar que tractin temes com l’Estratègia de Seguretat Espanyola o el Nou Concepte Estratègic de l‘OTAN.

La Campanya Desmilitaritzem l’Educació denunciem aquest fet pels els següents arguments:

- És lamentable que les retallades pressupostaries que estan afectant cruelment les necessitats bàsiques de la població més desafavorida no s’estiguin aplicant a la qüestionable propaganda militar.

- Les ajudes a la cooperació al desenvolupament s’han retallat a tot l’estat. Pels anys 2010-2011, la cooperació al desenvolupament del govern central s’ha retallat en 600 milions d’euros.

- En els últims 3 anys no s’ha obert cap convocatòria per subvencions en compliment amb la Ley 27/2005 de Fomento de la Educación y la Cultura de Paz.

En canvi, el Govern dedica any rere any una partida pressupostaria a sensibilitzar a favor de l’exèrcit.

Associar les Forces Armades a la pau i l’acció humanitària és una contradicció que posa en perill el personal humanitari, malversa fons d’acció humanitària, i viola els seus principis d’imparcialitat, neutralitat i independència. L’acció humanitària empresa per les forces armades és menys efectiva i més cara que l’acció humanitària civil.

La convocatòria de subvenció, que dedica 589.300 € a activitats directa o indirectament relacionades amb les Forces Armades, i 56.070 € a estudis a favor de la pau reflecteix que el govern valora 10 vegades més les forces armades que la promoció de la pau. A més es tracta d’una promoció de la pau a través de la lògica militar de les forces armades, no la del pacifisme i la noviolència.

La convocatòria preveu la realització d’ “activitats per a impulsar i promoure accions en l’àmbit escolar no universitari (educació primària i secundària)”. Una educació basada en la llibertat, la democràcia i la pau no pot promoure als seus centres la forma d’abordar els conflictes de l’exèrcit, que ho fa a través de la violència armada. La utilització de l’espai escolar per promoure els valors militaristes i que millorin la imatge de les forces armades s’oposa a la construcció d’una cultura de pau i, molt probablement, és una tàctica de reclutament encoberta.

Els temes previstos per la convocatòria, donar a conèixer l’Estratègia de Seguretat Espanyola i el Nou Concepte Estratègic de la OTAN, tenen poc a veure amb l’educació per la pau, perquè legitimen en canvi institucions que basen el seu funcionament en l’ús de la força armada, com és el cas de l’exèrcit espanyol i de l’OTAN a la guerra d’Afganistan.

La Campanya Desmilitaritzem l’Educació exigim al govern que reconsideri aquesta convocatòria anual, i prioritzi, en canvi, el foment d’una cultura de pau a través de la investigació i educació per la pau, així com una acció humanitària i cooperació desmilitaritzades.

Més informació:

· Resolució 150/38242/2010 per la que es convoquen subvencions per a la promoció i difusió de la cultura de defensa i de la imatge de les Forces Armades.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18149.pdf

· Campanya Desmilitaritzem l’educació: http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/

Working with:

sipri

Member of:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adress: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Phone: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org